Wniosek o rejestrację pojazdu. Pobierz wzór i sprawdź, o czym musisz pamiętać

Aktualizacja:
wniosek o rejestrację pojazdu

Każdy nabywca nowego lub używanego samochodu musi go zarejestrować. Dzięki naszemu poradnikowi przygotujesz się do wizyty w wydziale komunikacji. Pobierzesz również darmowy wniosek o rejestrację pojazdu i dowiesz się, jak go poprawnie wypełnić. Poznasz też aktualne formalności i koszt rejestracji samochodu w Polsce – kupionego na miejscu lub sprowadzonego z zagranicy.

Pobierz wzór wniosku o rejestracje pojazdu

W naszym artykule nie tylko opisujemy, co powinno się znaleźć we wniosku o rejestrację pojazdu, lecz także podajemy przykłady pytań zadanych na forach internetowych. Ponadto przedstawiamy, jak wypełnić wniosek o rejestrację samochodu krok po kroku.

Ile masz czasu na zarejestrowanie samochodu?

Standardowy okres na zarejestrowanie samochodu wynosił 30 dni od dnia jego zakupu. W związku z pandemią COVID-19 czas na zawiadomienie o sprzedaży lub zakupie pojazdu wcześniej zarejestrowanego w Polsce lub zarejestrowanie używanego pojazdu, który został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, wynosi 60 dni. Dłuższy okres obowiązuje od 1 lipca 2021 roku do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego bądź stanu epidemii. Jeśli nie dopilnujesz tego terminu, zapłacisz karę od 200 zł do 1000 zł.

Gdzie musisz złożyć wniosek o rejestrację pojazdu i ile masz na to czasu?

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym wniosek o rejestrację pojazdu należy złożyć w wydziale komunikacji w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta odpowiednim dla Twojego miejsca zamieszkania. Warszawiacy powinni pamiętać, że wydziały komunikacji znajdują się w wydziałach obsługi mieszkańców poszczególnych dzielnic. Zdarza się, że urzędnicy proszą o potwierdzenie adresu zamieszkania różniącego się od adresu zameldowania petenta. W takiej sytuacji można przedstawić dokument potwierdzający prawa do lokalu lub zatrudnienie w danej miejscowości.

Po przedstawieniu kompletu dokumentów otrzymasz naklejkę kontrolną, tablice rejestracyjne i tymczasowy (miękki) dowód rejestracyjny. Wyjątkiem jest przerejestrowanie pojazdu od sprzedawcy mieszkającego w tym samym powiecie. Wtedy możesz zachować stare tablice rejestracyjne. Niemniej jednak musisz przedstawić je w wydziale komunikacji, ponieważ wymagają zmiany naklejek legalizacyjnych z hologramami. W tej sytuacji nie potrzebujesz nowej nalepki kontrolnej.

W obu przypadkach urzędnik może Cię poinstruować, jak sprawdzić, kiedy stały dowód rejestracyjny będzie gotowy do odbioru. Dzięki systemowi online nie musisz dzwonić do wydziału. Wystarczy wejść na https://info-car.pl/new/rejestracja-pojazdu/sprawdz-status-dowodu-rejestracyjnego i wpisać numer rejestracyjny pojazdu oraz 5 ostatnich znaków numeru nadwozia. Sprawdzanie statusu dowodu rejestracyjnego przez internet jest darmowe.

Niektóre wydziały komunikacji umożliwiają rejestrację pojazdu online za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Systemu Pojazd i Kierowca. Jeżeli zdecydujesz się na drogę elektroniczną, wszelkie dokumenty prześlesz w formie skanów lub zdjęć. Pamiętaj, że nie unikniesz wizyty w urzędzie, jeśli nie wyrazisz zgody na przesłanie dokumentów i tablic rejestracyjnych od wydziału komunikacji pocztą.

<krenciszex>: Podczas rejestracji pojazdu używanego do urzędu należy oddać dotychczasowy dowód rejestracyjny i tablice, czekać 30 dni na nowe i je odebrać. Lecz gdy w czasie tych 30 dni naszłaby mnie akurat ochota na przejażdżkę, to nie mogę, gdyż nie mam tablic. Czy jeśli mój wniosek o przerejestrowanie pojazdu został przyjęty, to urząd wydaje jeszcze tymczasowe, czerwone tablice? Jeszcze kilka lat temu tak robili, nie wiem, jak jest teraz. Prosiłbym o pomoc. Jak w praktyce wygląda rejestracja auta?

