Punkta

Chęć uzyskania zniżek jest jednym z najpopularniejszych, ale nie jedynym powodem powstania współwłasności auta. Nie bacząc na motywację, leżącą u podstaw nabycia samochodu przez więcej niż jedną osobę, trzeba wskazać, że sposoby na zniesienie samochodu współwłasności uzależnione będą od konkretnych okoliczności. W niektórych przypadkach o rozwiązanie stanu prawnego trzeba będzie zwrócić się do sądu. Istnieją trzy sposoby zniesienia współwłasności samochodu. Każdy z nich został szczegółowo opisany poniżej. 

Zniesienie współwłasności samochodu poprzez dobrowolne zrzeczenie 

Polubownym i zarazem najprostszym sposobem zmiany relacji właścicielskiej pojazdu jest dobrowolne zrzeczenie się udziałów w przedmiocie objętym współwłasnością przez jedną ze stron. Gdy uprawniony zgodzi się na wykreślenie jego danych z dowodu rejestracyjnego, pozostanie jedynie dopełnienie związanych z tym faktem formalności. 

Co ważne, czynność powinna zostać potwierdzona pisemną umową zrzeczenia się współwłasności, uwzględniająca dane stron, wielkość udziałów oraz ich wartość. Następnie, w terminie 30 dni od chwili podpisania umowy należy udać się z nią i wnioskiem o wykreślenie współwłaściciela z dowodu rejestracyjnego do właściwego miejscowo urzędu komunikacji. Podczas wizyty trzeba mieć przy sobie: dowód rejestracyjny, kartę pojazdu oraz aktualną polisę OC. 

Dodatkowym obowiązkiem jest opłacenie podatku od darowizny, jeśli byłych współwłaścicieli nie łączy pokrewieństwo pierwszego stopnia, a tym samym nie korzystają z ustawowego zwolnienia. Przepisy przewidują 6 miesięcy na rozliczenie się z Urzędem Skarbowym.  

SPRAWDŹ: Współwłasność samochodu, czyli jedno auto i dwóch właścicieli – co warto o tym wiedzieć? 

Sądowe zniesienie współwłasności samochodu 

Gdy współwłaściciele nie są w stanie się porozumieć, narastający spór o samochód wyjaśni sąd. Jest to jednak rozwiązanie zajmujące i wiele czasu i pieniędzy. Aby rozpocząć postępowanie, trzeba złożyć w sądzie wniosek o zniesienie współwłasności, uzupełniony dokumentami potwierdzającymi ten stan rzeczy. Aby wyeliminować ryzyko angażowania przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, lepiej przemyśleć kogo wybiera się na współwłaściciela. Z pewnością powinna być to osoba godna zaufania.  

Zniesienie współwłasności samochodu z powodu śmierci współwłaściciela 

Rozsądny dobór współwłaściciela ma ogromne znaczenie także w przypadku jego śmierci. Zazwyczaj nie poświęca się zbyt dużo czasu na przemyślenie tego aspektu. A trzeba mieć świadomość, że w razie śmierci współwłaściciela, jego udział w danej rzeczy stanie się elementem spadku i podlegać będzie podstępowaniu spadkowemu. W jego trakcie okaże się, kto zastąpi dotychczasowego współwłaściciela. Jeśli zmarły zostawił testament, to w nim znajdować się będzie informacja o personaliach spadkobiercy. 

Śmierć dotychczasowego współwłaściciela jest kłopotliwa, gdyż blokuje podejmowanie jakichkolwiek decyzji związanych z autem. Do czasu zakończenia postępowania spadkowego nie można go na przykład sprzedać. Ponadto żyjący współwłaściciel musi samodzielnie pokrywać koszty związane z używaniem pojazdu oraz opłacać polisę OC.

SPRAWDŹ: 8 błędów, których powinieneś uniknąć, by kupić tanie ubezpieczenie OC

Zniesienie współwłasności samochodu a wymiana dokumentów

Nie zawsze zniesienie współwłasności samochodu będzie rodziło obowiązek wymiany dowodu rejestracyjnego. Wszystko zależy od tego, na której pozycji w dokumencie widnieje ustępujący współwłaściciel. Jeśli wpisano go na drugiej pozycji, wystarczy skreślenie przez urzędnika wydziału komunikacji potwierdzone pieczątką.