Padłeś ofiarą wypadku samochodowego? Sprawdź, jak uzyskać odszkodowanie po wypadku

Aktualizacja:
odszkodowanie-po-wypadku-samochodowym

Statystyki dotyczące polskich dróg mrożą krew w żyłach. Według danych przygotowanych przez polską policję tylko w I półroczu 2022 roku prawie 12 tys. osób doznało obrażeń w wyniku zdarzenia drogowego. Jesteś jedną z nich? Zobacz, jak uzyskać odszkodowanie po wypadku samochodowym!

Wypadki komunikacyjne to prawdziwa plaga. Codziennie na drogach dochodzi do kilkudziesięciu przypadków. Tylko w pierwszym półroczu 2022 roku w 10142 zdarzeniach zginęło aż 887 osób, a 11763 zostało rannych – wynika z danych szacunkowych przygotowanych przez Wydział Drogowy Komendy Stołecznej Policji. Musisz pamiętać, że w takich sytuacjach ofiarom należy się odszkodowanie po wypadku samochodowym. Zobacz, co zrobić, żeby uzyskać zadośćuczynienie, i na jaką kwotę możesz liczyć w 2022 roku.

Znaj swoje prawa! Zobacz, co przysługuje ofierze wypadku

Jeżeli jesteś ofiarą wypadku drogowego spowodowanego przez innego kierowcę, wiedz, że możesz domagać się zadośćuczynienia. Kwota ma zrekompensować ból i rozstrój zdrowia, czyli obrażenia ciała, do których doszło na skutek zdarzenia, wliczając w to również urazy psychiczne powstałe po wypadku.

Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku obejmuje zwrot kosztów leczenia, dochodów utraconych z powodu braku możliwości wykonywania pracy, zwrot kosztów dojazdów czy zniszczenia mienia. Jeśli następstwa są bardzo poważne i w sposób trwały wykluczyły Cię z kariery zawodowej, możesz domagać się renty.

Należy pamiętać, że zadośćuczynienie to nie odszkodowanie. Wiele osób używa tych terminów zamienne, chociaż dotyczą różnych świadczeń. Odszkodowanie dotyczy szkód majątkowych, natomiast zadośćuczynienie wypłacane jest za utratę zdrowia, ból czy jako zwrot za leczenie psychologiczne.

Więcej przeczytasz w artykule: Odszkodowanie z OC sprawcy czy zadośćuczynienie?

Ranny po wypadku? Zapisz dane sprawcy!

Najważniejsze w takiej sytuacji jest zdrowie. Nie musisz obawiać się, jeżeli nie dopilnujesz formalności, wtedy policja ma obowiązek zabezpieczyć informacje o winowajcy. Jeśli jednak masz możliwość pozyskania danych – zrób to. Zanotuj imię i nazwisko sprawcy, numer jego polisy od odpowiedzialności cywilnej (OC), PESEL, a także numer rejestracyjny, markę i model jego pojazdu. Policję warto wezwać także, gdy sprawca nie przyznaje się do winy lub nie chce okazać wymienionych dokumentów.

Jak postępować w razie wypadku? Zapamiętaj te kroki!

 1. Dokładnie spisz dane sprawcy, w tym numer polisy OC.
 2. Skrupulatnie zbieraj wszystkie dokumenty związane z okolicznościami wypadku.
 3. Zapisuj wizyty u lekarzy, w szpitalach i na rehabilitacji, kompletuj diagnozy.
 4. Miej świadomość, że przysługuje Ci odszkodowanie i zadośćuczynienie.
 5. Żądaj zaliczek na poczet odszkodowania, jeśli nie jesteś w stanie na bieżąco opłacać na przykład kosztów leczenia.

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku od ubezpieczyciela?

Mając dane sprawcy, możesz zgłosić szkodę ubezpieczycielowi i rozpocząć proces odszkodowania po wypadku. Wniosek o wypłatę składasz do tego TU, w którym sprawca wykupił ubezpieczenie OC. Innymi słowy, likwidacja szkody przebiega z OC sprawcy.

Jeśli nie wiesz, w jakim zakładzie jest ubezpieczony sprawca, możesz sprawdzić to na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Wystarczy wpisać numer rejestracyjny pojazdu osoby odpowiedzialnej za kolizję. Zobacz, jak sprawdzić ważność OC.

Pamiętaj! Pokrycie kosztów związanych z obrażeniami ciała, leczenia po wypadku, dojazdów do placówek medycznych i rehabilitacji nie ma w zakresie polisy autocasco (AC).

ubezpieczenie-oc-tanio

Mission imposible? Nie! Otrzymanie odszkodowania to standardowa procedura

Jak wspominaliśmy, odszkodowanie a zadośćuczynienie to dwa różne świadczenia. Jeśli zamierzasz ubiegać się o obydwa, zanim zgłosisz szkodę, przemyśl, jakiej kwoty zażądasz w ramach zadośćuczynienia. Ofiara wypadku na złożenie wniosku ma aż 20 lat, więc nie musisz obawiać się, że sprawa zostanie uznana za przedawnioną.

Skrupulatnie zbieraj wszystkie dowody, które wykażą, jakie straty poniosłeś w związku z wypadkiem. Faktury, rachunki z zakupu leków, paragony, bilety, potwierdzenia wizyt u lekarzy czy pobytu w szpitalu, diagnozy oraz orzeczenia lekarskie – to wszystko będzie bardzo ważne podczas rozpatrywania Twojego wniosku przez towarzystwo ubezpieczeniowe.  Dobrze określ i uzasadnij swoje oczekiwania finansowe. Przedstaw szczegółowo okoliczności zdarzenia. Na miejsce została wezwana policja? Dołącz do dokumentacji opinię służb mundurowych.

Na podstawie dostarczonych przez Ciebie dokumentów ubezpieczyciel przeprowadzi postępowanie sprawdzające zasadność wniosku oraz rozpocznie proces wypłacania odszkodowania po wypadku.

Czytaj także: Obrażenia w wypadku? Zdobądź odszkodowanie z OC sprawcy metodą trzech kroków

Co zrobić, gdy sprawca uciekł z miejsca wypadku?

Prawo stoi po stronie osób poszkodowanych. Nawet gdy sprawca nie ma OC lub uciekł i nie ustalono jego tożsamości, należy Ci się odszkodowanie po wypadku samochodowym. W takiej sytuacji szkodę zgłoś do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Dokonasz tego  za pośrednictwem dowolnie wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego, które ma w swojej ofercie OC. Dla ułatwienia może być to firma, w której masz wykupioną polisę. Zachowaj spokój, odpowiednia rekompensata zostanie wypłacona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Sprawdź ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków

Wysokość odszkodowania a oczekiwania ofiary wypadku

Zalecamy nie zakładać kwoty odszkodowania, które zostanie przyznane. To skomplikowana sprawa, ale coraz więcej osób przekonuje się w Polsce, że odszkodowania i zadośćuczynienia są wypłacane. Kwota jest uzależniona od trwałych następstw wypadku. Jako ofiara wypadku samochodowego komisja lekarska podda Cię badaniom i wystawi odpowiednie zaświadczenia. Może odbyć się to także zaocznie, na podstawie dostarczonych jej wcześniej informacji. Dlatego bardzo ważne jest systematyczne kompletowanie wszystkich dokumentów związanych z wypadkiem. Firma ubezpieczeniowa może zaproponować Ci także ugodę, jednak w takim przypadku dwa razy się zastanów i skonsultuj z ekspertem – najczęściej bowiem ugody te nie są korzystne dla poszkodowanych w wypadkach.

Ile wynosi odszkodowanie po wypadku samochodowym?

Przepisy jasno określają, ile wynosi maksymalne odszkodowanie po wypadku samochodowym. W sytuacji, gdy dojdzie do uszczerbku na zdrowiu, kwota ta może wynosić nawet 5.210.000 euro, natomiast max. suma przy szkodach majątkowych nie może przekroczyć 1.050.000 euro. Jednak są to kwoty wypłacane w sytuacjach ekstremalnych. W większości przypadków jest ona znacznie mniejsza.

Wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia

Przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia orzecznicy posiłkują się m.in. tabelą zawartą w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 roku. Jednak każde towarzystwo ubezpieczeniowe może ustalić procent trwałego uszczerbku na zdrowiu, stosując swoje wewnętrzne ustalenia. W teorii kwota odszkodowania nie może być symboliczna i powinna stanowić odczuwalny zastrzyk finansowy dla poszkodowanego.

Niewątpliwie odszkodowanie po wypadku powinno wyrównać Twoje straty związane z pogorszeniem sytuacji życiowej i materialnej po wypadku. Nie ma jednak przepisów, które szczegółowo i konkretnie by to regulowały. Wpływ na wysokość odszkodowania ma rodzaj doznanych w zdarzeniu obrażeń; czas trwania leczenia i rehabilitacji, wpływ na Twoje życie prywatne oraz czy w długotrwały sposób przeszkodził w pracy zawodowej.

Porównaj ceny ubezpieczenia Autocasco (AC)

Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania?

