Wniosek o rejestrację pojazdu. Pobierz wzór i sprawdź, o czym musisz pamiętać

Aktualizacja:
wniosek o rejestrację pojazdu

Każdy nabywca nowego lub używanego samochodu musi go zarejestrować. Dzięki naszemu poradnikowi przygotujesz się do wizyty w wydziale komunikacji. Pobierzesz również darmowy wniosek o rejestrację pojazdu i dowiesz się, jak go poprawnie wypełnić. Poznasz też aktualne formalności i koszt rejestracji samochodu w Polsce – kupionego na miejscu lub sprowadzonego z zagranicy.

Pobierz wzór wniosku o rejestracje pojazdu

W naszym artykule nie tylko opisujemy, co powinno się znaleźć we wniosku o rejestrację pojazdu, lecz także podajemy przykłady pytań zadanych na forach internetowych. Ponadto przedstawiamy, jak wypełnić wniosek o rejestrację samochodu krok po kroku.

Ile masz czasu na zarejestrowanie samochodu?

Standardowy okres na zarejestrowanie samochodu wynosił 30 dni od dnia jego zakupu. W związku z pandemią COVID-19 czas na zawiadomienie o sprzedaży lub zakupie pojazdu wcześniej zarejestrowanego w Polsce lub zarejestrowanie używanego pojazdu, który został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, wynosi 60 dni. Dłuższy okres obowiązuje od 1 lipca 2021 roku do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego bądź stanu epidemii. Jeśli nie dopilnujesz tego terminu, zapłacisz karę od 200 zł do 1000 zł.

Gdzie musisz złożyć wniosek o rejestrację pojazdu i ile masz na to czasu?

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym wniosek o rejestrację pojazdu należy złożyć w wydziale komunikacji w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta odpowiednim dla Twojego miejsca zamieszkania. Warszawiacy powinni pamiętać, że wydziały komunikacji znajdują się w wydziałach obsługi mieszkańców poszczególnych dzielnic. Zdarza się, że urzędnicy proszą o potwierdzenie adresu zamieszkania różniącego się od adresu zameldowania petenta. W takiej sytuacji można przedstawić dokument potwierdzający prawa do lokalu lub zatrudnienie w danej miejscowości.

Po przedstawieniu kompletu dokumentów otrzymasz naklejkę kontrolną, tablice rejestracyjne i tymczasowy (miękki) dowód rejestracyjny. Wyjątkiem jest przerejestrowanie pojazdu od sprzedawcy mieszkającego w tym samym powiecie. Wtedy możesz zachować stare tablice rejestracyjne. Niemniej jednak musisz przedstawić je w wydziale komunikacji, ponieważ wymagają zmiany naklejek legalizacyjnych z hologramami. W tej sytuacji nie potrzebujesz nowej nalepki kontrolnej.

W obu przypadkach urzędnik może Cię poinstruować, jak sprawdzić, kiedy stały dowód rejestracyjny będzie gotowy do odbioru. Dzięki systemowi online nie musisz dzwonić do wydziału. Wystarczy wejść na https://info-car.pl/new/rejestracja-pojazdu/sprawdz-status-dowodu-rejestracyjnego i wpisać numer rejestracyjny pojazdu oraz 5 ostatnich znaków numeru nadwozia. Sprawdzanie statusu dowodu rejestracyjnego przez internet jest darmowe.

Niektóre wydziały komunikacji umożliwiają rejestrację pojazdu online za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Systemu Pojazd i Kierowca. Jeżeli zdecydujesz się na drogę elektroniczną, wszelkie dokumenty prześlesz w formie skanów lub zdjęć. Pamiętaj, że nie unikniesz wizyty w urzędzie, jeśli nie wyrazisz zgody na przesłanie dokumentów i tablic rejestracyjnych od wydziału komunikacji pocztą.