Odpowiedź: Stałe tablice z tymczasowym dowodem rejestracyjnym otrzymuje Pan od ręki w urzędzie. Po 30 dniach należy się zgłosić po odbiór dowodu stałego.

Kto może złożyć wniosek o rejestrację pojazdu?

Nie musisz składać wniosku osobiście. Wybrana osoba może zostać Twoim pełnomocnikiem. Z tej opcji korzystają najczęściej współwłaściciele jednego pojazdu, którzy nie mogą stawić się w wydziale komunikacji w tym samym terminie. Wystarczy, że pozostali upoważnią jednego z nich do załatwienia formalności. 

 

Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną i powinno zawierać następujące informacje:

 • dane osoby udzielającej pełnomocnictwa: imię, nazwisko, adres zameldowania, PESEL oraz numer dokumentu tożsamości,
 • dane osoby upoważnionej do rejestracji pojazdu: imię, nazwisko, adres zameldowania, PESEL oraz numer dokumentu tożsamości,
 • zakres pełnomocnictwa, czyli listę czynności, do których jest upoważniony pełnomocnik.

Udzielenie pełnomocnictwa wiąże się z poniesieniem opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, którą należy uiścić w kasie urzędu. Nie poniesiesz opłaty, jeśli udzielisz pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu bądź gdy dokument jest poświadczony notarialnie.

 

Osoba składająca wniosek o zarejestrowanie pojazdu musi dysponować albo dowodem osobistym, albo paszportem. W przypadku osoby prawnej urzędnik może oczekiwać przedstawienia odpisu z KRS-u.

CZYTAJ TAKŻE

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu. Czym różni się od wyrejestrowania? Pobierz wzór

Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu. Kiedy trzeba wyrejestrować auto?

Umowa darowizny samochodu. Pobierz wzór i sprawdź, o czym musisz pamiętać

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej. Co powinno zawierać i gdzie je złożyć?

<gość>: Zakupiłam z bratem używane auto w salonie w Polsce. Brat jest nieobecny, napisałam sobie w jego imieniu pełnomocnictwo, mam jego dowód osobisty, ściągnęłam ze strony urzędu miasta wniosek o zarejestrowanie samochodu. I teraz pytanie: czy na wniosku podpisuję się tylko ja bez brata? Pomóżcie!

Odpowiedź: Jeśli brat jest współwłaścicielem, to powinien złożyć podpis na pełnomocnictwie udzielonym Pani. We wniosku i na pełnomocnictwie powinny znaleźć się dane Pani brata jako współwłaściciela. W wydziale komunikacji powinna Pani przedstawić własny dowód tożsamości.

Jak wypełnić wniosek o zarejestrowanie samochodu?

 1. Dane właściciela/właścicieli pojazdu

Wniosek o rejestrację samochodu wymaga zidentyfikowania wszystkich współwłaścicieli. W związku z tym każda osoba powinna podać imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania. W przypadku przedsiębiorców wymaga się REGON-u, nazwy firmy oraz jej adresu. Jeżeli właścicielem pojazdu jest obcokrajowiec, powinien podać datę urodzenia zamiast PESEL-u.

Druki do rejestracji pojazdu możesz pobrać z naszej strony – wystarczy podać e-mail!

 1. Przedmiot rejestracji

Składając wniosek o rejestrację samochodu, musisz wskazać jego parametry. Podstawowe dane wymagane do rejestracji pojazdu to:

 • model,
 • marka,
 • rodzaj pojazdu,
 • rok produkcji,
 • numer VIN lub numer nadwozia,
 • numer silnika,
 • dotychczasowy numer rejestracyjny,
 • numer karty pojazdu (jeżeli została wydana).

3. O co wnioskujesz?

Składając wniosek o zarejestrowanie pojazdu musisz określić, czy zależy Ci na czasowym zarejestrowaniu, czy stałym.

Złóż wniosek o czasową rejestrację pojazdu, która przyda Ci się w przypadku:

 • wywozu pojazdu za granicę,
 • przejazdu pojazdu w celu naprawy lub przeprowadzenia badania technicznego,
 • przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu na terenie Polski do miejsca Twojego zamieszkania lub warsztatu, w którym zostanie wykonane badanie techniczne.