Standardowo powinno zostać wypłacone w ciągu 30 dni od zgłoszenia wypadku. Jeżeli sprawa jest bardziej skomplikowana, okres ten może zostać wydłużony do 90 dni. Niestety, bywa że na pieniądze z OC będziesz czekać znacznie dłużej. Zwłaszcza kiedy proponowana przez zakład ubezpieczeń suma znacząco różni się od Twoich oczekiwań i nie rekompensuje poniesionej szkody lub pozostajesz w sporze ze sprawcą wypadku.

Co zrobić w takiej sytuacji? Zawsze doradzam negocjacje z zakładem ubezpieczeniowym. Jeśli posiadasz przekonujące dowody na dochodzenie swoich racji, prawdopodobieństwo zmiany decyzji staje się znacznie większe. W przeciwnym razie skieruj sprawę na drogę sądową. Sąd, w postępowaniu cywilnym, może przyznać Ci kwotę wyższą, niż towarzystwo ubezpieczeń. Ze względu na fakt zmiany sposobu rozstrzygania kwestii rekompensaty, musisz liczyć się z wielomiesięcznym czekaniem na ostateczny werdykt. Na wokandzie masz prawo dochodzić finansowego zadośćuczynienia za doznaną w wypadku krzywdę. Możesz wziąć także udział – jako strona, bądź świadek – w postępowaniu karnym wytoczonym przeciwko sprawcy wypadku. To wtedy możesz domagać się, aby sąd orzekł o obowiązku naprawienia szkody przez sprawcę lub o zadośćuczynieniu.

Gdy fundusze potrzebne są natychmiast

Wszystko to jednak trwa, a Ty jako ofiara wypadku potrzebujesz pieniędzy na leczenie. Co wtedy? Już w trakcie wyjaśniania okoliczności zdarzenia i postępowania prowadzonego przez zakład ubezpieczeń pojawia się możliwość uzyskania pieniędzy z OC w formie zaliczki. Przyznawane są na poczet bieżących kosztów leczenia i rehabilitacji oraz spłaty kosztów, które już poniosłeś. Zaliczki mogą okazać się szczególnie ważne, gdy korzystasz z usług prywatnych zakładów opieki lub utracisz możliwości wykonywania obowiązków służbowych.

Renta ubezpieczeniowa z OC sprawcy

Jeśli wypadek poważnie wpłynął na Twoje życie, pozostaje rozwiązanie, jakim jest ubieganie się o rentę ubezpieczeniową z OC sprawcy. Kiedy przysługuje ofiarom wypadków? Bez wątpienia, gdy w następstwie zdarzenia straciłeś, całkowicie lub częściowo, zdolność do wykonywania pracy zarobkowej. Kolejny przypadek, to gdy zwiększyły się Twoje potrzeby, co wiąże się chociażby z długim i kosztownym specjalistycznym leczeniem. Pokrzyżowane plany na przyszłość także stanowią powód do wniesienia o rentę ubezpieczeniową z OC sprawcy.

Nie trać wiary w swoje prawa

Pamiętaj o tym, co jest wyjątkowo ważne w Twojej sytuacji: jeśli jesteś ofiarą wypadku, należy Ci się wszelka pomoc w powrocie do zdrowia. Nie ma żadnego powodu, żebyś pokrywał jakiekolwiek koszty z własnej kieszeni. Jako poszkodowany masz prawo domagać się pomocy w powrocie do zdrowia i zadośćuczynienia za to, czego zawodowo nie udało Ci się (lub już nigdy nie uda) dokonać przez wypadek.

Czytaj więcej: Obrażenia w wypadku? Zdobądź odszkodowanie z OC sprawcy metodą 3 kroków

Pytania i odpowiedzi

Jak dostać odszkodowanie po wypadku samochodowym?
Jakie odszkodowanie przysługuje po wypadku komunikacyjnym?
Ile wynosi odszkodowanie po wypadku samochodowym?
Kto płaci odszkodowanie z tytułu wypadku drogowego?
Czy po wypadku samochodowym należy się odszkodowanie z ZUS?
Co zrobić, gdy odszkodowanie po wypadku nie pokrywa kosztów leczenia?
Czy będąc sprawca kolizji wskutek śliskiej nawierzchni i mając AC, mogę ubiegać się o odszkodowanie?
Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie po stłuczce?
Czy po uzyskaniu odszkodowania za wypadek, które nie pokryło w pełni kosztów leczenia mogę ubiegać się o dodatkowe świadczenia?

Podsumowanie

 1. Ofiarom wypadku przysługuje odszkodowanie za straty materialne oraz zadośćuczynienie z OC sprawcy za straty niematerialne.
 2. Zadośćuczynienie może zostać wypłacone także na poczet leczenia psychiatrycznego czy terapii psychologicznej.
 3. W przypadku braku ubezpieczenia OC lub ucieczki sprawcy z miejsca zdarzenia, koszty pokrywa Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
 4. O odszkodowanie po wypadku samochodowym możesz ubiegać się do 20 lat po zdarzeniu.
 5. Towarzystwo ubezpieczeniowe może samodzielnie ustalić wysokość procentową uszczerbku na zdrowiu.
 6. Odszkodowanie po wypadku wypłacane jest na podstawie zebranych materiałów dowodowych oraz orzeczeń lekarskich i rzeczoznawców wyznaczonych przez firmę ubezpieczeniową.

Oceń artykuł: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Loading...
Zasubskrybuj
Powiadom o
guest
124 Comments
Starsze
Nowsze
Inline Feedbacks
View all comments
Dagmara Deska
Dagmara Deska
8 lat temu

Z własnego doświadczenia wiem, że dochodzenie swoich praw bywa upokarzające, a i skutki są marne. Po wypadku zostałam wyceniona na podstawie tabelki z zeszycie. Oczywiście mój ubytek na zdrowiu został zbagatelizowany i za trwałe uszkodzenie dostałam opłatę żenująco symboliczną. Kontakt z ubezpieczycielem oceniłabym raczej jako wymęczającą walkę, jak się okazało – po nic.

Patryk Morawski
Patryk Morawski
8 lat temu

Niestety i w tym przypadku, poszkodowani bardzo często nadużywają swojej „wygranej” pozycji (zakładając, że nie doszło do poważnych obrażeń) i przez symulację są w stanie bardzo dużo wygrać, zwłaszcza, gdy winę za wypadek odpowiada sprawca (czyli wina była jednostronna). Koleżanka mojej mamy potrąciła na przejściu dla pieszych pijanego człowieka, który wtargnął na ulicę…. No właśnie, przez to, że było to przejście dla pieszych (ale z sygnalizacją!!) sprawa toczyła się 1,5 roku… Na szczęście koleżanka sprawę wygrała, ale nie muszę chyba opisywać stresu, upokorzeń, wyrzutów sumienia i straconego czasu, którego doznała………

Magda
Magda
4 lat temu

Na przejście dla pieszych nie można wtargnąć! Kierowca ma zachować szczególną ostrożność przed przejściem dla pieszych , również sygnalizowanych. Polskie prawo nie zabrania pieszemu być pod wpływem alkoholu. Podejrzewam że poszkodowany w tym przypadku miał słabego adwokata.

eme
eme
8 lat temu

Życie pisze odmienne scenariusze…
Byłam poszkodowana w wypadku jako pieszy na przejściu (kierowca zjechał na nie swój pas), po czym uciekł z miejsca wypadku bez udzielenia mi jakiejkolwiek pomocy. Odszkodowanie otrzymałam, ale niestety nawet nie pokryło połowy kosztów leczenia. Czy można to nazwać „wygraną” pozycją?

dami.raf
dami.raf
8 lat temu
Reply to  eme

witaj eme, jeśli czytasz tą wiadomość to proszę odpisz tutaj bo jestem w stanie Ci pomóc w sprawie odszkodowania za wypadek w którym ucierpiałaś żeby nie tylko pokryło to Twoje koszty ale tez żebys dostała rekompensate. czekam na kontakt a w razie czego potem skontaktujemy sie na priv. pozdrawiam

Mateusz
Mateusz
6 lat temu
Reply to  dami.raf

Witam czy moge prosic o kontakt moj brat mial wypadek samochodowy ( poszkodowany) I chcialby dowiedziec sie jak moglby zdobyc jakies zodoscuczynienie .

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  Mateusz

Dzień dobry

w nawiązaniu do Pana wiadomości podsyłam artykuł, w którym dokładnie odpisujemy dostępne możliwości w ubieganiu się o wysokie zadośćuczynienie, zamieszczam link do artykułu – Zadośćuczynienie z OC sprawcy. Jak walczyć o duże pieniądze po wypadku?.

Pozdrawiam

Dagmara
Dagmara
5 lat temu
Reply to  Mateusz

Witam jestem w stanie Panu pomoc

Sylwia
Sylwia
6 lat temu
Reply to  dami.raf

Czy bedac sprawca kolizji wskutek sliskiej nawierzchni i majac ac moge ubiegac sie o odszkodowanie?
sylwia.kasia.l@gmaol.com

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  Sylwia

Dzień dobry

jeśli chce Pani likwidować szkodę ze swojego AC, to nie widzę żadnych przeciwwskazań żeby to zrobić.

Pozdrawiam

Dariusz Słyścio
Dariusz Słyścio
8 lat temu

Witam
W ubiegłym roku wjechał w tył mojego pojazdu inny pojazd. Nie doznałem urazów, miałem wizyte na pogotowiu, L4 według mnie nie było potrzebne. Miałem kilka wizyt u różnych specjalistów,
Proszę odpowiedzieć czy jest jakikolwiek sens starania się o odszkodowanie z tytułu oczywiście,nw mojego a może sprawcy.

