Co obejmuje ubezpieczenie szkolne (NNW)? 5 mitów o ubezpieczeniu dziecka w szkole

Aktualizacja:
ubezpieczenie-nnw

W roku szkolnym na korytarzach, salach lekcyjnych i boiskach w całej Polsce dochodzi średnio do ok. 80 tysięcy wypadków. Większość z nich ma miejsce w podstawówkach. W tym przypadku sprawdzi się ubezpieczenie dziecka w szkole. Czy jest ono obowiązkowe i co obejmuje? Obalamy 5 mitów o ubezpieczeniu szkolnym, czyli popularnym NNW. Jak wybrać takie ubezpieczenie?

Wychowywanie dziecka w wieku szkolnym to wyzwanie zarówno dla rodziców jak i pedagogów. Przechodzenie etapów rozwoju dziecka od okresu dzieciństwa po wiek nastoletni do wczesnej dorosłości to najważniejszy czas w życiu człowieka. Jest to też czas czyhających niebezpieczeństw i wypadków. Zazwyczaj wtedy występują pierwsze bójki rówieśnicze w szkole, wypadki, choroby, złamania, czy  zwichnięcia podczas gier sportowych. Wiemy co może się wydarzyć. Przyjrzyjmy się, co w odpowiedzi na te „zdarzenia”, a ściślej następstwa nieszczęśliwych wypadków odpowiadają Towarzystwa Ubezpieczeniowe. Jakie oferty znajdziemy w ramach ubezpieczenia szkolnego NNW? O czym warto pamiętać wybierając ubezpieczenie dziecka w szkole?

Mit 1: Ubezpieczenie szkolne jest obowiązkowe

Grupowe ubezpieczenie NNW dzieci / młodzieży szkolnej jest dobrowolne. Dyrektorzy szkół i nauczyciele często „idą na skróty” i informują rodziców, że wśród obowiązkowych opłat związanych z początkiem roku szkolnego jest opłata składki na ubezpieczenie. Rodzice tkwią w błędnym przekonaniu, że ubezpieczenie w szkole jest obowiązkowe. Nic podobnego. Pamiętaj jednak, że rezygnacja z polisy oznacza brak zabezpieczenia przed finansowymi skutkami wypadku w placówce oświaty.

Ubezpieczenie NNW dla uczniów ma formę polisy grupowej. Oznacza to, że stroną, która umawia się z ubezpieczycielem jest szkoła, a ubezpieczonymi są uczniowie. Rodzice najczęściej nie znają warunków, na jakich ubezpieczono dzieci. O wyborze konkretnego wariantu ubezpieczenia, czy negocjacji warunków umowy, często w ogóle nie ma mowy.

Efektem jest to, że ubezpieczenie ma często bardzo okrojony zakres i w przypadku konieczności skorzystania z niego, otrzymujemy odszkodowanie, które z trudem starcza na jednorazową wizytę u specjalisty, nie mówiąc już o pokryciu kosztu rehabilitacji czy innych kosztach związanych z wypadkiem. Takie ubezpieczenie nie spełnia swojej roli i w efekcie jest ochroną tylko prowizoryczną –  mówi Bartosz Salwiński z Punkta.

Dyrektor szkoły nie może zmusić rodziców, aby ubezpieczyli dziecko na warunkach oferowanych przez szkołę. Co więcej, nie musisz składać pisemnej rezygnacji z ubezpieczenia w szkole, jak również nie musisz nikomu przedstawiać wykupionej polisy. Dyrekcja szkoły nie może wymagać do Ciebie zaświadczeń.

 

  • Polisa NNW dla dziecka to bardzo potrzebna ochrona, ale możesz ją wykupić indywidualnie – wtedy będziesz dokładnie wiedział, od jakich zdarzeń i na jakie sumy uczeń jest ubezpieczony.

A jeśli w natłoku wrześniowych obowiązków nie masz czasu na samodzielne poszukiwanie ubezpieczenia i chcesz zapłacić składkę w szkole, zainteresuj się przynajmniej zakresem ubezpieczenia szkolnego. Pracownicy szkoły na Twoją prośbę muszą Ci udzielić informacji o tym, w jakich przypadkach dziecko może liczyć  na odszkodowanie, a także na jakie sumy jest ono ubezpieczone. Zapytaj o szczegóły przed zapłaceniem składki, a nie po wypadku dziecka – aby uniknąć przykrych niespodzianek.