<krenciszex>: Podczas rejestracji pojazdu używanego do urzędu należy oddać dotychczasowy dowód rejestracyjny i tablice, czekać 30 dni na nowe i je odebrać. Lecz gdy w czasie tych 30 dni naszłaby mnie akurat ochota na przejażdżkę, to nie mogę, gdyż nie mam tablic. Czy jeśli mój wniosek o przerejestrowanie pojazdu został przyjęty, to urząd wydaje jeszcze tymczasowe, czerwone tablice? Jeszcze kilka lat temu tak robili, nie wiem, jak jest teraz. Prosiłbym o pomoc. Jak w praktyce wygląda rejestracja auta?

Odpowiedź: Stałe tablice z tymczasowym dowodem rejestracyjnym otrzymuje Pan od ręki w urzędzie. Po 30 dniach należy się zgłosić po odbiór dowodu stałego.

Kto może złożyć wniosek o rejestrację pojazdu?

Nie musisz składać wniosku osobiście. Wybrana osoba może zostać Twoim pełnomocnikiem. Z tej opcji korzystają najczęściej współwłaściciele jednego pojazdu, którzy nie mogą stawić się w wydziale komunikacji w tym samym terminie. Wystarczy, że pozostali upoważnią jednego z nich do załatwienia formalności. 

 

Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną i powinno zawierać następujące informacje:

 • dane osoby udzielającej pełnomocnictwa: imię, nazwisko, adres zameldowania, PESEL oraz numer dokumentu tożsamości,
 • dane osoby upoważnionej do rejestracji pojazdu: imię, nazwisko, adres zameldowania, PESEL oraz numer dokumentu tożsamości,
 • zakres pełnomocnictwa, czyli listę czynności, do których jest upoważniony pełnomocnik.

Udzielenie pełnomocnictwa wiąże się z poniesieniem opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, którą należy uiścić w kasie urzędu. Nie poniesiesz opłaty, jeśli udzielisz pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu bądź gdy dokument jest poświadczony notarialnie.

 

Osoba składająca wniosek o zarejestrowanie pojazdu musi dysponować albo dowodem osobistym, albo paszportem. W przypadku osoby prawnej urzędnik może oczekiwać przedstawienia odpisu z KRS-u.

CZYTAJ TAKŻE

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu. Czym różni się od wyrejestrowania? Pobierz wzór

Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu. Kiedy trzeba wyrejestrować auto?

Umowa darowizny samochodu. Pobierz wzór i sprawdź, o czym musisz pamiętać

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej. Co powinno zawierać i gdzie je złożyć?

<gość>: Zakupiłam z bratem używane auto w salonie w Polsce. Brat jest nieobecny, napisałam sobie w jego imieniu pełnomocnictwo, mam jego dowód osobisty, ściągnęłam ze strony urzędu miasta wniosek o zarejestrowanie samochodu. I teraz pytanie: czy na wniosku podpisuję się tylko ja bez brata? Pomóżcie!

Odpowiedź: Jeśli brat jest współwłaścicielem, to powinien złożyć podpis na pełnomocnictwie udzielonym Pani. We wniosku i na pełnomocnictwie powinny znaleźć się dane Pani brata jako współwłaściciela. W wydziale komunikacji powinna Pani przedstawić własny dowód tożsamości.

Jak wypełnić wniosek o zarejestrowanie samochodu?

 1. Dane właściciela/właścicieli pojazdu

Wniosek o rejestrację samochodu wymaga zidentyfikowania wszystkich współwłaścicieli. W związku z tym każda osoba powinna podać imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania. W przypadku przedsiębiorców wymaga się REGON-u, nazwy firmy oraz jej adresu. Jeżeli właścicielem pojazdu jest obcokrajowiec, powinien podać datę urodzenia zamiast PESEL-u.

Druki do rejestracji pojazdu możesz pobrać z naszej strony – wystarczy podać e-mail!