Pamiętaj że czasowa rejestracja samochodu traci swoją ważność po upływie 30 dni od wizyty w wydziale komunikacji, co z kolei zmusza Cię do zwrócenia tablic tymczasowych oraz pozwolenia czasowego. Jedynym wyjątkiem jest wywiezienie samochodu za granicę. Zdecydowane częściej wnioskuje się o stałą rejestrację samochodu, czyli dopuszczenie pojazdu do ruchu po drogach publicznych, które wiąże się z wydaniem tablic rejestracyjnych oraz nalepki kontrolnej.

 1. Załączniki

Poprawnie złożony wniosek o zarejestrowanie samochodu osobowego to nie wszystko. Musisz do niego dołączyć następujące dokumenty:

 • dowód własności pojazdu lub jego powierzenia, np. umowę kupna-sprzedaży, umowę darowizny czy fakturę,
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego,
 • dowód rejestracyjny, jeśli samochód był wcześniej już zarejestrowany,
 • kartę pojazdu, jeżeli została wydana,
 • dowód opłacenia akcyzy lub zaświadczenie stwierdzające zwolnienie z opłaty w przypadku samochodu sprowadzanego zza granicy,
 • dowód opłacenia cła lub dokument potwierdzający zwolnienie z tej opłaty,
 • dowody uiszczenia opłat rejestracyjnych,
 • świadectwo homologacji w przypadku rejestracji nowego pojazdu.

Umowa kupna-sprzedaży sporządzona w języku angielskim lub innym powinna zostać przetłumaczona na język polski – niezależnie od kraju, w którym został zakupiony pojazd. Jeżeli auto zostało sprowadzone z kraju spoza Unii Europejskiej, tłumacz przysięgły powinien przełożyć także kartę pojazdu i dowód rejestracyjny na język polski. Urzędnik musi zobaczyć zarówno oryginały, jak i przetłumaczone kopie.

Jeżeli nie masz tablic rejestracyjnych, ponieważ dotychczasowy właściciel pojazdu zwrócił je w zagranicznym urzędzie, musisz złożyć oświadczenie o ich braku. Wyjątkiem jest sytuacja, w której samochód nie przyjechał na lawecie, bo ma legalne tymczasowe tablice.

Jeżeli rejestrujesz pojazd zabytkowy, musisz mieć dysponować jednym z trzech dokumentów, który potwierdza wpis pojazdu do:

 • rejestru zabytków,
 • wojewódzkiej ewidencji zabytków,
 • inwentarza muzealiów.

Ponadto należy przedstawić ocenę stanu technicznego zabytku.

Wniosek z wykazem dodatkowych dokumentów składasz z kompletem załączników we właściwym wydziale komunikacji. Pamiętaj, aby mieć przy sobie ważny dokument tożsamości. Ten obowiązek dotyczy również osób posługujących się pełnomocnictwem.

<czarny kot>: Wypełniałam wniosek o zarejestrowanie samochodu i tam były wymienione potrzebne dokumenty, które powinnam ze sobą mieć. Nic nie budzi moich zastrzeżeń oprócz tego zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego – przecież to jest w dowodzie rejestracyjnym, to czego oni jeszcze ode mnie chcą? Mam jechać na przegląd z tym samochodem teraz?

Odpowiedź: Badanie w dotychczasowym dowodzie jest uznawane za ważne.

 

 1. Informacje dodatkowe

Wniosek o rejestrację samochodu może zawierać także dodatkowe informacje, np. prośbę o wydanie indywidualnych tablic rejestracyjnych, czyli z napisem zaprojektowanym na specjalne życzenie właściciela samochodu. Dzięki temu rozwiązaniu możesz go wyróżnić spośród innych pojazdów na drodze. Pamiętaj, że indywidualne tablice są droższe, kosztują bowiem 1000 zł.

Wzór wniosku o rejestrację samochodu pobierzesz na górze strony – podaj adres e-mail, a prześlemy Ci gotowy formularz!

porównywarka ubezpieczeń punkta - oc od 230 zł

Ile kosztuje rejestracja pojazdu?

Składają wniosek o zarejestrowanie samochodu, poniesiesz następujące koszty:

 • 80 zł za podstawowe tablice rejestracyjne.
 • 54 zł za dowód rejestracyjny,
 • 31 zł za nalepkę kontrolną i legalizacyjną,
 • 13,50 zł za pozwolenie czasowe.

Do listy należy dodać także 2 zł opłat rejestracyjnych. Koszt wzrośnie ze 180,50 zł do 200,50 zł dla samochodu zabytkowego z racji droższych tablic lub do 256 zł w przypadku samochodu z zagranicy, dla którego zostanie wydana karta pojazdu.

