Punkta

Wniosek o rejestrację pojazdu, dowód własności pojazdy, dowód rejestracyjny i wiele innych. Do tego kilka niezbędnych opłat. Aktualnie, łączny koszt rejestracji pojazdu zakupionego w kraju, wraz z wydaniem nowych tablic rejestracyjnych zamyka się w kwocie 180,50 złotych. Zapowiadane zmiany w rejestracji auta głoszą pewne oszczędności, ale też ułatwienie całego procesu rejestracji. Wyliczając – zmian w rejestracji auta ma być pięć. Póki co.

Zniesienie obowiązku wymiany tablic rejestracyjnych

Jedną z najważniejszych zmian będzie możliwość zachowania przez nowego właściciela auta dotychczasowego numeru rejestracyjnego wraz z zalegalizowanymi tablicami oraz nalepką kontrolną. Będzie jeden warunek – wniosek o zachowanie tablic musi dotyczyć samochodu, który był zarejestrowany w Polsce i ma tablice zgodne z obowiązującymi przepisami. Aktualnie, zgodnie z prawem, można było nie wymieniać tablic rejestracyjnych tylko w przypadku, gdy zakupiony pojazd wcześniej był zarejestrowany w tym samym powiecie. Przykładowo: jeśli samochód zarejestrowany był w Szczecinie, to przy jego nowej rejestracji np. w Krakowie, obowiązkowa jest wymiana tablic rejestracyjnych. Zniesienie tego obowiązku jest sporym ułatwieniem dla kierowców, ale też istotną oszczędnością. Na samych tablicach nowy właściciel zaoszczędzi 80 złotych. Zniesienie obowiązku wymiany tablic to jednocześnie mniej obowiązków dla osób pracujących w wydziałach komunikacji.

Zniesienie obowiązku wydawania karty pojazdy przy pierwszej rejestracji

Kolejna ze zmian zaproponowanych przez resort infrastruktury dotyczy zniesienia obowiązku wydawania karty pojazdu przy pierwszej rejestracji. Aktualnie taką kartę może wydać starosta, producent lub importer, który wprowadza pojazd na polski rynek.

Zniesienie obowiązku przedkładania do rejestracji dowodu własności

Ułatwień dla nowych właścicielu aut ciąg dalszy. Wśród zapowiadanych zmian znalazło się także zniesienie obowiązku przedkładania do rejestracji pojazdu dowodu własności. Jakieś obostrzenia? Warunki? Owszem! Okazywanie dowodu własności nie będzie konieczne jeśli od ostatniej rejestracji nie nastąpiła zmiana w zakresie własności pojazdu. Dotyczy to przerejestrowana samochodu dokonywanego na wniosek właściciela pojazdu, np. w przypadku zmiany zamieszkania.

Możliwość rejestracji auta w miejscu czasowego zamieszkania

Resort infrastruktury zapowiada także możliwość stałej lub czasowej rejestracji pojazdu na wniosek właściciela, ale – uwaga – przez starostę właściwego ze względu na miejsce czasowego zamieszkania. W tym przypadku również stawia się kierowcom pewien warunek – aby taka rejestracja była możliwa, czasowe zamieszkanie w danym miejscu musi trwać dłużej niż 6 miesięcy.

Możliwość czasowej rejestracji auta w miejscu odbioru pojazdu

Ostatnią, z jak dotąd zapowiadanych zmian, jest nadanie uprawnień dokonania czasowej rejestracji auta staroście właściwemu dla miejsca zakupu lub odbioru pojazdu, jeśli to jest inne niż miejsce zamieszkania nowego właściciela. W takim przypadku, w razie konieczności przejazdu z miejsca zakupu, na wniosek właściciela, starosta właściwego miejsca mógłby dokonać czasowej rejestracji pojazdu. Dziś prawo to przysługuje jedynie staroście właściwemu dla miejsca zamieszkania nabywcy.

Zaproponowane zmiany bez wątpienia mają być ułatwieniem dla kierowców. Mogą też znacznie przyspieszyć cały proces rejestracji auta. Obecnie planowane przepisy są na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych, a konkretne rozwiązania mają być przedstawione w czerwcu. Które ze zmian wejdą w życie, które ulegną modyfikacjom i czy pojawią się kolejne? Przekonamy się już niebawem.

Sprawdź, ile kosztuje, jak przebiega i jak długo trwa rejestracja samochodu!