 1. Przedmiot rejestracji

Składając wniosek o rejestrację samochodu, musisz wskazać jego parametry. Podstawowe dane wymagane do rejestracji pojazdu to:

 • model,
 • marka,
 • rodzaj pojazdu,
 • rok produkcji,
 • numer VIN lub numer nadwozia,
 • numer silnika,
 • dotychczasowy numer rejestracyjny,
 • numer karty pojazdu (jeżeli została wydana).

3. O co wnioskujesz?

Składając wniosek o zarejestrowanie pojazdu musisz określić, czy zależy Ci na czasowym zarejestrowaniu, czy stałym.

Złóż wniosek o czasową rejestrację pojazdu, która przyda Ci się w przypadku:

 • wywozu pojazdu za granicę,
 • przejazdu pojazdu w celu naprawy lub przeprowadzenia badania technicznego,
 • przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu na terenie Polski do miejsca Twojego zamieszkania lub warsztatu, w którym zostanie wykonane badanie techniczne.

Pamiętaj że czasowa rejestracja samochodu traci swoją ważność po upływie 30 dni od wizyty w wydziale komunikacji, co z kolei zmusza Cię do zwrócenia tablic tymczasowych oraz pozwolenia czasowego. Jedynym wyjątkiem jest wywiezienie samochodu za granicę. Zdecydowane częściej wnioskuje się o stałą rejestrację samochodu, czyli dopuszczenie pojazdu do ruchu po drogach publicznych, które wiąże się z wydaniem tablic rejestracyjnych oraz nalepki kontrolnej.

 1. Załączniki

Poprawnie złożony wniosek o zarejestrowanie samochodu osobowego to nie wszystko. Musisz do niego dołączyć następujące dokumenty:

 • dowód własności pojazdu lub jego powierzenia, np. umowę kupna-sprzedaży, umowę darowizny czy fakturę,
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego,
 • dowód rejestracyjny, jeśli samochód był wcześniej już zarejestrowany,
 • kartę pojazdu, jeżeli została wydana,
 • dowód opłacenia akcyzy lub zaświadczenie stwierdzające zwolnienie z opłaty w przypadku samochodu sprowadzanego zza granicy,
 • dowód opłacenia cła lub dokument potwierdzający zwolnienie z tej opłaty,
 • dowody uiszczenia opłat rejestracyjnych,
 • świadectwo homologacji w przypadku rejestracji nowego pojazdu.

Umowa kupna-sprzedaży sporządzona w języku angielskim lub innym powinna zostać przetłumaczona na język polski – niezależnie od kraju, w którym został zakupiony pojazd. Jeżeli auto zostało sprowadzone z kraju spoza Unii Europejskiej, tłumacz przysięgły powinien przełożyć także kartę pojazdu i dowód rejestracyjny na język polski. Urzędnik musi zobaczyć zarówno oryginały, jak i przetłumaczone kopie.

Jeżeli nie masz tablic rejestracyjnych, ponieważ dotychczasowy właściciel pojazdu zwrócił je w zagranicznym urzędzie, musisz złożyć oświadczenie o ich braku. Wyjątkiem jest sytuacja, w której samochód nie przyjechał na lawecie, bo ma legalne tymczasowe tablice.

Jeżeli rejestrujesz pojazd zabytkowy, musisz mieć dysponować jednym z trzech dokumentów, który potwierdza wpis pojazdu do:

 • rejestru zabytków,
 • wojewódzkiej ewidencji zabytków,
 • inwentarza muzealiów.

Ponadto należy przedstawić ocenę stanu technicznego zabytku.

Wniosek z wykazem dodatkowych dokumentów składasz z kompletem załączników we właściwym wydziale komunikacji. Pamiętaj, aby mieć przy sobie ważny dokument tożsamości. Ten obowiązek dotyczy również osób posługujących się pełnomocnictwem.