Pozdrawiam
Darek Słyścio

Akademia punkta
Akademia punkta
8 lat temu

Dzień dobry,

z Pana opisu wnioskujemy, że w wyniku stłuczki nie poniósł Pan żadnych strat i nie doznał uszczerbku na zdrowiu. W takim przypadku wystąpienie o odszkodowanie nie jest uzasadnione.

Więcej na ten temat może Pan przeczytać w naszym artykule: https://punkta.pl/dochodzenie-odszkodowan/odszkodowanie-z-oc-sprawcy/

Pozdrawiamy serdecznie

piotr
piotr
7 lat temu

Witam, zostalem potracony na przejsciu dla pieszych, byla policja i bylem na pogotowiu, jestem poobijany, czy moge liczyc na jakies odszkodowanie?

Urszula Zimnoch (punkta)
Urszula Zimnoch (punkta)
7 lat temu
Reply to  piotr

Jak najbardziej! Należy zgłosić szkodę z OC sprawcy. Możesz
ubiegać się o naprawę szkód związanych z obrażeniami ciała,
pokrycia kosztów leczenia po wypadku, dojazdów do placówek
medycznych i rehabilitację. Uzyskanie takiego świadczenia, nie jest
łatwe, ale jest realne. Zbieraj wszystkie dowody, faktury, rachunki,
które wykażą jakie straty poniosłeś. W artykuł dokładnie opisaliśmy krok po kroku jak należy postępować.

piotr
piotr
7 lat temu

Witam, rok temu poślizgnalem sie i w skutek upadku bylem przez 3 miesiace niezdolny do pracy. PZU wyplacilo mi odszkodowanie ale wydaje mi sie ze za 3 miesiace niezdolnosci do pracy w tym 2 rehabilitacje to otrzymalem bardzo malo.Co moge zrobic zeby uzyskac skutecznie wieksza sume zwlaszcza ze caly czas odczuwam skutki wypadku.

Urszula Zimnoch (punkta)
Urszula Zimnoch (punkta)
7 lat temu
Reply to  piotr

W takiej sytuacji najlepiej napisać odwołanie. Oczywiście
trzeba je bardzo dobrze umotywować i dołączyć stosowne dokumenty
potwierdzające dalsze roszczenie.

Rafał
Rafał
7 lat temu

Witam, wczoraj byłem uczestnikiem wypadku motoryzacyjnego. Starszy Pan wymusił pierwszeństwo i uderzyłem w niego motorowerem. Policja po wywiadzie z nami stwierdziła, że winny był „Starszy Pan”. Przyjechała pomoc medyczna, stwierdzili u mnie liczne otarcia, ale do szpitala mnie nie zabrali. Czułem się dobrze, ale to pewnie wynikało z szoku. Dzisiaj nie mogłem wstac z łóżka, jestem cały obolały, w tym klatka piersiowa (nie mam problemu z oddychaniem), Wyczuwam też jakieś nieprawidłowości w okolicy szyi. Przy ruchach głową odczuwam ból. Dzisiaj dopiero idę do lekarza. Motorower jest w kiepskim stanie, podejrzewam uszkodzenie ramy. Jeżeli chodzi o zwolnienie lekarskie to przewiduję iż dostane na minimum 7dni. Na jakie odszkodowanie mogę orientacyjnie liczyc ? Z góry dziękuję za odpowiedz i Pozdrawiam 🙂

Urszula Zimnoch (punkta)
Urszula Zimnoch (punkta)
7 lat temu
Reply to  Rafał

Jeśli chodzi o określenie wysokości odszkodowanie, to nie jesteśmy w stanie tego zrobić, gdyż jest to kwestia indywidualna. Koniecznie musisz skontaktować się z towarzystwem ubezpieczeniowym sprawcy w celu zgłoszenia szkody. Zanim jednak, to zrobisz przeczytaj ten artykuł: https://punkta.pl/dochodzenie-odszkodowan/odszkodowanie-z-oc-sprawcy/
Dokładnie w nim opisujemy jak należy postąpić.

Rafał
Rafał
7 lat temu

Z tego artykułu wynika. że skoro otrzymałem skierowanie do szpitala na badania to mogę jechac tam taksówką ? Dobrze zrozumiałem ?

K
K
7 lat temu

Witam jakie są szanse na odszkodowanie gdy jestem poszkodowany (stan był krytyczny), a umorzenie śledztwa uzasadnione „brak cech czynu zabronionego” bo byłem sam na miejscu wypadku -sprawca zbiegł a świadkowie świadczą przeciwnie niż ja.?

Dominika Grabek
Dominika Grabek
7 lat temu
Reply to  K

Może Pan domagać się odszkodowania od sprawcy (lub od jego ubezpieczyciela) jedynie wtedy, gdy jest on zidentyfikowany i gdy został on uznany za sprawcę. Z tego, co Pan napisał, nie wynika jednoznacznie, kto został uznany za sprawcę wypadku: Pan, czy człowiek, który uciekł?

K
K
7 lat temu

Ja jestem tylko jako poszkodowany, ale świadkowie zeznali, że to tylko ja przyczyniłem się do tego wypadku. Ja zupełnie nie zgadzam się z tymi zeznaniami. Czy mam jakieś szanse na odszkodowanie?

Dominika Grabek
Dominika Grabek
7 lat temu
Reply to  K

A czy sprawca w ogóle został znaleziony? Bo musimy wiedzieć, kto to jest i gdzie był ubezpieczony, aby mógł Pan ubiegać się o odszkodowanie z jego OC. Jeśli sąd nie stwierdził Pana wyłącznej winy, to może Pan dostać odszkodowanie. Może ono zostać pomniejszone o tzw. przyczynienie, czyli procentowo wyrażony stopień, w jakim przyczynił się Pan do zdarzenia. Więcej o przyczynianiu piszemy w tym artykule: https://punkta.pl/dochodzenie-odszkodowan/przyczynienie-sie-poszkodowanego/

K
K
7 lat temu

Nie znaleziono sprawcy. Ja pamiętam, że na zakręcie przed moją maską „na czołówkę” wyjechał mi pojazd. Świadek zeznał, że nikogo tam nie było. Nie wiem co teraz dalej robić.

Dominika Grabek
Dominika Grabek
7 lat temu
Reply to  K

Bardzo trudna sprawa, bo teraz mamy Pana słowo przeciwko słowu świadka. Gdyby było tak, że sprawca uciekł, ale z całą pewnością można byłoby stwierdzić, że BYŁ, to mógłby Pan otrzymać odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Teraz też może Pan zgłosić szkodę do UFG, ale powinien Pan udowodnić, że faktycznie ktoś zajechał Panu drogę.

K
K
7 lat temu

Zastanawiam się czy nie odwołać się do sądu, bo mam jeszcze kilka dni, ale innych dowodów nie mam. Mogę tylko powtórzyć co już zeznałem, chyba i tak już jestem na straconej pozycji, a ledwo przeżyłem. Dziękuję za odpowiedź,

KASIENKA
KASIENKA
7 lat temu

Witam .. 5 lat temu miałam wypadek samochodowy JECHAŁAM JAKO PASAŻER 🙁 mialam poczaskaną miednice i biodro -kość panewkową 🙁 Do dziś utykam na nogę i mam stopien niepełnposprawnosci grupe lekką .. fakt jest faktem ze odszkodowanie dostalam i ubezpieczalnia wypłaciła mi je . ALE JESTEM NADAL KALEKĄ 🙁 CZY MAM SZANSĘ skarzyś kierowce z którym jechałam o rente czy o zadosc uczynienie ? Prosze pomużcie mi KASIA

Dominika Grabek
Dominika Grabek
7 lat temu
Reply to  KASIENKA

Kierowca po to był ubezpieczony w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC, aby nie musiał płacić z własnej kieszeni za Pani leczenie. Jeśli uważa Pani, że szkoda nie została Pani w pełni zrekompensowana, może Pani ubiegać się o rentę i zadośćuczynienie od ubezpieczyciela sprawcy z jego polisy OC. Fakt, że już dostała Pani jakieś odszkodowanie, nie zamyka Pani drogi do dochodzenia innych roszczeń od firmy ubezpieczeniowej. Szerzej o tym, jak starać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie, piszę w tym artykule: https://serwisy.gazetaprawna.pl/finanse-osobiste/artykuly/835349,obrazenia-w-wypadku-czego-zadac-z-oc-sprawcy.html
W tej sytuacji, ponieważ upłynęło już 5 lat od zdarzenia i ponieważ było już prowadzone postępowanie likwidacyjne, sugerowałabym, aby dochodziła Pani dalszych roszczeń korzystając z pomocy prawnika.

