Punkta

Obowiązek przerejestrowania samochodu – w jakim terminie?

Nowelizacja przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym nakłada na kupujących i sprzedających pojazdy obowiązek poinformowania starosty powiatowego, prezydenta miasta lub burmistrza dzielnicy o fakcie zbycia lub nabycia samochodu w ciągu 30 dni. Od kiedy liczymy wskazany termin?

  • Jeśli nabyłeś pojazd zarejestrowany w kraju, musisz powiadomić o tym fakcie w ciągu 30 dni od daty zakupu widniejącej na umowie kupna – sprzedaży samochodu.
  • Jeżeli zbyłeś pojazd zarejestrowany w kraju, powiadamiasz o tym fakcie odpowiedni organ w ciągu 30 dni od daty sprzedaży widniejącej na umowie kupna – sprzedaży samochodu.
  • Jeśli sprowadziłeś pojazd z terytorium dowolnego kraju członkowskiego Unii Europejskiej, obowiązku powiadomienia musisz dopełnić w ciągu 30 dni od daty sprowadzenia auta do kraju (jest to dzień, w którym zakupiony pojazd dotarł do miejsca przeznaczenia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – należy ja określić w specjalnym oświadczeniu).

Obowiązkowi poinformowania odpowiedniego organu podlega także sytuacja zmiany stanu faktycznego pojazdu, wymagającego zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym (np. montaż instalacji gazowej, czy haka holowniczego).

Czy wszyscy muszą zatem spieszyć się do wydziału komunikacji? Na ten moment tak, bo znowelizowane przepisy dotyczą pojazdów zakupionych, zbytych oraz sprowadzonych do kraju po 31. grudnia 2019 roku. Nie warto też sprawy odkładać na ostatnią chwilę, bo w wielu urzędach tworzą się poważne kolejki do wydziałów komunikacji. Temat dodatkowo komplikuje zagrożenie wirusem SARS-Cov-2 i wprowadzone w związku z zagrożeniem ograniczenia w funkcjonowaniu organów samorządowych. A o tym, jak przerejestrować pojazd dowiesz się w szczegółach w artykule Przerejestrowanie samochodu krok po kroku.

Jaka jest wysokość kary za nieprzerejestrowanie auta?

Kara za nieprzerejestrowanie samochodu, obowiązująca od 1. stycznia 2020 roku, została jasno zdefiniowana w znowelizowanych przepisach ustawy z dnia 20. czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.0.110.t.j.). Art. 140mb. nakłada na osoby niedopełniające obowiązku zgłoszenia nabycia, zbycia lub sprowadzenia do kraju pojazdu, kary w wysokości od 200 do 1000 zł. To np. starosta nakłada na właściciela pojazdu przedmiotową karę, a jej wysokość ma charakter uznaniowy.

Kary za nieprzerejestrowanie auta stanowią kolejne potencjalne obciążenie dla kierowców, którzy nie dochowają ustawowych terminów. Jeszcze większym mandatem może skończyć się brak aktualnego ubezpieczenie OC. Pisaliśmy o tym w artykule Kara za brak OC w 2020 roku.

Co z pojazdami sprowadzonymi spoza terytorium Unii Europejskiej?

Jeśli sprowadziłeś samochód z kraju niebędącego członkiem UE, np. Stanów Zjednoczonych lub Kanady, zapisy ustawy w zakresie przerejestrowania samochodu oraz kary za niedopełnienie obowiązku przerejestrowania zdają się nie dotyczyć takiej sytuacji. Tutaj poczekać zapewne będziemy musieli na jasne orzecznictwo. Przepisy jasno wskazują, że karze pieniężnej podlega osoba, która „będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej”.