<czarny kot>: Wypełniałam wniosek o zarejestrowanie samochodu i tam były wymienione potrzebne dokumenty, które powinnam ze sobą mieć. Nic nie budzi moich zastrzeżeń oprócz tego zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego – przecież to jest w dowodzie rejestracyjnym, to czego oni jeszcze ode mnie chcą? Mam jechać na przegląd z tym samochodem teraz?

Odpowiedź: Badanie w dotychczasowym dowodzie jest uznawane za ważne.

 

 1. Informacje dodatkowe

Wniosek o rejestrację samochodu może zawierać także dodatkowe informacje, np. prośbę o wydanie indywidualnych tablic rejestracyjnych, czyli z napisem zaprojektowanym na specjalne życzenie właściciela samochodu. Dzięki temu rozwiązaniu możesz go wyróżnić spośród innych pojazdów na drodze. Pamiętaj, że indywidualne tablice są droższe, kosztują bowiem 1000 zł.

Wzór wniosku o rejestrację samochodu pobierzesz na górze strony – podaj adres e-mail, a prześlemy Ci gotowy formularz!

porównywarka ubezpieczeń punkta - oc od 230 zł

Ile kosztuje rejestracja pojazdu?

Składają wniosek o zarejestrowanie samochodu, poniesiesz następujące koszty:

 • 80 zł za podstawowe tablice rejestracyjne.
 • 54 zł za dowód rejestracyjny,
 • 31 zł za nalepkę kontrolną i legalizacyjną,
 • 13,50 zł za pozwolenie czasowe.

Do listy należy dodać także 2 zł opłat rejestracyjnych. Koszt wzrośnie ze 180,50 zł do 200,50 zł dla samochodu zabytkowego z racji droższych tablic lub do 256 zł w przypadku samochodu z zagranicy, dla którego zostanie wydana karta pojazdu.

Rejestracja samochodu w Polsce będzie tańsza od 4 września 2022 roku, kiedy wydziały komunikacji przestaną wydawać naklejki kontrolne i karty pojazdów.

Rejestracja samochodu a ubezpieczenie OC

Po przerejestrowaniu samochodu musisz pamiętać o ubezpieczeniu obowiązkowym OC. W przypadku zakupu samochodu z drugiej ręki musisz zadecydować, czy rezygnujesz z umowy ubezpieczenia podpisanej przez poprzedniego właściciela i wykupujesz ubezpieczenie na siebie, czy wolisz jeździć z dotychczasową ochroną do końca okresu ubezpieczenia.

Kalkulator OC/AC – oblicz składkę

Jeśli wybierzesz drugie rozwiązanie, pamiętaj, że zakład ubezpieczeń może dokonać rekalkulacji składki, czyli przeliczenia ceny ubezpieczenia OC w związku ze zmianą właściciela. Gdyby analiza towarzystwa ubezpieczeniowego wykazała, że ryzyko wystąpienia szkody jest wyższe, konieczna będzie dopłata. Oczywiście możesz odmówić i rozwiązać umowę. Dzięki kalkulatorowi OC i AC na Punkta.pl sprawdzisz, gdzie ubezpieczysz najtaniej samochód.

Czytaj także: Wypowiedzenie umowy OC. Kiedy i jak wypowiedzieć OC? Pobierz wzór

Czytaj także: Umowa kupna sprzedaży samochodu. Pobierz wzór i sprawdź, o czym musisz pamiętać

– Należy pamiętać, że nowy właściciel pojazdu przejmuje ubezpieczenie OC dotychczasowego właściciela. To oznacza, że przechodzą na Ciebie nie tylko prawa wynikające z zawartej umowy, ale również obowiązki. Gdyby poprzedni właściciel nie zapłacił raty składki, towarzystwo ubezpieczeniowe zwróci do Ciebie z żądaniem uregulowania zaległości. Dlatego już na etapie kupowania samochodu koniecznie zapytaj sprzedającego, czy wszystkie raty za ubezpieczenie OC zostały terminowo opłacone. Zbywca powinien Ci przedstawić stosowne potwierdzenia. Po zakupie pojazdu skontaktuj się z ubezpieczycielem i zweryfikuj kwestie dotyczące płatności. Masz również prawo do rekalkulacji składki zgodnie z przysługującymi Ci zniżkami – mówi Edyta Skórka, ekspert porównywarki Punkta.