Ewa
Ewa
7 lat temu

Witam. 02,07,2014r miałam niewielką stłuczkę (delikatnie pęknięty zderzak w pojeździe poszkodowanego), w której NIKT NIE UCIERPIAŁ. Zostało spisane oświadczenie i rozjechaliśmy się z miejsca zdarzenia. Po jakimś czasie został do mnie przysłany druk od ubezpieczyciela o spowodowaniu kolizji. Spadły mi zniżki za spowodowanie wypadku oraz pobrane pieniądze z ubezpieczenia i na tym miała się ta całą historia zakończyć. Lecz w dniu 11,03,2015r otrzymałam kolejne pismo od ubezpieczyciela w związku z tym iż, osoba poszkodowana wniosła sprawę o uszczerbek na zdrowiu. Nie było szans aby cokolwiek stało się osobie uczestniczącej w kolizji. Dzwoniąc do ubezpieczyciela nie można od niego uzyskać żadnych informacji związanych z obecnym stanie zdrowia POSZKODOWANEGO Pana, a także żadnych informacji dotyczących tej kolizji, a także zdjęć zrobionych podczas oględzin samochodu przez rzeczoznawcę. Nie mam pojęcia co w tym momencie myśleć o całej tej sprawie, a także co zrobić dalej. Pomocy Ewa.

Urszula Zimnoch (punkta)
Urszula Zimnoch (punkta)
7 lat temu
Reply to  Ewa

Dzień dobry!

Pani Ewo, być może komplikacje zdrowotne u poszkodowanego wystąpiły dopiero po kilku dniach. W tej sytuacji najlepiej będzie jeśli
skieruje Pani swoje pytania do towarzystwa w formie pisemnej (w
formie pisemnej powinna Pani otrzymać szczegółowe wyjasnienia).
Bardzo często wgląd do pełnej dokumentacji sprawy ma sam
rzeczoznawca, a nie doradca na infolinii.

Łukasz
Łukasz
7 lat temu

Dzień dobry,

dziękuję za dobry artykuł i mam pytanie: wczoraj stałem się ofiarą wypadku – jechałem rowerem i na skutek wyprzedzania „na trzeciego” przez inny samochód upadłem na asfalt, złamałem rękę. Zgłosiłem sprawę na policji, sprawca uciekł, choć leżałem przez chwilę na drodze.

Wraz ze mną w zdarzeniu brała udział koleżanka, która nie ucierpiała, ale zgłosiła ze mną sprawę policji.

Pracuję w Niemczech, w Polsce nie mam ubezpieczenia NFZ – czy mogę prosić szpital o fakturę za RTG i szynę i oględziny, i następnie przedstawić w ramach roszczenia do UFG – sprawca pewnie się nie odnajdzie – czy więc UFG pokryje koszty szpitalne (złamanie, 4 tyg. w szynie).

Pozdrawiam,

Łukasz

Akademia punkta
Akademia punkta
7 lat temu
Reply to  Łukasz

Jest dokładnie tak, jak napisałeś. UFG pokryje poniesione przez Ciebie koszty, dlatego zbieraj rachunki. Najlepiej jeżeli będą to faktury wystawione na Twoje imię i nazwisko.

pozdrawiam,
Edyta Skórka

Szymon
Szymon
7 lat temu

Dzień dobry.
19 12 2015 jadąc do pracy na ulice wtargna mi pijany pieszy. Ominołem go ale miałem zderzenie z tirem. Mnie zabrała karetka a pijanego zatrzymała policja. Policja za winnego uznała pijanego pieszego do dzisiaj jestem na zwolnieniu i mam problem z chodzeniem mam poobijane nogi. Samochód do kasacji a ja się martwię ze jak skończy mi się zwolnienie nie będę miał czym dojeżdżać. A do pracy mam 60 km i worze dzieci po drodze do szkoły. Co mam robić. Pieszy prawdopodobnie nie ubezpieczony. Ja się martwię co dalej.

Dominika Grabek
Dominika Grabek
7 lat temu
Reply to  Szymon

Niestety, jeśli nie miał Pan ubezpieczenia autocasco (AC), to w tej sytuacji pozostaje Panu dochodzenie roszczeń bezpośrednio od sprawcy zdarzenia, czyli tego pieszego – i to zarówno za szkodę na osobie jak i za rozbity samochód.

Katarzyna Wojdyło
Katarzyna Wojdyło
7 lat temu

Jeżeli samemu ulegnie się wypadkowi, bądź straci w nim kogoś bliskiego, to raz, że nie ma się głowy do tych wszystkich załatwień, dwa często samemu wymaga się rehabilitacji. Z doświadczenia własnego wiem, że walkę o odszkodowanie warto polecić komuś, kto się na tym zna i nie mówię tu o indywidualnym prawniku, który zgarnie kasę, nawet jeżeli nic nie zdziała, tylko o firmie. Po śmierci ojca w wypadku trafiłam przez przypadek na firmę o nazwie (usunięte przez moderatora). Ich oferta była jasna i klarowna, do tego gwarancja ile wywalczą i ile z tego im się należy, poza tym nic nie miało mnie obchodzić. Bardzo mi to odpowiadało w tamtym okresie i zaryzykowałam podpisanie umowy. Współpracę do dziś sobie chwalę, wszystko sprawnie i kompleksowo, terminowe wpłaty na konto. Powiem, że naprawdę dużo wygrali, w porównaniu do tego co oferował ubezpieczyciel. Nie zdawałam sobie sprawy, jak bardzo towarzystwa ubezpieczeniowe zaniżają świadczenia i dorabiają się na cudzej krzywdzie – a spróbuj się spóźnić z opłaceniem składki, to mało oczu nie wydrapią. Dlatego nie warto odpuszczać, pomimo, że jest smutno, ciężko i wszystko wydaje się beznadziejne. Pozdrawiam.

Karol
Karol
6 lat temu

moja żona została potrącona na pasach, doznała urazu kolana, ale nie była w szpitalu, jednak zwolnienie z tego tytułu trwało 3 tygodnie, ból, korektor na kolano, rehabilitacja, wizyty u ortopedy, sprawca dostał (sic!) pouczenie, jest to rażąco niesprawiedliwe, mój adwokat radzi sprawę karną jako najprostszy sposób do uzyskania potem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, w sytuacji nieodpowiedniego ukarania sprawcy skłaniam się do tego. Czy powinniśmy tak zrobić? Czy nie lepiej od razu zwrócić się do firmy ubezpieczeniowej?

Katarzyna Archacka
Katarzyna Archacka
6 lat temu
Reply to  Karol

Witam,

dobrym i najprostszym będzie zgłoszenie się do firmy ubezpieczeniowej. Proszę zebrać dokumentację medyczną żony i rachunki potwierdzające wydatki związane z uszczerbkiem na zdrowiu powstałym na skutek wypadku. Sprawę karną można założyć w razie ew. kłopotów z wypłatą odszkodowania. Bezpośredni kontakt może oszczędzić stresu, nerwów i czasu 🙂

Pozdrawiam

Łukasz
Łukasz
6 lat temu

zostałem potacony przez auto.Ewidentnie jest wina kierowcy.Przyjechła polcja i dostał punkty karne wraz z mandatem a ja dostałem za jazde po chodniku czy nalezy mi sie jakiejs oszkodowanie ? mam slady otarcia i mnie lewa strona boli ale nic nie jest złamane i co dalej

Katarzyna Archacka
Katarzyna Archacka
6 lat temu
Reply to  Łukasz

Witam,

konsekwencje wyciągnięte za jazdę po chodniku są osobną sprawą. Jak najbardziej może Pan wystąpić z roszczeniem za szkodę osobową, lecz najpierw należy udać się do lekarza, ponieważ TU nie uzna roszczenia bez dokumentacji medycznej.

Pozdrawiam

Bogusława
Bogusława
6 lat temu

Witam.
13 kwietnia br.jadąc rowerem zostałam potrącona przez auto.Winny jest kierowca.Karetka przewiozła mnie do szpitala, tam założono mi szwy na łuku brwiowym.Leżałam trzy dni. Nie stwierdzono żadnych złamań a ja cierpię ból w poruszaniu się i oddychaniu.Okulary zostały połamane.Twarz wygląda okropnie .Kontrolę mam , wyznaczoną na18 kwietnia.Proszę o odpowiedz , czy mam szansę na jakieś zadość uczynienie za moje cierpienia
Pozdrawiam serdecznie

Katarzyna Archacka
Katarzyna Archacka
6 lat temu
Reply to  Bogusława

Witam,

jako poszkodowana może ubiegać się Pani o odszkodowanie z OC sprawcy. Należy zebrać dokumentację medyczną i zwrócić się z roszczeniem do TU sprawcy wypadku.

Pozdrawiam

Dawid
Dawid
6 lat temu

Witam Państwa. 20 marca mieliśmy wypadek nie z mojej winy w aucie były 4 osoby. Ja i mój tata byliśmy w szpitalu na obserwacji 24h, nie było poważnych urazów (na wypisie jest wszystko napisane) tata musiał przerwać rehabilitacje ponieważ 2 tygodnie przed wypadkiem miał operacje na kręgosłup , brat ma napisane w histori leczenia po wypadku ze ma Zaburzenia łękowe w postaci fobii , mamy wszystkie wypisy i notki lekarzy u których byliśmy. Czy mam szansę na zadość uczynienie z Oc sprawcy ?

Katarzyna Archacka
Katarzyna Archacka
6 lat temu
Reply to  Dawid

Witam,

jako poszkodowani, mają Państwo prawo zgłosić roszczenie do TU sprawcy celem zadośćuczynienia. Należy zebrać dokumentację medyczną i skontaktować się z rzeczonym TU.

