Punkta

Niektóre zakątki Europy oraz kraje wschodniej Azji wymagają od polskich kierowców posiadania Zielonej Karty, czyli międzynarodowego certyfikatu ubezpieczenia komunikacyjnego. Żeby nie dać się zaskoczyć w podróży, sprawdź jak otrzymać Zieloną Kartę w Warcie.

Wycieczka do kraju UE? Wystarczy zwykłe OC w Warcie

W większości krajów europejskich polskiemu kierowcy wystarczy jedynie standardowe OC, wydane przez polskiego ubezpieczyciela. Dlatego, jeśli wybierasz się do Francji, Grecji, Hiszpanii czy innego kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (a także Szwajcarii i Andory), pamiętaj, żeby mieć w schowku dowód ubezpieczenia OC, a w razie spowodowania wypadku możesz być pewien, że odpowiedzialność za szkodę poniesie Twój ubezpieczyciel.

Kierunek Bałkany przyda się Zielona Karta w Warcie?

A co z krajami, które nie należą do UE? Tam przyda się Zielona Karta, czyli międzynarodowy certyfikat ubezpieczenia komunikacyjnego dokument drukowany na zielonym papierze, według wzoru jednakowego dla wszystkich krajów systemu, tłumaczony na język angielski lub francuski.
To specjalne potwierdzenie ubezpieczenia, dla kierowców poruszających się za granicą, obowiązuje w:

 • Albanii
 • Białorusi
 • Bośni i Hercegowinie
 • Czarnogórze
 • Iranie
 • Izraelu
 • Macedonii
 • Maroku
 • Mołdawii
 • Rosji
 • Tunezji
 • Turcji
 • Ukrainie

Warta bezsilna poza systemem ubezpieczenie graniczne

Jedynym miejscem w Europie, w którym nie zadziała ani standardowe OC, ani Zielona Karta, jest Kosowo, które, mimo że zostało uznane przez Polskę i wiele innych krajów za niepodległe państwo, nie należy do systemu Zielonej Karty. Osoby, które chcą przekroczyć granice republiki muszą zaopatrzyć się w ubezpieczenie graniczne, czyli krótkoterminową polisę wydawaną przez miejscowego ubezpieczyciela (ceny takiej polisy wahają się od 30 euro za 15-dniowe ubezpieczenie dla samochodu osobowego do 305 euro za 30-dniowe ubezpieczenie dla autokaru). Ubezpieczenie graniczne można wykupić w każdej sytuacji, w której nie zadziała posiadana polisa OC na przykład, jeśli zapomnisz o konieczności wyrobienia Zielonej Karty.

Zielona Karta w Warcie zakres i cena ubezpieczenia

Umowę ubezpieczenia OC Zielona Karta zawiera się na pisemny wniosek ubezpieczonego, na wskazany okres (jednak nie krótszy niż 15 dni i nie dłuższy niż 12 miesięcy). Odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się w dzień następny po opłaceniu składki, ale nie wcześniej niż z chwilą przekroczenia granicy. Od tego czasu Warta przejmuje odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z ruchem pojazdu na terenie kraju zrzeszonego w systemie Zielonej Karty. Wysokość składki zależy od: rodzaju pojazdu, miejsca zarejestrowania/użytkowania pojazdu, okresu ubezpieczenia, sposobu dokonania opłaty oraz posiadania ważnego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w Warcie. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia Zielona Karta zawierana jest na 12 miesięcy, obowiązują zniżki i zwyżki:

 • za jednorazową opłatę składki stosuję się zniżkę w wysokości 5%
 • brak zniżki/zwyżki w przypadku płatności w dwóch ratach
 • za opłatę składki w czterech ratach nalicza się zwyżkę w wysokości 5%

Wysokość składek bazowych za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na wyjazd do państw, w których wymagane jest posiadanie Zielonej Karty, zaczyna się w Warcie od 11 zł, w wariancie od 15 do 30 dni, oraz od 21 zł w wariancie od 30 dni do 12 miesięcy.

Pamiętaj! Nie warto podróżować do krajów Zielonej Karty bez ważnego certyfikatu. Jeśli dojdzie do wypadku, zostaniesz uznany za nieubezpieczonego i będziesz musiał ponieść wszystkie konsekwencje finansowe zdarzenia.

Więcej o OC i AC w Warcie przeczytasz w artykule: Warta OC i AC – sprawdź, czy oferta Warty jest dla Ciebie najkorzystniejsza