Rejestracja samochodu w Polsce będzie tańsza od 4 września 2022 roku, kiedy wydziały komunikacji przestaną wydawać naklejki kontrolne i karty pojazdów.

Rejestracja samochodu a ubezpieczenie OC

Po przerejestrowaniu samochodu musisz pamiętać o ubezpieczeniu obowiązkowym OC. W przypadku zakupu samochodu z drugiej ręki musisz zadecydować, czy rezygnujesz z umowy ubezpieczenia podpisanej przez poprzedniego właściciela i wykupujesz ubezpieczenie na siebie, czy wolisz jeździć z dotychczasową ochroną do końca okresu ubezpieczenia.

Kalkulator OC/AC – oblicz składkę

Jeśli wybierzesz drugie rozwiązanie, pamiętaj, że zakład ubezpieczeń może dokonać rekalkulacji składki, czyli przeliczenia ceny ubezpieczenia OC w związku ze zmianą właściciela. Gdyby analiza towarzystwa ubezpieczeniowego wykazała, że ryzyko wystąpienia szkody jest wyższe, konieczna będzie dopłata. Oczywiście możesz odmówić i rozwiązać umowę. Dzięki kalkulatorowi OC i AC na Punkta.pl sprawdzisz, gdzie ubezpieczysz najtaniej samochód.

Czytaj także: Wypowiedzenie umowy OC. Kiedy i jak wypowiedzieć OC? Pobierz wzór

Czytaj także: Umowa kupna sprzedaży samochodu. Pobierz wzór i sprawdź, o czym musisz pamiętać

– Należy pamiętać, że nowy właściciel pojazdu przejmuje ubezpieczenie OC dotychczasowego właściciela. To oznacza, że przechodzą na Ciebie nie tylko prawa wynikające z zawartej umowy, ale również obowiązki. Gdyby poprzedni właściciel nie zapłacił raty składki, towarzystwo ubezpieczeniowe zwróci do Ciebie z żądaniem uregulowania zaległości. Dlatego już na etapie kupowania samochodu koniecznie zapytaj sprzedającego, czy wszystkie raty za ubezpieczenie OC zostały terminowo opłacone. Zbywca powinien Ci przedstawić stosowne potwierdzenia. Po zakupie pojazdu skontaktuj się z ubezpieczycielem i zweryfikuj kwestie dotyczące płatności. Masz również prawo do rekalkulacji składki zgodnie z przysługującymi Ci zniżkami – mówi Edyta Skórka, ekspert porównywarki Punkta.

Martyna Osmańska
Ekspert ds. ubezpieczeń

Główny Specjalista ds. Ubezpieczeń. Sprawnie łączy wiedzę o ubezpieczeniach z wiedzą o finansach, a także sprzedaży i marketingu. Od ponad 6 lat dzieli się tą wiedzą z klientami, w imieniu grupy Punkta. Powiedzielibyśmy, że kocha ubezpieczenia, ale to nieprawda – kocha zwierzaki, po równo foki i alpaki. Na ubezpieczeniach po prostu się dobrze zna.

guest
26 Komentarze
Starsze
Nowsze
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze

Wszystkie treści prezentowane na łamach niniejszej witryny internetowej mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, stanowiąc wyraz osobistych poglądów ich autora/ów oraz nie nie powinny stanowić podstawy przy podejmowaniu decyzji biznesowych, inwestycyjnych, lub podatkowych, za które to decyzje właściciel strony internetowej ani autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności.

Najnowsze artykuły

2024.03.26  •  Zdrowie
Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie na raka?

Ubezpieczenie od następstw choroby nowotworowej musi zapewniać ochronę w przypadku diagnozy tej poważnej choroby. Jednak wybór odpowiedniej polisy jest już bardziej skomplikowany, ponieważ istnieje wiele zmiennych, które należy wziąć pod uwagę. W tym artykule podpowiadamy, jak wybrać najlepsze ubezpieczenie na raka, które spełni Twoje potrzeby i zapewni kompleksowe wsparcie.

Czytaj więcej
2023.11.16  •  Samochód
Jak zarabiać na ubezpieczeniach OC nie będąc agentem ubezpieczeniowym?

Jeśli oferujesz usługi związane z motoryzacją i Twoimi klientami są kierowcy, program SKP jest właśnie dla Ciebie. Zostań partnerem Punkty. Przekazuj swoim klientom Kod Rabatowy na 100 zł przy zakupie OC/AC i zgarniaj prowizję.

