Punkta

Pobierz wzór wniosku o rejestracje pojazdu

W naszym artykule nie tylko opisujemy, co powinno znaleźć się we wniosku o rejestrację pojazdu, ale też podajemy konkretne przykłady pytań zadawanych na forach internetowych i jak powinno przebiegać wypełnianie wniosku o rejestracje pojazdu.

Gdzie musisz złożyć wniosek o rejestrację pojazdu i ile masz na to czasu?

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, rejestracji na wniosek właściciela dokonuje starosta właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania. Jako szczęśliwy nabywca pojazdu, w celu jego rejestracji musisz skierować się do wydziału komunikacji w Twoim urzędzie powiatu, miasta lub dzielnicy. Licząc od daty zakupu masz 30 dni na złożenie wniosku o rejestrację samochodu. Jeśli Twój wniosek o przerejestrowanie samochodu będzie kompletny, na miejscu w urzędzie powinieneś otrzymać tablice rejestracyjne, naklejkę kontrolną oraz tymczasowy (miękki) dowód rejestracyjny. Zostaniesz także poinstruowany, kiedy zgłosić się po odbiór stałego dowodu rejestracyjnego.

<krenciszex>: Podczas rejestracji pojazdu używanego do urzędu należy oddać dotychczasowy dowód rejestracyjny i tablice, czekać 30 dni na nowe i je odebrać. Lecz gdy w czasie tych 30 dni naszłaby mnie akurat ochota na przejażdżkę, to nie mogę, gdyż nie mam tablic. Czy jeśli mój wniosek o przerejestrowanie pojazdu został przyjęty, to urząd wydaje jeszcze tymczasowe, czerwone tablice? Jeszcze kilka lat temu tak robili, nie wiem, jak jest teraz. Prosiłbym o pomoc. Jak w praktyce wygląda rejestracja auta?

Odpowiedź:  Tablice otrzymuje Pan „od ręki” w urzędzie już na stałe, wraz z nimi dowód rejestracyjny tymczasowy, a po 30 dniach odbiór dowodu stałego.

Kto może złożyć wniosek o rejestrację pojazdu?

Nie musisz składać wniosku osobiście. Możesz udzielić wybranej osobie pełnomocnictwa do tej czynności. Pełnomocnictwo przydaje się zwłaszcza w sytuacji, kiedy jest kilku współwłaścicieli pojazdu – wtedy wystarczy, że pozostali upoważnią jednego z nich do załatwienia formalności. Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną i powinno zawierać natępujące informacje:

 • dokładne dane właściciela pojazdu udzielającego pełnomocnictwa: imię, nazwisko, adres zameldowania, PESEL oraz dokument tożsamości
 • dokładne dane osoby upoważnionej do rejestracji: imię, nazwisko, adres zameldowania, PESEL oraz dokument tożsamości
 • zakres pełnomocnictwa, czyli do jakich czynności właściciel upoważnia swojego pełnomocnika

Udzielenie pełnomocnictwa wiąże się z koniecznością zapłacenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Opłatę powinieneś uiścić w kasie urzędu, w którym rejestrujesz pojazd. Nie musisz ponosić opłaty, jeśli pełnomocnictwo jest udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, a także gdy pełnomocnictwo jest poświadczone notarialnie.

CZYTAJ TAKŻE

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu. Czym różni się od wyrejestrowania? Pobierz wzór

Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu. Kiedy trzeba wyrejestrować auto?

Umowa darowizny samochodu. Pobierz wzór i sprawdź, o czym musisz pamiętać

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej. Co powinno zawierać i gdzie je złożyć?

<gość>: Zakupiłam z bratem auto używane w Polsce (zakupione w salonie). Brat jest nieobecny, napisałam sobie w jego imieniu pełnomocnictwo, mam jego dowód osobisty, ściągnęłam ze strony urzędu miasta dokument podanie o rejestracje samochodu. I teraz pytanie: czy na wniosku podpisuję się tylko ja bez brata? Pomóżcie!

Odpowiedź: Jeśli brat jest współwłaścicielem, to powinien złożyć swój podpis na pełnomocnictwie udzielonym Pani. We wniosku i pełnomocnictwie powinny znaleźć się dane Pani brata jako współwłaściciela. W wydziale komunikacji powinna Pani przedstawić własny dowód tożsamości.

Jak wypełnić wniosek o zarejestrowanie samochodu?

1. Dane właściciela/właścicieli pojazdu

 • Imię i nazwisko lub nazwa właściciela pojazdu
 • dokładny adres zamieszkania właściciela pojazdu
 • nr PESEL
 • w przypadku przedsiębiorcy nr REGON
 • gdy właścicielem pojazdu jest obcokrajowiec – data urodzenia (zamiast numeru PESEL)

Pamiętaj o tym, że we wniosku o rejestrację pojazdu powinny znaleźć się dane wszystkich jego współwłaścicieli, a druki do rejestracji pojazdu możesz pobrać z naszej strony – wystarczy podać e-mail!

