PZU: Ubezpiecznie OC/AC na samochód – porównaj tanie polisy w kalkulatorze

Obowiązkowe ubezpieczenie samochodu uchroni nas przed finansowymi konsekwencjami różnych zdarzeń na drodze. Ubezpieczenie OC i AC w PZU oferuje także szereg dodatkowych rozszerzeń zapewniających kompleksową ochronę, dzięki której będziesz mógł odetchnąć z ulgą.

PZU: Ubezpiecznie OC/AC na samochód – porównaj tanie polisy w kalkulatorze

Ubezpieczenie OC PZU

 

Ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych. Z uwagi na to, że jego zakres regulowany jest Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, OC PZU będzie obejmowało dokładnie te same zdarzenia, jak w każdym innym towarzystwie. Różnić będzie się jedynie ceną.

 

PZU Ubezpieczenie OC

 

OC PZU wybawi Cię z opresji, gdy jesteś sprawcą wypadku i musisz zapłacić za wyrządzone szkody. Wybierając ubezpieczenie OC PZU, nie musisz o nic się martwić, ponieważ to towarzystwo zajmie się wszelkimi formalnościami związanymi z wypłatą odszkodowania. PZU odpowiada za szkody, które powstały w związku:

 •  ruchem pojazdu,
 •  wsiadaniem i wysiadaniem z pojazdu,
 •  załadowywaniem i rozładowywaniem pojazdu,
 • zatrzymaniem lub postojem pojazdu.

 

Decydując się na OC w PZU, możemy liczyć na pokrycie szkód do wysokości sum gwarancyjnych, które wynoszą odpowiednio:

 •  5 210 000 euro dla szkód na osobie,
 • 1 050 000 euro dla szkód w mieniu.

 

Ubezpieczenie samochodu PZU: rozszerzenia OC

 

Ubezpieczenia komunikacyjne PZU obejmuje swoim zakresem szkody powstałe w wyniku uszkodzenia ciała, rozstroju bądź utraty zdrowia, czy też zniszczenia i uszkodzenia mienia. Ponadto, pokrywa ono koszty naprawy pojazdu, leczenia, renty czy odszkodowanie za śmierć osób. W ramach ubezpieczenia OC PZU, możemy otrzymać także dodatkowe rozszerzenia. Wśród nich znajdziemy:

 

 • Bezpośrednia Likwidacja Szkody (BLS),
 • Wykluczenie Szkody z OC (pierwsza szkoda z umowy OC nie wpłynie na składkę przy zawieraniu kolejnej umowy OC w PZU),
 • Zielona Karta (Ubezpieczenie OC nie zawsze będzie wystarczające. Przed wyjazdem do niektórych krajów musimy zadbać o międzynarodowy certyfikat OC – tzw. Zieloną Kartę).

 

PZU Ubezpieczenie AC

 

Ubezpieczenie AC PZU pomyślane jest o właścicielach pojazdów, którzy obawiają się kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu. Co obejmuje AC PZU? Polisa pokryje koszty naprawy i części zamiennych np. w przypadku stłuczki czy wtedy, gdy ktoś uszkodzi nasz samochód. Ubezpieczenie obejmuje także takie zdarzenia jak uszkodzenie chociażby w wyniku opadów atmosferycznych czy wówczas, gdy spadająca gałąź wgniecie karoserię naszego pojazdu. Autocasco PZU obejmuje swoim zakresem także kradzież auta lub jego części. 

 

Ubezpieczenie samochodowe PZU oferuje trzy warianty AC: PZU AC wariant serwisowy, optymalny i partnerski. Pierwszy z nich dedykowany jest osobom, które cenią sobie usługi autoryzowanych stacji obsługi, a wariant optymalny zakłada użycie części alternatywnych. Wybierając ostatni z dostępnych wariantów – wariant partnerski, decydujemy się na jeden z partnerskich warsztatów oraz naprawę pojazdu z użyciem tańszych części.

Za dodatkową opłatą istnieje możliwość rozszerzenia polisy AC PZU. W opcjach dodatkowych dostępne jest ubezpieczenie bagażu, samochód zastępczy, nieredukcyjna suma ubezpieczenia czy gwarancja wartości pojazdu.

 

Dla tych, którzy nie potrzebują tak szerokie zakresu ubezpieczenia OC, ubezpieczyciel oferuje PZU AC Mini, które nie obejmuje ochroną uszkodzenia Twojego auta przez inny pojazd. 

 

PZU AC Auto non stop- co to takiego?

 

To dodatek, dzięki któremu klienci ubezpieczyciela poza możliwością rozszerzenia swojego dotychczasowego ubezpieczenia AC, otrzymują w najem pojazd zastępczy bez limitów czasowych, do dyspozycji ubezpieczonego przez cały czas trwania naprawy. Dodatkowo w rozwiązaniu problemu ubezpieczyciel wysyła pojazd zastępczy w miejsce wypadku na lawecie, którą następnie odholowuje pojazd klienta do wybranego warsztatu naprawczego.