Czytaj więcej
Najtańsze OC w 2023
2021.12.30  •  Samochód
Najtańsze OC maj 2024 – ranking. Sprawdź prognozy i porównaj ceny OC w poprzednich miesiącach

Ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC zmieniają się dynamicznie. Pamiętaj jednak, że porównując wysokość składki u różnych ubezpieczycieli, możesz oszczędzić nawet kilkaset złotych na polisie. Sprawdź ranking ubezpieczeń OC Punkty i sprawdź, gdzie można było kupić najtańsze ubezpieczenie OC i jakie są prognozy na kolejne miesiące. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizację naszego rankingu.

Czytaj więcej
2021.12.10  •  Samochód
Kary za brak OC w 2024 roku. Ile zapłacisz?

Uwaga kierowcy! Od 1 stycznia 2024 roku drastycznie wzrosły kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. Sprawdź, ile możesz zapłacić, jeśli nie dopełnisz tego obowiązku i nie ryzykuj. Ubezpieczenie OC to nie tylko obowiązek, ale też ochrona dla Ciebie i innych uczestników ruchu drogowego.

Czytaj więcej
2024.05.06  •  Samochód
Elektryczne samochody bez prawa jazdy – czy to możliwe?

Elektryczne samochody stały się w ostatnich latach bardziej popularne. Głównym powodem, mimo wyższych kosztów zakupu, są oszczędności na późniejszym tankowaniu. Nie bez wpływu są także rządowe i unijne zachęty i benefity dla właścicieli aut z napędem proekologicznym. Czy można jednak prowadzić popularne elektryki bez posiadania prawa jazdy? Przyjrzyjmy się kwestii, która w ostatnim czasie nurtuje Internautów.

Czytaj więcej
2024.04.15
Jak ustalić wartość rynkową pojazdu?

Wartość rynkowa pojazdu jest jednym z kluczowych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy sprzedaży lub zakupie samochodu. Niezależnie od tego, czy jesteś sprzedawcą, kupującym czy pośrednikiem, zrozumienie tego, jak ją ustalić jest niezbędne, aby przeprowadzić skuteczną transakcję.

Czytaj więcej
2024.04.07
Ile kosztuje ubezpieczenie OC bez zniżek?

Obowiązkowe ubezpieczenie OC jest niezbędne, aby chronić się przed finansowym obciążeniem w przypadku spowodowania szkody. Jednak wiele osób zastanawia się, ile kosztuje ubezpieczenie OC bez zniżek. W tym artykule dowiesz się, jakie czynniki wpływają na wysokość składki oraz jak można obniżyć koszty ubezpieczenia.

Czytaj więcej

Najchętniej czytane

Najtańsze OC w 2023
2021.12.30  •  Samochód
Najtańsze OC maj 2024 – ranking. Sprawdź prognozy i porównaj ceny OC w poprzednich miesiącach

Ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC zmieniają się dynamicznie. Pamiętaj jednak, że porównując wysokość składki u różnych ubezpieczycieli, możesz oszczędzić nawet kilkaset złotych na polisie. Sprawdź ranking ubezpieczeń OC Punkty i sprawdź, gdzie można było kupić najtańsze ubezpieczenie OC i jakie są prognozy na kolejne miesiące. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizację naszego rankingu.

Czytaj więcej
Ubezpieczenie OC Anglika
2019.04.11
Ubezpieczenie anglika w Polsce w 2023 roku – ile kosztuje OC dla aut z kierownicą po prawej stronie?

Polacy chętnie kupują auta z zagranicy. Mimo że największą popularnością cieszą się pojazdy pochodzące z Niemiec, to nie brakuje też chętnych na angliki, czyli pojazdy sprowadzane z Wielkiej Brytanii. Dla tych samochodów charakterystyczna jest kierownica po prawej stronie. Ile kosztuje ubezpieczenie anglika w Polsce? Na jakie inne koszty muszą być przygotowani właściciele anglików? Sprawdzamy!

Czytaj więcej
2023.08.02  •  Podróże
Czy za granicą trzeba mieć przy sobie prawo jazdy?

Na terytorium Polski nie musisz mieć przy sobie fizycznego dokumentu prawa jazdy. Obowiązek taki został zniesiony pod koniec 2020 roku. Czy takie same zasady obowiązują po przekroczeniu granicy? Dowiedz się, jakie konsekwencje wywołuje brak prawa jazdy przy kontroli za granicą.

Czytaj więcej