Pozdrawiam

Dawid
Dawid
6 lat temu

Dziękuję bardzo za tak szybką odpowiedz i również pozdrawiam

Wiola
Wiola
6 lat temu

Młody mężczyzna chory psychicznie, uderzył w inne auto, a ono w moje. Była policja,w sadzie się przyznał. Ponieważ zgłosiłam się dopiero do lekarza po 3 i pół doby (zbagatelizowałam wcześniej objawy, bo pokazały się dopiero po 3 h) odmówiono mi odszkodowania. Pasażerka innego auta, której w tym wypadku pękł kręgosłup, zgłosiła się następnego dnia. Założyłam sprawę w sadzie i……biegli powiedzieli, że nie mogłam złamać kostki w tym wypadku (ani mieć innych obrażeń typu :”smagnięcie biczem”). Uznali wypadek tej kobiecie, mnie nie. Dodatkowo biegli kopiują opinię lekarza od ubezpieczyciela, który jako pierwszy napisał, że nie złamałam kostki. Biegli w opinii wybierają tylko zeznania na moją niekorzyść osoby- chorego sprawcy, który nie pamięta wydarzenia, myli osoby, nie wie ile samochodów, w kogo wjechał, z jaką prędkością etc. Opinie moich świadków, dla mnie pomyślne są pomijane. Najgorszym jest, że sąd odrzucił prośbę o powołanie innych biegłych.
Mój adwokat poinformował mnie wczoraj, że raczej przegramy i sąd może p-ko mnie wystąpić o próbę wyłudzenia pieniędzy od ubezpieczyciela.
Jako ofiara podobno miałam jakieś prawa…..

Ewka
Ewka
6 lat temu

Ostatnio potrąciłam pijanego rowerzystę, nie chciał wzywać pogotowia ani policji. Na moje oko nic mu się nie stało poważnego, obyło się bez krwi, jednak potłuczenia były. Tydzień później poszkodowany wniósł zawiadomienie na Policję, dostałam mandat i 6 pkt. on również dostał mandat. Teraz poszkodowany odgraża się, że będę płacić odszkodowanie. Czy ma on takie prawo?

rafal
rafal
6 lat temu
Reply to  Ewka

w sierpniu 2015 r kierujacy motorowerem wumusil pierszenstwo , on i 6 letni pasazer w stanie krytycznym wzielo pogotowie, ja od tamtej pory mam wysokie cisnienie krwi i na nie sie lecze do tej pory. czy moge ubiegac sie o odszkodowanie z mojego nnw i z prywatnego ubezpieczenia pzu>?

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  rafal

Witam 🙂

W pierwszej kolejności proponuję sprawdzić OWU NNW, o którym Pan wspomniał. Co to za ubezpieczenie w PZU?
Ewentualnie, jeśli kierujący motorowerem został wskazany przez policję jako winny zdarzenia, to może Pan próbować ubiegać się o świadczenie z OC sprawcy, pod warunkiem, że dowiedzie Pan związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy zdarzeniem a obecnym stanem zdrowia.

Pozdrawiam

rafal
rafal
6 lat temu

..polisa pzu jest z zakladu pracy (grupowe ubezpieczenie) kierujacy motorowerem jest winny, z jego oc dostalem odszkodowanie za rozbite auto. lekarz rodzinny wystawil mi dokument ze od pory wypadku mam wysokie cisnienie krwi. chcialem sie dowiedziec czy warto cos z tym robic.

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  rafal

Tak jak Panu wspomniałem, może Pan zgłosić roszczenie z OC sprawcy dotyczące stanu Pana zdrowia, jednak będzie trzeba udowodnić, że Pana zły stan zdrowia jest skutkiem zdarzenia, które miało miejsce. Jeśli ma Pan taką dokumentację medyczną, bądź może ją Pan uzyskać i można tego dowieść, to na pewno warto spróbować.

Pozdrawiam

Basia
Basia
6 lat temu

Moj mąż zginął w wypadku samochodowym niby wypadek był z jego winy bo wyprzedzał zostałam sama z piątką dzieci dlaczego nie należy mi się odszkodowanie ?

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  Basia

Witam

jeśli wypadek był z winy Pani męża to ciężko tu dochodzić świadczenia z OC. Jedyna opcja uzyskania jakichkolwiek pieniędzy to ubezpieczenie NNW kierowcy, które Pani mąż mógł mieć wraz z polisą OC, ewentualnie ubezpieczenie na życie etc.

Pozdrawiam

Magdalena
Magdalena
6 lat temu

Witam jadąc do pracy strzelila mi opona w lewym przednim kole.Nie mogąc zapanować nad kierownicą wpadłam do rowu.Na drugi dzień pojechałam do szpitala bo rano bardzo bolał mnie kark zrobili mi rentgen karku i tomografia z badań nie wyszło nic poważnego w opisie mam widoczny przeprosi kręgosłupa w odc.szyjnym TK głowy oraz odcinka szyjnego kręgosłupa bez odchylenia od normy.Nie wiem czy mogę starać się o odszkodowanie po takim urazie i sytuacji jaka miała miejsce wczoraj

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  Magdalena

Witam

może Pani na pewno spróbować uzyskać świadczenie z NNW kierowcy(jeśli je Pani posiada) lub też z NNW z ubezpieczenia w pracy, czy też zawartego indywidualnie przez Panią( jeśli takie umowy są na Panią zawarte).
Jeśli jednak opona strzeliła z powodu złego stanu drogi, może Pani zgłosić roszczenia – osobowe i majątkowe, do zarządcy drogi.

Pozdrawiam

Magdalena
Magdalena
6 lat temu

Dziękuję za odpowiedź. Posiadam ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy.Nie wiem jak jest z ubezpieczeniem w pracy.(Ponieważ przeglądając je nie mogę odnaleźć takiego punktu-czy powinnam zadzwonić i zapytać wcześniej czy dopiero jak wrócę do pracy)Obecnie jestem na L4 w kołnierzu i zażywam środki przeciw bólowe następnie mam skierowanie do poradni ortopedycznej.Mysle,że jakby coś miało już wyjść to by już wyszło tym bardziej,że mam wyniki.No ale jednak przeżycia z wypadku zostały gdzieś w środku i ból kręgosłupa nadal się utrzymuje

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  Magdalena

Witam

roszczenie z NWW może Pani zgłosić już teraz, czy to NNW kierowcy czy NNW z pracy, proszę zbierać do tego całą dokumentację medyczną i po zakończeniu leczenia trzeba zgłosić się do ubezpieczycieli w celu umówienia się z lekarzem orzecznikiem, który oceni uszczerbek na zdrowiu.
Życzę szybkiego powrotu do zdrowia!

Pozdrawiam

Magdalena
Magdalena
6 lat temu

Dziękuję jak będzie już po wszystkim to się odezwę .Pozdrawiam

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  Magdalena

Czekamy na pozytywne informacje 🙂

Wojtek
Wojtek
6 lat temu

witam mam pytanie chodzi o smierc bliskiej mi osoby, która zmarla na skutek przejechania jej przez kierowcę samochodu prokurator umozyl sledztwo kierując się opinia biegłego z której wynika, ze biegly wydając ja kierowal się w większości na przekłamanych zeznaniach glownego świadka i sprawcy kierowcy, przez którego bliska moja osoba zmarla ponieważ sprawca to osobe przejechal, ale mimo to prokurator umorzyl sledztwo a biegly stwierdził, ze nie mogl uniknąć przejechania mojej bliskiej osoby i ze ona sama sobie zagrozenie spowodowala i z tego co wynika kierowca sprawca nawet nie stanie przed sadem, mimo to ze glowny świadek tez jechal w tym samym kierunku i ominal lezaca na jezdni moja bliska osobe a sprawca nie zrobil tego i wlekl ja spodem auta po szosie około 70 metry, biegly w opinii napisał co innego kierując się aby sprawcy i glownego świadka przekłamanymi zeznaniami, czy mimo to mogę jako poszkodowany wyslac pismo do prokuratora jako zażalenie na biegłego i poprosić żeby inny biegly tym się zajal i czy to jako poszkodowany to bym musial zaplacic żeby inny biegly zajal się i wydal opinie czy może to jest darmowe w takich przypadkach co mnie spotkalo a dokładniej moja bliska osobe i czy mimo umorzenia śledztwa mam prawo do zadość uczynienia mimo, ze sledztwo umorzyl prokurator???????

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  Wojtek

Witam

sprawa wygląda na dosyć skomplikowaną, ale odniosę się do pytania związanego z ubezpieczeniem. Ma Pan całkowite prawo, do ubiegania się o świadczenie z tytułu ubezpieczenia na życie, NNW czy innego ubezpieczenia osobowego, jeśli takie było zawarte, ponieważ istnieje zasada ryzyka, gdzie nastąpiła śmierć osoby ubezpieczonej, więc powinna być wypłata świadczenia.

Pozdrawiam

Marta
Marta
6 lat temu

Moje dwie nieletnie córki podróżowały z moim mężem nagle z przeeciwka z kolumny pojazdów wiechał na nich inny pojazd doszło do czołowego zderzenia w wynku czego wszyscy odnieśli wiele obrażeń leczenie trwa czy mogę liczyć już na jakieś pieniądze na ich leczenie ?