Oceń artykuł: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Loading...
Zasubskrybuj
Powiadom o
guest
26 Comments
Starsze
Nowsze
Inline Feedbacks
View all comments
ewa
ewa
6 lat temu

witam panie Tomaszu,mam problem kupiłam samochód z ważną polkisą prawie na rok ,,nie mogę skontaktować się z ubezpieczycielem,raz się dodzwoniłam mieli zadzwonić bo samochód jest na tatę i cisza,,czy mogę jeżdzić na tej polisie???

Katarzyna Archacka
Katarzyna Archacka
6 lat temu
Reply to  ewa

Witam,

zbywca ma obowiązek poinformowania ubezpieczyciela o sprzedaży pojazdu. Pani może się skontaktować z TU i zrezygnować, rekalkulować składkę, albo po prostu korzystać z trwającej polisy- tak więc nie ma się o co martwić 🙂

Życzę bezszkodowej jazdy

ewa
ewa
6 lat temu

nienapisałam że jest to ubezpieczenie OC

Michał
Michał
6 lat temu

Witam, kupiłem samochód jako jedyny właściciel.
Czy istnieje możliwość uwzględnienia współwłaściciela podczas przerejestrowania?
Dziękuje z góry za odpowiedź.

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  Michał

Witam

jest taka możliwość, wystarczy zrobić umowę darowizny i z resztą niezbędnych dokumentów wybrać się do swojego WK.

Pozdrawiam

Tomek
Tomek
6 lat temu

Witam,
kupuję samochód osobowy na działalność gospodarczą (REGON, Faktura VAT) co umożliwi odzyskanie połowy kwoty podatku VAT. Jednocześnie ze względu na przejęcie zniżek ubezpieczeniowych, chciałbym go zarejestrować ze współwłaścicielem (posiadającym owe zniżki, który będzie jednocześnie użytkownikiem pojazdu – osoba z rodziny).
W związku z tym mam 2 pytania:
-czy do zarejestrowania ze współwłaścicielem wystarczy po zakupie i uzyskaniu faktury VAT umowa darowizny części pojazdu na współwłaściciela?
-czy w związku z tą operacją nie stracę prawa do odliczenia połowy kwoty podatku VAT od zakupu wykazanego na fakturze zakupu?

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  Tomek

Witam

polecam Panu kontakt bezpośrednio z doradcą podatkowym, ponieważ sprawa nie jest jednoznaczna.

Pozdrawiam

dominika
dominika
5 lat temu

Dzień dobry, sprowadzilam używane auto z zagranicy. Czy dokumenty które z nim dostałam, a które sa po belgijsku, należy tłumaczyć?

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  dominika

Dzień dobry. Dokumenty, które otrzymała Pani wraz z samochodem należy dołączyć do wniosku o rejestrację pojazdu wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. Tłumaczenia nie wymaga część dowodu rejestracyjnego zawierająca oznaczenie kodów, które jest tożsame z polskim dowodem rejestracyjnym oraz świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wydane zgodnie ze wspólnotową procedurą homologacji, przez właściwy organ państwa członkowskiego.

piotrek1
piotrek1
4 lat temu

Czy istnieje możliwość zarejestrowania pojazdu bez dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu?

Grzegorz Bujański (punkta)
Grzegorz Bujański (punkta)
4 lat temu
Reply to  piotrek1

Niestety nie. Jeśli samochód był już rejestrowany, a karta pojazdu była wydana, to wydział komunikacji bez tych dokumentów odmówi rejestracji auta.

