Punkta

Jak wysoko ceni sobie pan/pani swoje życie? Co jest dla pana/i w życiu najważniejsze? Ile razy odebrałeś telefon, w którym konsultant chciał przekonać Cię o konieczności ubezpieczenia na życie? Co prawda, nasza świadomość ubezpieczeniowa rośnie z roku na rok, ale wciąż ciężko nam zmobilizować się, przejrzeć oferty różnych ubezpieczycieli i wybrać ubezpieczenie na życie skrojone na miarę naszych potrzeb. W opozycji do ubezpieczeń indywidualnych, stoją ubezpieczenia grupowe oferowane nam przez pracodawcę. Tutaj zakresu nie musimy wybierać sami – zrobi to za nas ubezpieczający. Dziś na warsztat bierzemy grupowe ubezpieczenie na życie Pełnia Życia od PZU.

PZU Życie ubezpieczenia grupowe – co obejmuje polisa?

Ubezpieczenie Pełnia Życia chroni życie ubezpieczonego. Skierowane jest do grup składających się minimum z 8 osób związanych formalnie z zakładem pracy, który w tym przypadku pełni rolę ubezpieczającego. Do grupowego ubezpieczenia PZU przystąpić mogą pracownicy w wieku od 18 do 69 lat, przy czym ochrona trwa do roku, w którym osoba ubezpieczona skończy 70 lat.

Ubezpieczenie na życie PZU zawierane jest na rok czasu, a po tym terminie ulega automatycznemu przedłużeniu. Co ważne, by umowa nie została przedłużona na kolejne 365 dni, na 30 dni przed jej wygaśnięciem trzeba złożyć pisemną rezygnację.

Grupowe ubezpieczenie na życie PZU – zakres i suma ubezpieczenia

Ubezpieczenia grupowe, w przeciwieństwie do ubezpieczeń indywidualnych, charakteryzują się sztywnym zakresem, który jest jednakowy dla wszystkich osób w grupie. Oznacza to, że przystępując do takiego ubezpieczenia, nie mamy możliwości wyboru wariantów czy innego zestawu umów dodatkowych. Z kolei suma ubezpieczenia będzie jednakowa dla wszystkich osób w grupie i niezmienna przez cały czas trwania umowy.

Wysokość składki ustalana jest w zależności od wysokości sumy ubezpieczenia oraz częstotliwości opłacanych składek. Wpływ na nią ma także liczebność grupy, jej struktura wiekowa oraz płeć osób w grupie.

Ubezpieczenie Pełnia Życia PZU: możliwe rozszerzenia

Podstawowy zakres polisy obejmuje śmierć ubezpieczonego, jednak jej zakres można rozszerzyć wybranymi umowami dodatkowymi. Wśród nich znajdziemy m.in. dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, wypadkiem komunikacyjnym, czy też wypadkiem przy pracy. Kolejne rozszerzenia obejmą także ochroną sytuacje, w których ubezpieczony doświadczy poważnego uszkodzenia ciała, trwałego inwalidztwa i niezdolności do pracy. Jeśli zależy nam na opiece podczas ciężkiej choroby, czy chcielibyśmy by ubezpieczenie obejmowało także pobyt w szpitalu – musimy wykupić kolejne rozszerzenia.

UWAGA:

Wszystkie rozszerzenia dotyczą tylko i wyłącznie ubezpieczenia grupowego. Podstawowy zakres polisy musiałby rozszerzyć pracodawca. Pojedynczy członek grupy nie ma możliwości indywidualnego wykupienia rozszerzenia.

Polisa na życie PZU: kiedy ubezpieczenie nie zadziała?

PZU ubezpieczenie grupowe, jak każde inne, ma szereg wyłączeń odpowiedzialności, czyli sytuacji, w których ubezpieczyciel odmówi wypłaty świadczenia. PZU nie wypłaci odszkodowania w sytuacji, gdy śmierć była wynikiem działań wojennych, wypadku komunikacyjnego, w którym osoba ubezpieczona prowadziła pojazd pod wpływem środków odurzających, czy samobójstwa popełnionego w okresie 2 lat od daty zawarcia ubezpieczenia.

Co najważniejsze, osoby uposażone nie otrzymają także świadczenia w momencie śmierci osoby ubezpieczonej, jeśli ta nastąpiła w okresie pierwszych 3 lat ubezpieczenia i była wynikiem chorób zdiagnozowanych i leczonych przed zawarciem polisy na życie.