Punkta

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który stoi na straży przestrzegania obowiązku płacenia ubezpieczenia OC szacuje, że po polskich drogach może poruszać się około 90 tys. nieubezpieczonych pojazdów. Posiadanie ważnego ubezpieczenia OC jest obowiązkiem każdego kierowcy, a za jego brak od stycznia 2019 roku właściciel samochodu osobowego zapłaci nawet 4500 złotych. Czy UFG może odstąpić od egzekwowania kary za brak ubezpieczenia? Czy można rozłożyć ją na raty? Czy umorzenie kary za brak OC jest w ogóle możliwe?

Kiedy grozi Ci kara za brak OC?

Dostałeś wezwanie do zapłacenia kary za brak OC. Suma idzie w tysiące złotych. Ty jednak jesteś pewien, że zawsze jeździłeś z ważną polisą komunikacyjną. Weź zatem głęboki oddech i zastanów się, czy kara nałożona na Ciebie przez UFG jest słuszna. Być może w ostatnim czasie kupiłeś auto z ważnym OC, które nie uległo automatycznemu przedłużeniu? A może miałeś OC na raty i zalegałeś ze spłatą? Wówczas, choć ochrona nie wygaśnie po opóźnieniu w płaceniu składek, polisa nie przedłuży się automatycznie o kolejny rok. Podobnie wygląda kwestia w przypadku OC krótkoterminowego. Jeśli któraś z tych sytuacji miała miejsce w Twoim przypadku, niestety – kary nie unikniesz. Wysokość kary za brak OC będzie zależała od ustalonej na dany rok płacy minimalnej oraz od czasu, jaki auto pozostawało bez ważnej polisy. W 2019 roku posiadacze samochodów osobowych, którzy nie mieli ważnego ubezpieczenia OC powyżej 14 dni, będą musieli zapłacić aż 4500 złotych.

Odwołanie od kary za brak OC

Posiadasz ważne ubezpieczenie OC, a mimo to UFG nałożyło na Ciebie karę za jego brak? Być może w tej sytuacji, winne jest towarzystwo ubezpieczeniowe, które nie przesłało do UFG odpowiedniej informacji o Twojej polisie. Wówczas będziesz musiał udokumentować posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia w danym okresie. Co jeśli nie posiadasz potwierdzenia zawarcia polisy? Zgłoś się do ubezpieczyciela, z którym zawarłeś umowę i poproś o wystawienie ZOPUK, czyli zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia komunikacyjnego. Następnie zaświadczenie to prześlij do UFG. Podobnie sytuacja będzie wyglądać w momencie, gdy sprzedałeś samochód. Wówczas pamiętaj, aby do UFG przesłać umowę kupna-sprzedaży, która potwierdzi, że aktualnie nie jesteś właścicielem auta.

Umorzenie kary za brak OC: kiedy jest możliwe?

Z reguły UFG nie anuluje kar, więc umorzenie kary za brak OC nie wchodzi w grę. Od tej reguły jest jednak pewien wyjątek. Został on zapisany w art. 94 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

„W uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuacją życiową, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może umorzyć opłatę w całości lub w części albo udzielić ulgi w jej spłacie”.

Jeśli chcielibyśmy starać się o umorzenie kary za brak OC lub rozłożenie jej na raty, musimy zwrócić się do UFG ze specjalnym wnioskiem o umorzenie lub udzielenie ulgi w spłacie wierzytelności. We wniosku konieczny będzie dokładny opis sytuacji życiowej, wypisanie członków rodziny, wskazanie ostatniego pracodawcy, datę zarejestrowania w urzędzie pracy oraz miesięczny dochód. Będziemy musieli także dokładnie opisać sytuację mieszkaniową oraz miesięczne wydatki. Warto wspomnieć, że każdy przypadek jest indywidualnie rozpatrywany przez UFG.

Kara za brak OC w 2021 roku ⚠️ Zapłacisz nawet 8400 złotych! [TABELA]