 

Zakres ubezpieczenia Auto non stop

 

PZU AC Auto Non Stop obejmuje pakiet następujących świadczeń:

 • ubezpieczyciel organizuje odbiór pojazdu od ubezpieczonego i dostarczenie pojazdu do wskazanego warsztatu Sieci Naprawczej (ASN). W przypadku, jeżeli pojazd jest jezdny usługa holowania nie będzie świadczona.
 • ubezpieczyciel organizuje naprawę pojazdu w Sieci Naprawczej ANS Jest to warsztat, który przynależy do Sieci Naprawczej PZU. Lista placówek dostępna jest na stronie internetowej ubezpieczyciela oraz w jednostkach organizacyjnych.
 • ubezpieczyciel organizuje oraz pokrywa koszty wynajmu pojazdu zastępczego na czas naprawy ubezpieczonego pojazdu w warsztacie ANS

 

Ubezpieczony zawiera umowę ze wskazaną przez ubezpieczyciela wypożyczalnią i pojazd zastępczy jest udostępniany poszkodowanemu na czas naprawy bez limitu dni. Wynajem wskazanego przez PZU pojazdu zastępczego odbywa się na podstawie umowy najmu pojazdu zastępczego. Umowa może zawierać obowiązek wpłacenia przez ubezpieczonego kaucji w wysokości określonej przez wypożyczalnię lub od zablokowania środków na karcie kredytowej. Co ważne koszty świadczenia AC Auto non stop nie pomniejszają sumy ubezpieczenia.

 

AC w PZU: wyłączenia odpowiedzialności

 

Jak w przypadku każdego innego ubezpieczenia, również ochrona w ramach AC PZU ma pewne wyłączenia, na które warto zwrócić uwagę jeszcze przed podpisaniem umowy. Ubezpieczenie to nie obejmuje między innymi szkód, których wartość nie przekracza 300 zł, szkód eksploatacyjnych czy uszkodzeń wyposażenia pojazdu, które nie zostało ujęte w umowie.

 

Kontynuacja ubezpieczenia OC w PZU

 

Umowa OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przedłuża się automatycznie po upłynięciu terminu jej obowiązywania na kolejne 12 miesięcy. Ubezpieczyciel ma obowiązek wysłać Ci informację na temat możliwości złożenia wypowiedzenia oraz warunków kolejnego okresu ubezpieczenia nie później niż 14 dni przed końcem obowiązywania umowy. Jeśli OC zostanie automatycznie przedłużone w PZU, w ciągu 14 dni powinieneś otrzymać dokument zawarcia ubezpieczenia.

Kiedy OC w PZU nie zostanie przedłużone automatycznie?

 

W niektórych przypadkach OC w PZU nie zostanie przedłużone automatycznie. Umowa ubezpieczenia wygaśnie  po okresie jej obowiązywania, jeśli nie dopełniłeś obowiązku opłacenia dotychczasowej składki lub jeśli otrzymałeś ubezpieczenie od poprzedniego właściciela auta. Znalazłeś się w jednej z dwóch powyższych sytuacji? Zadbaj o to, żeby skontaktować się z agentem PZU lub zalogować się na PZU Online przed upływem ważności OC. Nie możesz pozwolić, żeby Twoje auto nie było ubezpieczone choćby przez jeden dzień, ponieważ za opieszałość w wykupieniu obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu grożą kary pieniężne.

Kontynuacja umowy AC w PZU

 

Autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym i nie przedłuża się automatycznie po upływie ważności polisy. Sam musisz zadbać o kontynuowanie dodatkowej ochrony swojego auta na dogodnych dla Ciebie warunkach. W tym celu wybierz jedną z oferowanych przez PZU opcji przedłużenia umowy AC:

 • skontaktuj się z agentem PZU, który przedstawi Ci ofertę na nowy okres ubezpieczeniowy (jeśli nie masz kontaktu do agenta, zajrzyj do bazy placówek PZU, która znajduje się w serwisie www ubezpieczyciela)
 • zadzwoń na infolinię produktową PZU pod numer 801 102 102
 • zaloguj się na PZU Online, jeśli kupiłeś ubezpieczenie przez internet lub telefon

Zniżki za kontynuację ubezpieczenia OC i AC w PZU

 

Przedłużając umowę na ubezpieczenia komunikacyjne w PZU na kolejny rok, możesz liczyć na zniżkę za kontynuację. Lojalność premiowana jest rabatem w wysokości około 10-15%. Nie daj się jednak zwieść promocjami. Zawsze może się okazać, że wysokość składki po zniżkach u jednego ubezpieczyciela jest wyższa lub równa składce wyjściowej u drugiego. Pamiętaj o porównaniu ofert przed podjęciem decyzji o przedłużeniu umowy.

Samochód zastępczy w PZU

 

Wynajem samochodu zastępczego przysługuje tym kierowcom, którzy wykupili ubezpieczenie assistance w wariancie Komfort (to dodatek do AC) lub tym, którzy zamówili poszerzenie usługi w ramach wariantu Super. Usługa ta odbywa się na poniższych warunkach, w zależności od zakresu assistance:

 • Assistance Super:  na czas kradzieży lub wypadku, jednak na okres nie dłuższy niż 10 dni, a także w przypadku awarii na okres nie dłuższy niż 5 dni
 • Assistance Komfort na czas trwania ubezpieczenia AC: w sytuacji kradzieży lub wypadku ale na okres nie dłuższy niż 3 dni

Produkty ubezpieczeniowe

Ikona Samochód

 

Ubezpieczenie samochodu

PZU oferuje ubezpieczenia komunikacyjne zarówno dla doświadczonych kierowców, jak i tych z mniejszym stażem. Bez względu na to, czy dotyczy to polisy OC, czy też pakietu OC+AC

Ikona Serce

 

Ubezpieczenie zdrowotne

PZU, jak przystało na poważnego gracza rynku ubezpieczeniowego, oferuje także polisy zdrowotne. Sprawdź prywatne pakiety medyczne w mfind 

Ikona Walizka

 

Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne w PZU dostępne jest pod nazwą PZU Wojażer, a ceny zależą od miejsca i celu podróży

Ikona Dom

 

Ubezpieczenie nieruchomości

Chcesz ubezpieczyć dom, także ten w trakcie budowy, mieszkanie wraz z wyposażeniem lub domek letniskowy? Jest to możliwe także w PZU