Punkta

Przerejestrowanie auta to po prostu ponowna rejestracja pojazdu przez nowego właściciela. Co potrzeba do przerejestrowania auta w urzędzie? Jak wygląda procedura i ile trzeba czekać na decyzję urzędników? Jeżeli czeka Cię przerejestrowanie samochodu, koniecznie zapoznaj się z przygotowanym przez nas poradnikiem.

Na czym polega przerejestrowanie samochodu?

Gdy samochód zmienił właściciela (został sprzedany, podarowany), konieczne jest odnotowanie tego faktu w dokumentach. Na tym polega przerejestrowanie auta – na zgłoszeniu jego nabycia we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania nowego właściciela wydziale komunikacji, opłaceniu podatku od czynności cywilnoprawnych (lub darowizny) oraz wyrobieniu nowych dokumentów. Przerejestrowanie to więc innymi słowy zmiana właściciela samochodu.

Przerejestrowanie pojazdu może też wiązać się z koniecznością kupna ubezpieczenia OC. Ogólna zasada jest taka, że polisa OC przechodzi na nabywcę, ale może zdarzyć się, że poprzedni właściciel – mimo obowiązku – nie miał polisy.

Czy trzeba przerejestrować auto?

Kupno samochodu oznacza konieczność jego przerejestrowania – obowiązek ten wynika z art. 78 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Ile jest czasu na przerejestrowanie auta? Termin na przerejestrowanie auta to 30 dni, zgodnie z brzmieniem art. 78 ust. 2:

Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o:

1) nabyciu lub zbyciu pojazdu;

2) zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

Do 1 stycznia 2020 r., mimo konieczności przerejestrowania pojazdu, za niedopełnienie tego obowiązku właścicielom nie groziły żadne kary. Od nowego roku w przywołanej ustawie znalazł się zapis, a dokładnie artykuł 140mb, zgodnie z którym niezawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wiąże się z karą pieniężną. Biorąc pod uwagę brzmienie wcześniej wskazanego artykułu 78, z którego wynika konieczność przerejestrowania auta po jego zbyciu/nabyciu, jeśli nie dopilnujemy całej procedury w terminie 30 dni, grożą nam za to konsekwencje finansowe. Co ważne, kara za nieprzerejestrowanie samochodu sama w sobie nie obowiązuje, a jest to kara za niezgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu.

Obowiązek przerejestrowania samochodu 2020 – wysokość kar pieniężnych

Od 1 stycznia 2020 r. za niezawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu w terminie 30 dni na właścicieli nakładane są kary pieniężne w wysokości od 200 do 1000 zł (art. 140mb. ustawy Prawo o ruchu drogowym).

Gdzie przerejestrować samochód?

Rejestracją pojazdów zajmują się wydziały komunikacji. W zależności od miejsca zamieszkania, właściwym do załatwienia sprawy będzie:

  • urząd starostwa powiatowego,
  • urząd miasta – jeżeli miasto jest na prawach powiatu,
  • urząd dzielnicy – w przypadku Warszawy.

Sprawę w urzędzie właściciel pojazdu może załatwić osobiście lub przez pełnomocnika. Nie zawsze osobista wizyta w urzędzie jest konieczna – dokumenty można przesłać pocztą lub złożyć je online, jeżeli urząd przewiduje taką możliwość. Informacje o możliwości złożenia wniosku wraz z załącznikami przez internet można znaleźć na stronie internetowej urzędu.

Wniosek oraz dokumenty niezbędne do przerejestrowania samochodu

Aby przerejestrować samochód, właściciel musi złożyć wniosek wraz z załącznikami. Wzór wniosku o rejestrację dostępny jest zarówno na stronach internetowych urzędów miast, jak i w wydziałach komunikacji. Jakie dokumenty do przerejestrowania samochodu są Ci potrzebne? Do wniosku należy dołączyć:

  • dokument potwierdzający zakup (otrzymanie) pojazdu, np. umowę kupna-sprzedaży, umowę darowizny,
  • dotychczasowe tablice rejestracyjne,
  • potwierdzenie dokonania opłat,
  • kartę pojazdu, o ile została ona wydana do samochodu,
  • dowód rejestracyjny – w dowodzie musi znajdować się wpis o ważnym badaniu technicznym.

Brak jednego z wyżej wymienionych dokumentów uniemożliwi przerejestrowanie auta. Właściciele pojazdów powinni przy tym pamiętać, że poruszanie się po drogach pojazdami, które nie są zarejestrowane, jest zakazane.

Przerejestrowanie samochodu – koszt

Przerejestrowanie pojazdu nie jest bezpłatne – nowy właściciel auta musi liczyć się z opłatami. Jaki jest koszt przerejestrowania samochodu w 2020 r.? Cena przerejestrowania auta zależy od tego, czy zostało ono sprowadzone z zagranicy, czy też jest już zarejestrowane w jednym z urzędów na terenie Polski.

Ile kosztuje przerejestrowanie auta w 2020 r.? Koszty prezentujemy w poniższej tabelce.

Rodzaj opłaty Samochód sprowadzony z zagranicy (z kraju UE) Samochód zarejestrowany w Polsce
Opłata za dowód rejestracyjny, komplet znaków legalizacyjnych i nalepkę kontrolną na szybę pojazdu 85 zł 85 zł
Opłata za pozwolenie czasowe 13,50 zł 13,50 zł
Opłata ewidencyjna 2,50 zł 2 zł
Opłata za tablice rejestracyjne 80 zł (indywidualne 1000 zł) 80 zł (indywidualne 1000 zł)
Opłata za kartę pojazdu 75 zł
Łącznie 256 zł 180,50 zł

Cena za przerejestrowanie pojazdu jest jeszcze niższa, gdy samochód jest zarejestrowany w tym samym powiecie. Wówczas nie trzeba płacić za wydanie m.in. tablic rejestracyjnych, w efekcie czego przerejestrowanie auta kosztuje 81 zł.

Ile czasu trwa przerejestrowanie samochodu?

Procedura przerejestrowania auta jest następująca – w pierwszej kolejności urzędnicy przerejestrowują pojazd czasowo na 30 dni. Najczęściej odbywa się to od ręki. W ciągu wspomnianych 30 dni pojazd zostanie przerejestrowany na stałe. Może się zdarzyć, że w skomplikowanych sprawach urzędnicy będą potrzebować więcej czasu. Wówczas proces musi zostać wydłużony na kolejne 14 dni.

Dlaczego przerejestrowanie auta trwa tyle czasu? Urzędnicy muszą sprawdzić m.in. informacje o pojeździe. Aby usprawnić procedurę, warto złożyć wszystkie wymagane dokumenty podczas pierwszej wizyty w urzędzie (lub online). W ten sposób przerejestrowanie samochodu nie będzie się opóźniać.

tanie ubezpieczenie OC w Punkta, dawniej mfind