Kolejną ważną informacją jest uczestnictwo dziecka w wycieczkach szkolnych lub zawodach sportowych. Brak wykupionej polisy nie może stanowić przeszkody do wzięcia udziału dziecka w ww. aktywnościach. Jako rodzic należy jednak pamiętać, że brak takiego ubezpieczenia stanowi brak zabezpieczenia w razie wypadku lub urazu.

Mit 2: Ubezpieczenie szkolne nie działa w czasie wakacji

Ubezpieczenie dotyczy młodzieży szkolnej, a towarzystwa podkreślają, że wypłacą odszkodowanie, gdy do wypadku dojdzie w czasie nauki, w drodze do i ze szkoły, w czasie zajęć pozalekcyjnych, czy na wycieczkach i obozach szkolnych. Do kiedy więc działa ubezpieczenie szkolne? Tak naprawdę ubezpieczenie najczęściej działa non stop. Ochrona uczniów trwa także w czasie wolnym, obejmuje także wakacje, gdy uczniowie do szkoły mają daleko, zarówno mentalnie, jak i fizycznie. „Daleko” może oznaczać także pobyt za granicą. Dobre NNW szkolne chroni dziecko przez całą dobę na całym świecie

Koniecznie zapytaj w szkole, jaki zakres terytorialny ma ubezpieczenie szkolne Twojego dziecka. 

Chociaż udział w rozmaitych wyjazdach, zwłaszcza zorganizowanych, czyli rajdach, koloniach, czy obozach jest osobno ubezpieczony, NNW młodzieży szkolnej działa cały czas. Polisy są od siebie niezależne, a  o odszkodowanie można ubiegać się osobno z każdego ubezpieczenia NNW, które dziecko ma. Odszkodowania kumulują się.

Mit 3: Ubezpieczenie pokryje wszystkie wydatki związane z leczeniem

Podstawą do wypłaty odszkodowania z NNW jest suma ubezpieczenia (najczęściej niewysoka, od 10 do 20 tys. złotych) oraz uszczerbek na zdrowiu, wyrażany w procentach. W przypadku NNW młodzieży szkolnej, na wysokie odszkodowania nie ma co liczyć. Wystarczy spojrzeć na tabelę, na podstawie której ubezpieczyciel wylicza procent uszczerbku na zdrowiu, by przekonać się, że przy większości szkolnych urazów rodzice mogą liczyć na mały procent tej kwoty. Przykładem jest złamana kość ramienia, za którą PZU, najczęściej wybierany przez szkoły, wypłaca 7%  sumy ubezpieczenia. Przy sumie ubezpieczenia 10 tys. będzie to więc 700 złotych odszkodowania. W razie śmierci ucznia, albo trwałego, stuprocentowego uszczerbku na zdrowiu, opiekunowie dostają pełną sumę ubezpieczenia, wciąż niezbyt wysoką.

CZYTAJ TAKŻE

Odszkodowanie dla dziecka z ubezpieczenia szkolnego. Jak się o nie ubiegać?

Ubezpieczenie dziecka – przegląd polis dostępnych na rynku

NNW w żłobku – jak wybrać odpowiednią polisę?

Ubezpieczenie przedszkolne – czy warto mieć NNW dla dzieci w przedszkolu?

Osobną sprawą jest zwrot kosztów leczenia, czyli leków, środków opatrunkowych i sprzętu ortopedycznego. Te pokrywane są przez ubezpieczyciela tylko do pewnej kwoty, określonej w umowie. Ubezpieczyciele oferują zwrot kosztów leczenia np. do 30 procent sumy ubezpieczenia.

Co obejmuje ubezpieczenie NNW? Oprócz ubezpieczenia NNW i kosztów leczenia polisa szkolna zawiera także często usługi dodatkowe takie jak assistance, czyli np. zorganizowanie wizyty lekarskiej, transportu medycznego, czy porady psychologa. Zakres świadczeń obejmuje także takie zdarzenia, jak np. pogryzienie czy użądlenie, a także koszty związane z operacją plastyczną – jeśli ta była potrzebna. Do standardowego pakietu można też dokupić dodatkowe opcje. Niektóre firmy, jak PZU lub Warta oferują ubezpieczenie szkolne wraz z zasiłkiem dziennym w przypadku dłuższej przerwy w nauce. Oczywiście stroną umowy jest szkoła, więc jeśli rodzice chcieliby, aby dzieci były objęte szerszą ochroną, powinni uzgodnić z dyrektorem szkoły wykupienie dodatkowych opcji lub podwyższenie sumy ubezpieczenia. Trzeba jednak pamiętać, że będzie się to wiązało z droższą opłatą za ubezpieczenie.