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  Marta

Witam

jeśli policja w toku wyjąsnienia wypadku wskazała, że winnym tego zdarzenia jest kierowca tego drugiego pojazdu, to cała trójka ma prawo do świadczenia z OC sprawcy ( szkoda osobowa zgłaszana jest oddzielnie od szkody majątkowej – samochodowej), natomiast Pani rodzina ma prawo jeszcze żądać świadczenia z NNW kierowcy i pasażerów (jeśli było wykupione do OC), jak również z innych prywatnych ubezpieczeń, chroniących zdrowie.

Pozdrawiam

Tomasz
Tomasz
6 lat temu

Witam.mielismy wypadek.auto-szkoda calkowita. Byla karetka rentgen tomograf. Zwolnienie na 10 dni i wizyta u chirurga u siebie. Dalsze l4.razem ok 3 tygodni.nic złamanego tylko bole dolnego odcinka kręgosłupa. Boli troche nadal przy dzwiganiu ciężaru. Pracuje na magazynie i dzwiganie to codzienność. moja pasazerka złamała
palec -ile za to powinna dostac
minimalnie(operacja była ,jakies przemieszczenie a teraz jeszcze
rehabilitacja czeka ale na razie
problemy ruchowe po zdjęciu gipsu.my
jestesmy poszkodowanymi.
pozdrawiam
Tomasz

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  Tomasz

Dzień dobry

z pewnością możecie Państwo walczyć o świadczenie pieniężne z OC sprawcy tego zdarzenia. Zamieszczam link do naszego artykułu, w którym wyczerpująco opisujemy możliwości uzyskania takiego świadczenia za uszczerbek na zdrowiu ( link do artykułu ).

Pozdrawiam

Maciej
Maciej
6 lat temu

Zawsze jeśli chodzi o odszkodowanie i pieniądze to są problemy małe albo duże. Dlatego ja sam już się w to nie bawię, tylko pomagają mi ludzie z [reklama]. Zawsze sprawa idzie szybko i komfortowo

Paweł
Paweł
6 lat temu

Witam
Tydzien temu mialem wypadek samochodowy, jechalem razem z synem i wyjechal nam mlody kierowca powodujac kolizje. Wypadek nie byl z mojej winy, razem z synem trafilismy do szpitala na SOR i tam stwierdzili ze synowi nic sie nie stalo ma tylko na szyji prege od pasa a mi zrobili przeswietlenie klatki piersoowej poniewaz bardzo mnie bolala. Nastepnie wyszlo iz wszystko jest ok nie ma zlaman tylko mostek i klatka stloczona. Dostalem leki przeciwbolowe i skierowanie do poradni chirurgicznej zeby po tygodniu zglosic sie na sprawdzenie. Tydzien minal a mnie nadal boli klatka i mostek, nie moge normalnie funkcjonowac ani dzwigac. Dodam ze jestem przedstawicielem i jak jezdze w pasach to odczowam bol, dodatkowo nie moge kaslac bo rowniez mnie boli. Zawsze biegalem i chodzilem na silownie a teraz kicha. Jak nie wezme tabletki przeciwbolowej to nie funkcjonuje. Moje pytanie brzmi czy moge sie starac o zadoscuczynienie od sprawcy z jego OC. W styczniu bede mial rowniez rehabilitacje w szpitalu na szybsze gojenie.

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  Paweł

Dzień dobry

oczywiście, że może Pan się ubiegać o zadośćuczynienie z OC sprawcy. Zamieszczam link do naszego artykułu, w którym ma Pan opisane dokładne paragrafy z KC na jakie trzeba się powołać przy zgłaszaniu szkody – link do artykułu.

Pozdrawiam

Paweł
Paweł
6 lat temu

Dziekuje za odpowiedz, to mi chodzilo. Jak tylko sie wykuruje to zglosze szkode.

Damian
Damian
6 lat temu

Witam, kilka dni temu miałem kolizję drogową- dziewczyna wymusiła pierwszeństwo wyjeżdżając z podporządkowanej na główną ulicę. Po kliku godz od zdarzenia udałem się na SOR z bólem ramienia- problemy z skręceniem głową w lewo, pełnym poruszaniem ręką ( nr chorobowe w wypisie: T06.8; V42.7). Prześwietlenie nic nie wykazało, dostałem tylko 1 dzień chorobowego oraz skierowanie za tydzień do ortopedy na kontrolę. W kolejne dni normalnie chodziłem do pracy z temblakiem na ręce aby „odpoczywała”- takie było zalecenie lekarza. Kilka dni po kolizji jest już lepiej, mogę skręcać głową oraz w większym zakresie poruszać ręką- ból nadal odczuwalny. Zastanawiam się czy warto rozpoczynać proces uzyskiwania zadośćuczynienia?

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  Damian

Dzień dobry

złożenie wniosku nic nie kosztuje, ale można jednak uzyskać zadośćuczynienie, adekwatne do poniesionych np. obrażeń, cierpień, kosztów leczenia itd.
Zamieszczam Panu link do naszego artykułu, który ułatwi Panu stworzenie takiego zgłoszenia szkody – link do artykułu.

Pozdrawiam

Joanna
Joanna
6 lat temu

Witam moj wujek jechal ok 15 lat temu rowerem byl pod wplywem alkoholu potracil go samochod i wuja zginal na miejscu czy rodzina moze starac sie o odszkodowanie z oc sprawcy

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  Joanna

Dzień dobry

proponuję skonsultowanie sprawy z kancelarią prawną/prawnikiem, specjalizującymi się w dziedzinie odszkodowań z OC, ponieważ nie znam szczegółów. Jeśli zdarzenie to uznane było jako przestępstwo, to czyn ten ma 20-letni okres przedawnienia w aspekcie możliwych roszczeń z OC sprawcy.

Pozdrawiam

Sylwia
Sylwia
6 lat temu

Witam. Jakis czas temu mialam wypadek samochodowy. Wpadlam W poslizg samochod przekoziolkowal i wpadl do rowu. Jechalam z predkoscio pk 50 60 km na h. Predkosc dozwolona na tym odcinku to 90 km /h. Droga byla oblodzona samochod doslownie zarzucilo i nie bylam w stanie mad nim zapanowac. Mam swiadka wypadku ktory wtciagnal mnie z auta. Posiwadczyl ze droga byla bardzo sliska i nie byla osolona. Na miejscu zdarzenia przejchala policja oraz straz pozarna. Policja w notatce nie umiescila zadnej informacji o stanie drogi. Napisali ze to ja nie dostosowalam sie do warunkow na drodze z czym kompletnie sie nie zgadzam bo jestem ostroznym kieorwca. Nigdy nie dostalam mandatu a prawo jazdy mam od ok 8 lat. Wiec doswiadczenie juz jakies mam. Chcialam sie zapyrac jakie sa szanse w uzyskaniu odszkdowania od zarzadcy drog? W mojej ocenie to vylo duze zaniedbanie z ich strony ze nawet nie osolili drogi. Zwlaszcza ze byl to zakret. Bardzo prosze o odpowiedz. Moze ktos ma podobne doswiadczenie

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  Sylwia

Dzień dobry

brak takiej adnotacji od policji nie stanowi przeszkody w dochodzeniu odszkodowania z OC zarządcy drogi. Warto mieć świadka, ponieważ zwiększa on Pani szanse. Sprawa najprawdopodobniej skończy się w sądzie, jednak warto walczyć o swoje.

Pozdrawiam

Arek
Arek
6 lat temu

Z tymi odszkodowaniami nie zawsze jest tak łatwo. Szwagrowi kobieta wyjechała w 2015 zza zakrętu na jego pas, zjechał w rów przez nią. Sprawa zakończyła się umorzeniem, słowo przeciwko słowu. Fakt faktem później sam musiał na własny koszt samochód naprawiać. Uszkodzenie powierzchowne, ale zawsze to kasa, którą trzeba wyłożyć ze swojej kieszeni nie ze swojej winy. ja na początku tej zimy miałem mały wypadek. Sam się nie bawiłem w odzyskiwanie kasy. Skontaktowałem się z [reklama], w ciągu miesiąca miałem już pieniążki na koncie. Jeśli człowiekowi się należy to dlaczego ma nie korzystać? Tym bardziej że po to ma się ubezpieczyciela.

Sylwia
Sylwia
5 lat temu

A co robić, jeśli kierowca był pijany? W zeszłym roku w czerwcu miałam wypadek samochodowy (dachowanie). Byłam pasażerką pojazdu, którego kierowca okazał się być pijany. Ogólnie mam słabą dokumentację bo wynika z niej że doznałam jedynie obić. W trakcie dachowania czułam gniecący się na moim karku dach. Od tamtej pory mam problemy z kręgosłupem. Problem w tym że tomograf nie wykazał zmian, a na rezonans nie miałam środków finansowych. Czy po prawie roku czasu jest szansa żeby coś otrzymać? Dodam że na miejscu była policja.

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Sylwia

Proszę zgłosić szkodę do ubezpieczyciela sprawcy, który przeprowadzi postępowanie likwidacyjne i zajmie stanowisko w sprawie wypłaty świadczenia na Pani rzecz. Proszę przedstawić dokumentację medyczną . Jeśli ubezpieczyciel przyjmie odpowiedzialność za przedmiotowe zdarzenie i wypłaci Pani pieniądze, najprawdopodobniej zwróci się o ich zwrot do sprawcy (ze względu na fakt, że sprawca był pijany, przysługuje mu do tego prawo, tzw. regres do sprawcy).