KRYSTYNA
KRYSTYNA
4 lat temu

Mam samochód zarejestrowany w ŁODZI bo tam mieszkałam . Sprzedałam mieszkanie i chwilowo mieszkam w Rybniku.(tymczasowo).Co powinnam teraz zrobić?

Mary
Mary
4 lat temu

Dzień dobry. Ze względu na przewlekłą chorobę nie będę korzystała z auta. Chciałabym na ten czas je wyrejestrować, a kiedy wrócę do zdrowia ponownie zarejestrować. Czy to możliwe?

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Mary

Dzień dobry, niestety to nie jest możliwe. Wyrejestrowanie pojazdu jest możliwe w określonych przypadkach, sprzedaż pojazdu, zezłomowanie, kradzież lub wywóz za granicę.

Kamil
Kamil
3 lat temu

Witam ile jest wazny dowod wplaty za rejestracje samochodu ma okreslony termin czy jest bez terminowa i od wplaty mozna podejsc do urzedu np tydzień pozniej?

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
3 lat temu
Reply to  Kamil

Dzień dobry, z tego co wiem, nie ma określonego terminu, w którym będzie aktywny dowód wpłaty. Proszę pamiętać, że auto należy przerejestrować w przeciągu 30 dni od momentu jego nabycia.

Przemek
Przemek
3 lat temu

Proszę mi powiedzieć czy jeżeli chce zachować tablice które mają skrót EL a mój region ma ELW to czy muszę zdejmować z auta tablice czy uda mi się bez żadnego ściągania i zmieniania tablic przerejestrować auto na siebie. Dziękuję z góry za odpowiedź.

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
3 lat temu
Reply to  Przemek

Dzień dobry, jeśli auto jest zarejestrowane w tym samym powiecie, to nie trzeba wymieniać tablic. Jeśli jednak jest to inny powiat, to taka zmiana będzie konieczna. Dodatkowo polecam skontaktować się z miejscowym wydziałem komunikacji i dokładnie zweryfikować jak będzie to wyglądało w Pana przypadku.

PAUL
PAUL
2 lat temu
Reply to  Przemek

demontować zawsze tablice trzeba , nawet jak numer zostaje ten sam bo pracownik musi nakleić nowe naklejki na tablicach

ANDRZEJ
ANDRZEJ
3 lat temu

Przepraszam bardzo a gdzie mam znaleźć numer silnika??
Numer silnika logicznie myśląc jest na silniku ale ja nie jestem mechanikiem, mam się pod autem czołgać zanim złożę wniosek o rejestrację?

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
3 lat temu
Reply to  ANDRZEJ

Dzień dobry, jeśli nie odnajdzie Pan numeru VIN w żadnych dokumentach, to można sprawdzić na niektórych stronach internetowych w jakim miejscu będzie wybity numer VIN w danym aucie.

ANDRZEJ
ANDRZEJ
3 lat temu

Pytałem o numer silnika….we wniosku trzeba podać i numer silnika i numer vin, a to dwa różne numery panie Ekspercie.

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
3 lat temu
Reply to  ANDRZEJ

Szanowny Panie, nr silnika znajduję się na silniku, jego dokładnie umiejscowienie jest zależne od marki. Jeżeli chce Pan zarejestrować pojazd, to nr silnika nie jest do tego potrzebny, wystarczy VIN.

Cbrxx
Cbrxx
2 lat temu

Numer silnika znajduje się również w karcie pojazdu… Wystarczy pomyśleć lub poszukać w internecie, zamiast od razu sie czołgać pod brudnym silnikiem 😉 .

Kasia
Kasia
2 lat temu

Wniosek daja mi w starostwie czy musze wydrukowac i wziac swoj?

Konsultant Punkta
Editor
Konsultant Punkta
6 miesięcy temu
Reply to  Kasia

Dzień dobry. Wniosek jest też wydawany w starostwie.