Mit 4. Dziecko dostanie odszkodowanie, gdy zachoruje

Ubezpieczenie NNW, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy nieszczęśliwych wypadków. I chociaż termin ten obejmuje szeroki zakres dolegliwości zdrowotnych, to nie dotyczy chorób, nawet najpoważniejszych.

Nowotwory czy choroby genetyczne, które zostaną zdiagnozowane w wieku szkolnym, nie są wpisane do warunków ubezpieczenia. Aby się o tym przekonać, wystarczy zajrzeć do aneksu, nazwanego fachowo „tabelą norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu„. Wyliczone są tam szczegółowo dolegliwości, które podzielono na: uszkodzenia głowy, narządu wzroku i słuchu, szyi, klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, narządów płciowych, miednicy, czy najbardziej spotykanych urazów kończyn. Wszystkie są następstwami nieszczęśliwych wypadków.

 

Nieszczęśliwy wypadek to nagłe, niespodziewane zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną. Najczęstszymi wypadkami w szkole są urazy na lekcjach wychowania fizycznego.

Odszkodowanie z polisy szkolnej może należeć się też w przypadku zatrucia, zawału serca, czy śmierci spowodowanej sepsą – ale najlepiej sprawdzić w warunkach umowy, czy tak jest, ponieważ ubezpieczenia szkolne różnią się od siebie.

  Warto wspomnieć jednak o wyłączeniach odpowiedzialności, które jak zawsze towarzyszą tego typu ubezpieczeniom. Ubezpieczenia szkolne nie obejmują zdarzeń, których skutki wynikają z bójki, spożywania alkoholu, lub narkotyków, a u młodych ludzi to niestety coraz częstsze okoliczności wielu zdarzeń.

Mit 5. Ubezpieczenie szkolne przysługuje tylko niepełnoletnim

Od następstw nieszczęśliwych wypadków w tym przypadku ubezpieczyć mogą się nie tylko niepełnoletni. Szkolna polisa dotyczy wszystkich, którzy się uczą. Do klasy maturalnej uczęszczają przecież dorosłe już osoby. Z grupowego ubezpieczenia NNW skorzystać mogą też uczniowie po maturze, czyli studenci, a nawet uczniowie szkół wieczorowych, lub zaocznych, niezależnie od wieku. Wśród studentów popularne są karty zniżkowe, np. Planeta Młodych, które zawierają ubezpieczenie, i to działające na całym świecie.

 

  Jeżeli cała szkoła zdecydowała się na wykupienie grupowego NNW, ochrona obejmuje też nauczycieli i pozostałych jej pracowników. Niektóre towarzystwa w ramach ubezpieczeń szkolnych przewidują jednorazowe odszkodowanie dla ucznia po śmierci rodzica.

Ubezpieczenie szkolne nie jest obowiązkowe a sumy ubezpieczenia są zwykle bardzo mizerne – jednak działa ono przez cały rok i może być przydatne w przypadku urazów, które u dzieci zdarzają się często. Najważniejsze to wiedzieć, na jakich warunkach szkoła ubezpiecza Twoje dziecko i za co tak naprawdę płacisz składkę.

Dobre ubezpieczenie szkolne NNW – czyli jakie?

Wybieramy oferty, które odpowiadają specyfice życia naszego dziecka. Jeżeli uprawia dużo sportu, wyjeżdża na zawody oferta powinna zawierać właśnie taki zakres ochrony.  Dobrze, aby ubezpieczenie zostało zawarte na cały rok, włączając w to okres wakacji oraz miejsca pobytu poza szkołą. Przy wyborze zwróćmy też uwagę na rodzaje świadczeń podstawowych chroniących przed skutkami trwałego uszkodzenia ciała lub śmierci.