Monika
Monika
5 lat temu

Witam
Dwa miesiące temu miałam wypadek samochodowy . Byłam pasażerką samochodu w który uderzył pijany kierowca. Zgłosiłam szkodę w u ubezpieczyciela sprawcy. Niestety koszty leczenia dojazdów na rehabilitacje są duże . Za rehabilitację musiałam zapłacić bo w przeciwnym razie odbyłaby się Ona dopiero w Pażdzierniku. Zmniejszyły się moje dochody z powodu zwolnienia . mam uszkodzonę kręgi szyjne oraz ograniczone ruchy lewej ręki spowodowane urazem barku . Na jakie odszkodowanie moge liczyc i czy moge domagac sie wypłaty od ubezpieczyciela na leczenie dalsze

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Monika

Tak, może Pani ubiegać się wypłatę kosztów na leczenie/rehabilitację.Może Pani ubiegać się również o zwrot wszystkich kosztów powstałych na skutek zdarzenia, które Pani poniosła do chwili obecnej. Może Pani dochodzić też wyrównania kosztów z tytułu utraconych zarobków. Może Pani także żądać wypłaty zadośćuczynienia za krzywdę. Poniższy tekst z pewnością okaże się dla Pani pomocny:
https://punkta.pl/ubezpieczenia-komunikacyjne/oc-sprawcy-wypadku/

Artur
Artur
5 lat temu

Witam, piszę w sprawie porady związanej z dość nietypowa sprawa. Sytuacja wygląda następująco. Miało miejsce zdarzenie, że wjechałem (moim zdaniem) bezpiecznie przed samochód. Osoba przed którą wjechałem podobno bardzo mocno zachamowala i żona kierującego pojazdem uderzyła głową o nogi i deskę rozdzielcza, pojechała do szpitala dostała potwierdzenie że lekki uszczerbek na zdrowiu do 7 dni. ( oczywiście są to zeznania poszkodowanego – gdzie nawet żony nie widziałem ) Sprawa poszła do sądu, przyznalem się bo nie chciało mi się ciągnąć tego dalej i zapłaciłem 400 zł oraz dostalem punkty – Sprawa zakończona. Aczkolwiek uderzenia o samochód nie było. Po roku czasu przyszło mi pismo z ubezpieczenia o kolizje drogowa w której uwzględnione jest tylko imię i nazwisko żony kierującego pojazdem któremu zajechałem drogę. Co w takiej sytuacji mogę zrobić? Wygląda mi to na wyłudzenia. Dodam, że policji rok temu przy zdarzeniu nie było, zostałem po dwóch tygodniach wezwany na policję w sprawie wyjaśnienia.

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Artur

Czego dotyczy pismo od ubezpieczyciela? Że szkoda została zlikwidowana z Pana OC? Że prowadzone jest postępowanie likwidacyjne w przedmiotowej sprawie? Bardzo proszę o przekazanie bardziej szczegółowych informacji 🙂

Diana
Diana
5 lat temu

Miałam jakiś czas temu problem z uzyskaniem pieniędzy z odszkodowania, musiałam wynająć firmę, która pomogła mi wyegzekwować zadośćuczynienie, okazuje się, że jest to bardzo duży problem, co dla mnie jest niewyobrażalne, ja nie byłam przecież sprawcą wypadku, a poniosłam obrażenia.Dopiero firma odszkodowawcza była w stanie mi pomóc, poczytałam sobie opinie klientów [Reklama] i zdecydowałam się na współpracę. Otrzymałam pieniądze, które mi się należały, ale musiałam pokryć koszty wynagrodzenia dla firmy, o tyle dobrze, że rachunek trzeba uregulować dopiero po zakończonej sprawie.

rena
rena
5 lat temu

Ludzie do ch**ery czy wy naprawę wiecie co piszecie… mówicie…. bo ja czytając to wszystko mam wrażenie że to są jacyś debile. Jakie leczenie prywatne jakie zadość uczynienie połowa ludzi padających ofiarami sprawcy wypadku już jest na przegranej pozycji bo kto jeśli doniusł obrażenia jest racjonalnie myslec co ma zrobić jak go wypuszczą ze szpitala……… sam jest obolały a firmy zajmujące sie pomocą to śmiech na sali,,,,,,, tylko czekają na bez myslność poszkodowanego wyciągaja kase dla siebie a nie poszkodowanego . CHORE I PRZYKRE

Zuzanna Maćkowiak
Zuzanna Maćkowiak
5 lat temu

Ze swojego doświadczenia wiem także, że lekarze bywają paskudni i tratują ludzi jakby nie mieli godności. Ja polecam od razu skierować kroki do kancelarii odszkodowawczej [Reklama]. Tamtejsi lekarze mają doświadczenie i wiedzą jak określić uszczerbek zdrowia (i nie tylko!)

Dester
Dester
4 lat temu

Znalezienie firmy, która będzie wam w stanie pomóc to w tej sytuacji absolutnie podstawa. Ja osobiście mogę wam polecić [reklama]

Asten
Asten
4 lat temu

[reklama] – Polecam, świetny wybór.

Sylwia
Sylwia
4 lat temu

Witam, wczoraj na przejściu dla pieszych z sygnalizacją, ja zielone, kierowca zielone ale skręcał w lewo, potrącił wózek z dzieckiem. Na szczęście wózek się nie przewrócił, potrząsnęło nim trochę, dziecko nie ma uszczerbku na zdrowiu póki co, natomiast wózek jest uszkodzony, koło pęknięte całkowicie, nie da się nim jeździć, co za tym idzie nie mogę się ruszyć z domu. Jest to zgłoszone u ubezpieczyciela, czekamy na rzeczoznawcę. Kiedy można oddać wózek do naprawy? Bądź może mogę zakupić nowy ale czy dostanę potem za niego zwrot od ubezpieczyciela, do jakiejś określonej kwoty?

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Sylwia

Dzień dobry, tak naprawdę decyzja odnośnie wypłaty odszkodowania należy do Ubezpieczyciela, natomiast gdyby nastąpiła sytuacja, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe odmówi wypłaty, to zawsze można się odwołać. Co do zasady Towarzystwo musi umożliwić przywrócenie stanu przedmiotu sprzed szkody.

Monika
Monika
4 lat temu

Witam, mój mąż miał wypadek w zeszły czwartek. Jechał ciezarowka, jest kierowcą zawodowym nagle z nie wykasnionych jeszcze przyczyn samochód osobowy wyjechał mu wprost na czołowe mąż odbił i zjechał do lasu. Niestety kierowcą busa zginol. Mężowi oprócz potluczen narazie nic nie jest. Jednak stan psychiczny narazie nie pozwala mu na jazdę ciezarowka oraz mąż przyjmuje teraz leki przeciw lękowe i depresyjne. Wszyscy nam mówią że należy się mężowi zadość uczynienie. Nie wiem gdzie mam zasięgnąć rady co dalej robić i czy faktycznie się coś należy mężowi.

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Monika

Dzień dobry, W takim przypadku należałoby zgłosić szkodę z OC sprawcy (potrzebne będą dane polisy sprawcy zdarzenia). Z OC sprawcy można uzyskać odszkodowanie za zniszczony pojazd oraz za szkodę osobową. Ciężko też określić, czy Ubezpieczyciel uzna za słuszne wypłacenie świadczenia, natomiast warto próbować. Dobrze byłoby też udokumentować stan zdrowia męża, o którym Pani wspomina.

agnieszka
agnieszka
4 lat temu

Witam. 15 czerwca doszło do zderzenia dwóch pojazdów samochodowych gdzie ja byłam poszkodowaną . na miejscu zdarzenia przyjechała policja. Na szyi pozostał mi ślad po pasie bezpieczeństwa. jednaj w sobotę pojawiły si e bóle głowy, karku i ramion . W poniedziałek poszłam do szpitala gdzie po rtg okazało się że mam skręcenie i naderwanie odcinka szyjnego kręgosłupa. co mam dalej robić . jestem osobą pracującą i nie wiem czy mam iść na zwolnienie lekarskie czy nie żeby dostać odszkodowanie z OC sprawcy.

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  agnieszka

Dzień dobry, to czy pójdzie Pani na zwolnienie lekarskie, czy zostanie Pani w pracy, to nie ma wpływu na otrzymanie odszkodowania z OC sprawcy. Przy zgłaszaniu szkody należy przedstawić dokumenty, które potwierdzą uszczerbek na zdrowiu. Jeśli poniosła Pani jakiekolwiek koszty związane z leczeniem, to również można otrzymać z tego tytułu zwrot pieniędzy.

