Punkta

Pojazd historyczny – to taki, który spełnia przynajmniej jeden z czterech poniższych warunków:

  • jest pojazdem zabytkowym w rozumieniu przepisów Prawa o ruchu drogowym (czyli został wpisany do rejestru zabytków ruchomych lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków albo jest wpisany do inwentarza muzealiów)

  • ma co najmniej 40 lat

  • ma co najmniej 25 lat, pod warunkiem, że posiada większość oryginalnych części (minimum 75%, w tym główne podzespoły). Dodatkowo dany model samochodu musi być wycofany z produkcji od przynajmniej 15 lat.

  • jest pojazdem uznanym przez uprawnionego rzeczoznawcę samochodowego za pojazd unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji. Potrzebna jest pisemna opinia, a jej koszt to od 100 do nawet 500 zł. Niektórzy rzeczoznawcy są w stanie sporządzić opinię dla potrzeb OC na podstawie zdjęć i kopii dokumentów pojazdu, co obniża koszty, ale taką szansę mają głównie członkowie tych automobilklubów, które rzeczoznawca już zna.

Jeśli okazało się, że Twoje auto podpada pod kategorię pojazdów historycznych więcej informacji o jego ubezpieczeniu znajdziesz w tym artykule Akademii Punkta, dawniej mfind.