Punkta

Kategorie prawa jazdy na motocykl

Obecnie polskie prawo przewiduje cztery kategorie prawa jazdy na jednośladowce, trójkołowce oraz czterokołowce (w tym quady):

  • AM – uprawnia do prowadzenia motorowerów i skuterów klasy 50 (o mocy do 5,4 KM i prędkości do 45 km/h) oraz czterokołowców lekkich o masie do 350 kg i prędkości do 45 km/h;
  • A1 – pozwala na prowadzenie motocykli o pojemności skokowej do 125 cm3, mocy do 15 KM oraz stosunku mocy do masy 0,1 kW/kg, trójkołowców o mocy do 20 KM i czterokołowców lekkich (te uprawnienia „z automatu” uzyskują kierowcy posiadający prawo jazdy kat. B od co najmniej 3 lat)
  • A2 – to prawo jazdy na motocykle o mocy do 47,59 KM i stosunku mocy do masy maks. 0,2 kW/kg;
  • A – uprawnia do prowadzenia wszystkich motocykli, skuterów, motorowerów i czterokołowców lekkich (na cięższe quady konieczna jest kat. B1 lub B).

Prawko na motor – tutaj istotny jest wiek kierowcy

Warunkiem uzyskania uprawnień w zakresie kategorii A jest wiek kierowcy – musisz mieć ukończone 24 lata. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której osoba mająca 20 lat może przystąpić do egzaminu na prawo jazdy kat. A – w tym przypadku konieczne jest posiadanie od co najmniej 2 lat prawa jazdy kat. A2.

Prawo jazdy kat. A – zanim zapiszesz się na kurs, zgromadź niezbędne dokumenty

Podstawowym dokumentem w procedurze uzyskania uprawnień do prowadzenia motocykla jest PKK, czyli Profil Kandydata na Kierowcę. Tak naprawdę jest to wniosek o wydanie prawa jazdy, który musisz pobrać (obywatel.gov.pl), wydrukować i wypełnić. Do wniosku należy dołączyć:

  • zdjęcie o wymiarach 35mm x 45 mm,
  • badanie lekarskie – lekarz orzecznik zbada Twój wzrok i słuch oraz stwierdzi, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia motocykla.

Skompletowane dokumenty musisz złożyć w wydziale komunikacji właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania urzędu. Kolejny krok to wybór szkoły jazdy.

Kurs na kat. A

Kurs nauki jazdy w kategorii A trwa 50 godzin zegarowych (30 godzin teorii i 20 godzin praktyki) i realizowany jest najczęściej w ciągu 4 tygodni, kończąc się egzaminem wewnętrznym – teoretycznym i praktycznym. Ceny kursu wahają się od 1100 do 1900 zł (plus ewentualnie ok. 50 zł za każdą dodatkowo wykupiona godzinę jazdy). Na ich wysokość wpływ będzie mieć m.in. to, gdzie mieszkasz (ceny w większych miastach są najczęściej nieco wyższe, dla przykładu w Katowicach: 1700 zł, w Warszawie: 1790 zł, we Wrocławiu 1900 zł).

Egzamin

Do egzaminu państwowego przystępuje się w Wojewódzkim bądź Powiatowym Ośrodku Ruchu Drogowego. Na sprawdzian teoretyczny składa się 20 pytań, na które odpowiadasz tak lub nie oraz 12 pytań z odpowiedziami A, B, C. Czas na wykonanie testu to 25 minut, a aby zdać, musisz uzyskać minimum 68 punktów.

Podczas egzaminu praktycznego będziesz musiał m.in. sprawdzić stan techniczny motoru, wykonać szybki i wolny slalom, omijać przeszkody, czy hamować awaryjnie. Jazda z egzaminatorem trwa 30 minut.

Ile kosztuje prawo jazdy na motor?

Podsumujmy koszt związane ze zdobycie prawa jazdy kategorii A:

  • zdjęcie: ok. 20 zł,
  • badanie lekarskie: ok. 200 zł,
  • średnia cena kursu: 1500 zł,
  • egzamin – teoretyczny: 30 zł, praktyczny: 180 zł.

Łącznie: około 1930 zł.

Każdy pojazd musi być ubezpieczony. Twój motocykl także

Pamiętaj, że prawko na motor to pierwszy krok i tak naprawdę pierwszy wydatek. Po tym, jak zdasz egzamin i dokonasz zakupu pojazdu, konieczne będzie ubezpieczenie motocykla. Na wysokość stawki polisy wpływają te same czynniki, co w przypadku ubezpieczenia samochodu. Istotne zatem będą Twoje doświadczenie jako kierowcy, lata bezkolizyjnej jazdy, a także kategoria motocykla.