Bartekmiastko
Bartekmiastko
4 lat temu

Dzień dobry miałem wypadek 15 mają tego roku nie z mojej winy w którym wyszło że mam złamane wyrostki lewe kręgosłupa L3 i l5 stłuczony bark prawy i stłuczenieie klatki piersiowej i w niedługim czasie bo 13 czerwca miałem kolejny wypadek zaś nie z mojej winy i teraz po tym nic więcej się nie stało prócz tego że mam lęki wczasir jazdy i w nocy koszmary mi się śnią po których się budzę cały mokry i nie mogę zasnąć jak z takiego czegoś mogę uzyskać odszkodowanie z polisy sprawcy

Kruszynka
Kruszynka
4 lat temu

Witam we wrzesniu ubiegłego roku uległam wypadkowi nie ze swojej winy. szkoda całkowita. byłam poobijana, siniaki na koanach itp. jednak nie zgłosiłam sie na SOR.(unikam lekarzy jak tylko moge) na poczatku roku zauważyłam u siebie twarda narośl na kolanie, która do chwuili obecnej bardzo urosła. zaczeło takze dokuczac kolano. ból, kucie, rwanie. Po szczegółowych badaniach okazało się, że ta narośl jest wynikiem pekniecia rzepki po urazie, tak samo jak niestabilność i inne dolegliwości. konieczna jest artroskopia łąkotki i usunięcie narośli. czy jest szansa na odszkodowanie z oc sprawcy po takim czasie?

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Kruszynka

Tak, roszczenia z umowy ubezpieczenia, co do zasady, przedawniają się z upływem trzech lat. Roszczenie należy zgłosić do firmy ubezpieczeniowej, która zajmowała się likwidacją szkody.

Anna
Anna
4 lat temu

Witam,miałam wypadek,w którym byłam poszkodowaną.na miejsce nie wzywaliśmy policji gdyż sprawca przyznał się do winy i z Jego ubezpieczenia jest odszkodowanie.jednak następnego dnia zaczęłam mieć bóle karku i barku,zgłosiłam sie do doktor rodzinnej a następnie ze skierowaniem na SOR gdzie dostałam zwolnienie na 12 dni. chce sie ubiegać o odszkodowanie z polisy sprawcy,czy bede musiała odbywać jakieś komisje lekarskie?i czy mimo że na miejsce nie była wzywa policja to teraz zostanie o tym powiadomiona?

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Anna

Dzień dobry, przy zgłoszeniu szkody najlepiej będzie przedstawić wszystkie dowody, które wykażą, jakie straty poniosła Pani w związku z wypadkiem. Należy dobrze określić i uzasadnić swoje oczekiwania finansowe. Proszę przedstawić szczegółowo okoliczności wypadku. Faktury, rachunki z zakupu leków, paragony, bilety, potwierdzenia wizyt u lekarzy i pobytu w szpitalu, diagnozy i orzeczenia lekarskie – to wszystko będzie bardzo ważne podczas rozpatrywania wniosku przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Na podstawie dostarczonych przez Panią dokumentów ubezpieczyciel przeprowadzi następnie postępowanie sprawdzające zasadność wniosku o odszkodowanie i ustali wysokość wypłacanego świadczenia.

Anna
Anna
4 lat temu

Dzień Dobry,
Co w sytuacji gdy niepełnoletni syn uczestniczył w wypadku autokaru, w którym rannych zostało wiele osób, on na szczęście doznał tylko niewielkich otarć, a uraz psychiczny nie jest trwały (wizyta u psychologa).
Czy należy się odszkodowanie z tytułu po prostu uczestniczenia w wypadku, czy zawsze trzeba udowodnić uraz. Sprawca wypadku miał ubezpieczenie OC, syn był dodatkowo objęty ubezpieczeniem NNW organizatora wycieczki (z której wracał autokar) i jeszcze jednego ubezpieczenia NNW grupowego wykupionego dla syna na cały rok szkolny.

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Anna

Dzień dobry, w takiej sytuacji można starać się o zadośćuczynienie (z OC sprawcy) za doznaną krzywdę i cierpienie fizyczne oraz psychiczne – art. 445 § 1 k.c. Pozwolę sobie również zacytować fragment z naszego artykułu na ten temat: „Kwota zadośćuczynienia powinna być „odpowiednia”, czyli ma rekompensować poniesione straty. Nie jest wyliczana na podstawie żadnych jednolitych algorytmów. Dlatego właśnie tak ważne jest obszerne i szczegółowe uzasadnienie roszczeń, które należy dołączyć do zgłoszonej szkody. Im lepiej opiszesz wszystkie straty, jakich doznałeś w związku z wypadkiem, tym większe prawdopodobieństwo, że dostaniesz takie zadośćuczynienie, jakiego zażądasz.”

Polecam przeczytać artykuł, który jest dostępny tutaj.

Patryk
Patryk
4 lat temu

witam a jesli w wypadku samochodowym zginela bliska osoba a sad sprawce nie u karal bo mial to gdzies i mimo sledztwa przez policje co juz na poczatku nie chcialo sie im zebrac dowodow i wogole olewczo podeszli a raczej nie podeszli do sprawy tak jak trzeba to co mozna ZROBIC BY RODZINA ZABITEGO MOGLA SIE UBIEGAC O ODSZKODOWANIE????

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Patryk

Dzień dobry, proszę zgłosić szkodę do ubezpieczyciela sprawcy. Szkodę można zgłosić do 3 lat, a jeśli doszło do przestępstwa, to nawet do 20 lat.

Patrycja
Patrycja
4 lat temu

Witam,
Co w sytuacji kiedy mieliśmy „wypadek”, na drogę wyszedł nam łoś, a właściciel auta nie ma wykupionego nnw, czy w takim wypadku możemy starać się o jakieś odszkodowanie?

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Patrycja

Dzień dobry, jeśli na drodze nie było znaku ostrzegawczego przed dziką zwierzyną, to może Pani zgłosić się do zarządcy drogi. Zarządca drogi powinien podać numer polisy, a jego ubezpieczyciel, po zgłoszeniu szkody, przeprowadzić postępowanie likwidacyjne. Jeśli jednak wtargnięcie dzikiej zwierzyny miało miejsce na skutek polowania lub nagonki, to można zgłosić szkodę z OC koła łowieckiego. Ubezpieczyciel zdecyduje, czy wypłata odszkodowania będzie zasadna.

matii
matii
4 lat temu

Witam, mam taki problem :Miałem kolizję , a sprawca był pijany .Ruszał tyłem z parkingu i uderzył w mój pojazd gdy prawidłowo jechałem . On twierdzi , że samochód mu się z toczył (ale go nie odpalał ) . Ubezpieczalnia czeka na werdykt w sądzie ….

Monika Gdynia
Monika Gdynia
3 lat temu

A ja polecam zlecić sprawę profesjonaliście, niż mocować się z ubezpieczalnią, która tylko czyha żeby odmówić wypłaty. Ja korzystałam z [reklama] kancelaria odszkodowawcza z gdyni.

Rena
Rena
3 lat temu

witam, wypadek w którym uczestniczył mój kierowca (nie był sprawca wypadku) wydarzył się w listopadzie 2017r.otrzymaliśmy rekompensatę od ubezpieczyciela sprawcy, która w bardzo niewielkim stopniu pokryła nasze straty. czy dziś możemy ubiegać się od ubezpieczyciela dalszej,dla nas uzasadnionej rekompensaty?

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
3 lat temu
Reply to  Rena

Dzień dobry, czas na zgłoszenie roszczeń z polisy to maksymalnie 3 lata, więc jest taka możliwość nadal.

anna1981
anna1981
2 lat temu

jak uzyskac odszkodowanie i zadoscuczynienie za wypadek zlecony umowa ustna na dodatkowa chauture bez jakikich kolwiek umow,od 15maja maz ma niezdolnosc do pracy do konca lipca narazie i platna prywatna rehabilitacja gdzie juz jestesmy bez srodkow do zycia a malo tego pracodawca nie zglosil meza do zus i za czerwiec nie dostal wyplaty jestesmy bez srodkow do zycia kto moze nam pomoc

Konsultant Punkta
Editor
Konsultant Punkta
6 miesięcy temu
Reply to  anna1981

Dzień dobry,
Wygląda, że sprawa o której Państwo piszą wymaga dłuższej analizy i niestety nie uda nam się jej rozwiązać w komentarzu.
Polecamy bezpośredni kontakt z radcą prawnym lub z firmą pomagającą w wywalczaniu odszkodowań.

Wujku po.pl
Wujku po.pl
3 lat temu

Dno.

Magda
Magda
2 lat temu

Witam. Niebawem minie miesiąc od wypadku komunikacyjnego w którym byłam poszkodowana jadąc rowerem. Szkodę zgłosiłam i na bieżąco wysyłam likwidatorowi szkody dokumenty( policja, lekarz rodzinny, neurolog) drogą elektroniczną. Do dnia dzisiejszego nie mam żadnej (po za podziękowaniem za złożone dokumenty- wiadomości automatyczna) informacji, kontaktu. Jak to powinno wyglądać? Od dnia wypadku jestem na zwolnieniu, po wstrząśnieniu mózgu i urazie kr szyjnego, zespół pourazowy. Proszę o podpowiedź, pomoc, komentarz. Jakie są procedury,kroki,etapy w takich sprawach?

Konsultant Punkta
Editor
Konsultant Punkta
6 miesięcy temu
Reply to  Magda

Dzień dobry,
Wygląda, że sprawa o której Państwo piszą wymaga dłuższej analizy i niestety nie uda nam się jej rozwiązać w komentarzu.
Polecamy bezpośredni kontakt z radcą prawnym lub z firmą pomagającą w wywalczaniu odszkodowań.