Namawiamy rodziców do uważnego i rozsądnego wyboru ubezpieczenia szkolnego NNW – mówi Bartosz Salwiński z Punkta. Najtańsze polisy mają okrojony zakres, a często wystarczy dopłacić kilka, kilkanaście złotych, aby zyskać ochronę, która w razie wypadku dziecka jest prawdziwym wsparciem. Ile powinna kosztować taka polisa? Oferty są bardzo różne- warto kierować się sumą ubezpieczenia. Najlepiej jeśli wynosi ona conajmniej 30 tys. złotych. 

Istotne są także inne kwestie, np. to czy polisa zapewnia świadczenie szpitalne w razie NNW, jaką stawkę za 1 % uszczerbku na zdrowiu oferuje ubezpieczyciel ( może to być 100 ale nawet 500 zł za 1 %), czy zapewnia zwrot kosztów rehabilitacji w razie NNW i wyczynowe uprawianie sportów.

Ubezpieczenie dziecka w szkole: o czym warto pamiętać?

Przy wyborze oferty zawsze przeglądajmy warunki ubezpieczenia i wyłączenia. Jednym z podstawowych wyłączeń są wypadki spowodowane pod wpływem alkoholu, udział w bójkach z wyłączeniem obrony koniecznej oraz choroby, które występują nagle oraz zostały ujawnione dopiero w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub z jego przyczyny.

W Polsce mamy 50 tysięcy szkół. I wniosek jest jeden. Niestety ubezpieczenia NWW proponowane przez placówki nie spełniają dobrze swojej funkcji. Jeśli jednak decydujemy się na wpłacenie pieniędzy na polisę NWW proponowaną przez szkołę przejrzyjmy dokładnie warunki ubezpieczenia. Miejmy świadomość zagrożeń jak i warunków ochrony jakie proponuje  dane towarzystwo ubezpieczeń.  Warto też rozejrzeć się dookoła. Na rynku jest wiele wartych uwagi ofert indywidualnych. Ponadto pamiętajmy, że wypłata z NNW szkolnego nie wyklucza uzyskania odszkodowania z innych umów NNW lub ubezpieczenia OC szkoły, jeśli wypadek wynika z winy szkoły lub nauczyciela.

 

Podsumowanie

 1. Ubezpieczenie szkolne nie jest obowiązkowe. Jest bardzo przydatne, ale rodzice mogą wykupić NNW dla dziecka także indywidualnie.
 2. Ubezpieczenie szkolne działa również w czasie wakacji.
 3. Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu jest określane jako procent sumy ubezpieczenia.
 4. Ubezpieczyciel refunduje koszty leczenia, ale tylko do kwoty określonej w warunkach umowy.
 5. Ubezpieczenie szkolne jest typowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Nie obejmuje chorób.
 6. Z ubezpieczenia szkolnego mogą korzystać także osoby dorosłe - np. pełnoletni maturzyści czy studenci.
 7. Koniecznie zapytaj w szkole, jaki jest zakres ubezpieczenia Twojego dziecka i na jakie sumy uczniowie są ubezpieczeni. Jeśli uznasz, że to nie wystarczy, wykup indywidualną polisę.

Oceń artykuł: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Loading...
Zasubskrybuj
Powiadom o
guest
2 Comments
Starsze
Nowsze
Inline Feedbacks
View all comments
is
is
5 lat temu

Masz dziecko/dzieci, które chodzi/chodzą do żłobka, przedszkola, szkoły lub studiują ? Ubezpiecz je już dziś na jednej polisie!! Sam wybierasz pakiet już od 22 zł za ROK!.
Wejdź na[reklama] i ubezpiecz swoje pociechy. Wpisując kod opiekuna [reklama] dostaniesz 10% RABATU!
Nie przepłacaj w szkole lub przedszkolu. Wejdź ,wybierz i zdecyduj sam.

NWUcznia.pl
NWUcznia.pl
5 lat temu

Wielu rodziców już wie, że grupowe ubezpieczenie NW w szkole jest standardowe, z niską sumą ubezpieczenia i wieloma wyłączeniami odpowiedzialności. Z kolei kupując ubezpieczenie indywidualnie można wybrać za te same pieniądze najlepiej odpowiadający wariant dla dziecka, z dużo wyższą sumą ubezpieczenia i szerszym zakresem. Do tego wszystko można załatwić przez Internet, nie wychodząc z domu.