2. Przedmiot rejestracji

Składając wniosek o rejestrację samochodu musisz precyzyjnie wskazać jego podstawowe cechy. Zwróć uwagę na numery wyróżniające Twój pojazd, np. VIN. Podstawowe dane wymagane do rejestracji pojazdu to:

 • model
 • marka
 • rodzaj pojazdu
 • rok produkcji
 • numer VIN lub numer nadwozia
 • numer silnika
 • dotychczasowy numer rejestracyjny
 • numer karty pojazdu (jeżeli taką posiadasz)

3. O co wnioskujesz?

Składając wniosek o zarejestrowanie pojazdu musisz określić jej rodzaj. Może to być rejestracja czasowa, wówczas musisz złożyć wniosek o czasową rejestrację pojazdu, która może Ci się przydać w przypadku:

 • wywozu pojazdu za granicę
 • przejazdu pojazdu w celu naprawy lub przeprowadzenia badania technicznego
 • przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu na terenie Polski do miejsca Twojego zamieszkania lub warsztatu, w którym dokonasz badania technicznego

Pamiętaj że czasowa rejestracja samochodu traci swoją ważność po upływie 30 dni od rejestracji, co z kolei zmusza Cię do zwrócenia tablic tymczasowych oraz pozwolenia czasowego. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy samochód wywozisz za granicę.
Zdecydowane częściej wnioskuje się jednak o stałą rejestrację samochodu. Jest to dopuszczenie pojazdu do ruchu po drogach publicznych wiążące się z wydaniem tablic rejestracyjnych oraz nalepki kontrolnej.

4. Załączniki

Poprawnie złożony wniosek o zarejestrowanie samochodu osobowego to nie wszystko. Musisz do niego dołączyć następujące dokumenty:

 • dowód własności pojazdu lub jego powierzenia
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego
 • dowód rejestracyjny, jeśli samochód był wcześniej już rejestrowany
 • kartę pojazdu, jeżeli taką otrzymałeś
 • dowód opłacenia akcyzy lub zaświadczenie stwierdzające zwolnienie z opłaty w przypadku samochodu sprowadzanego zza granicy
 • dowód uiszczenia opłaty recyklingowej i rejestracyjnej

Na wniosku musisz sporządzić wykaz załączonych dokumentów, a wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu złożyć wraz z kompletem załączników w wydziale komunikacji.

Pamiętaj żeby składając wniosek o przerejestrowanie auta mieć przy sobie ważny dokument tożsamości. Ten obowiązek dotyczy również osób posługujących się pełnomocnictwem.

<czarny kot>: Wypełniałam wniosek o zarejestrowanie samochodu i tam były wymienione potrzebne dokumenty, które powinnam ze sobą mieć. I nic nie budzi już moich zastrzeżeń oprócz tego zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego – przecież to jest w dowodzie rejestracyjnym, to czego oni jeszcze ode mnie chcą? Mam jechać na przegląd z tym samochodem teraz?

Odpowiedź: Badanie w dotychczasowym dowodzie jest uznawane za ważne.

5. Informacje dodatkowe

Wniosek o rejestrację samochodu może zawierać także dodatkowe informacje. Przykładem jest prośba o wydanie indywidualnych tablic rejestracyjnych. Są to tablice, których treść w dużej mierze dobierasz samodzielnie. W ten sposób możesz wyróżnić swoją firmę lub siebie spośród innych kierowców na drodze. Pamiętaj, że indywidualne tablice mają także indywidualną cenę. Ich koszt to ok 1000 zł. Pamiętaj, że wniosek o rejestrację pojazdu wzór pobierzesz na górze strony – podaj adres e-mail, a prześlemy Ci gotowy formularz!

Ile kosztuje rejestracja pojazdu?

Składając wniosek rejestracyjny poniesiesz następujące koszty:

 • dowód rejestracyjny – 54 zł
 • naklejka kontrolna na szybę – 18,50 zł
 • tablice rejestracyjne do samochodu – 80 zł
 • pozwolenie czasowe – 13,50 zł
 • karta pojzadu 75 zł

Po przerejestrowaniu samochodu musisz pamiętać o ubezpieczeniu obowiązkowym OC i podjąć decyzję, czy rezygnujesz z polisy poprzedniego właściciela i chcesz wykupić ubezpieczenie na siebie, czy wolisz jeździć z dotychczasową polisą do końca okresu ubezpieczenia. Jeśli wybierzesz to drugie rozwiązanie, powinieneś zgłosić się do zakładu ubezpieczeń, w którym poprzedni właściciel miał wykupione OC, aby ubezpieczyciel przekalkulował składki na Ciebie, czyli nowego właściciela pojazdu.

Czytaj także: Wypowiedzenie umowy OC. Kiedy i jak wypowiedzieć OC? Pobierz wzór

Czytaj także: Umowa kupna sprzedaży samochodu. Pobierz wzór i sprawdź, o czym musisz pamiętać

Należy pamiętać, że po zakupie pojazdu polisa OC idzie za samochodem – oznacza to, że przechodzą na Ciebie nie tylko prawa wynikające z zawartej umowy, ale również obowiązki. W  przypadku gdyby poprzedni właściciel nie zapłacił raty składki za ubezpieczenie, towarzystwo ubezpieczeniowe może zwrócić się do Ciebie z roszczeniem. Dlatego już na etapie kupowania samochodu powinieneś zapytać sprzedającego, czy zapłacił wszystkie raty za polisę OC. Po zakupie pojazdu należy skontaktować się z ubezpieczycielem i zweryfikować kwestie dotyczące płatności. Masz również prawo do rekalkulacji składki zgodnie z przysługującymi Ci zniżkami – mówi Edyta Skórka, ekspert porównywarki Punkta, dawniej mfind.