Punkta

Zmiana nazwiska w dowodzie osobistym

Pierwsza myśl, jaka pojawia się w głowie w związku ze zmianą nazwiska to wymiana dowodu osobistego. Słusznie, to podstawowy dokument, jakim się posługujemy i jaki potwierdza naszą tożsamość. Dowód osobisty należy wymienić w terminie 4 miesięcy od zaistnienia okoliczności skutkujących zmianą nazwiska. Najczęściej jest to data ślubu. Po tym okresie dokument straci swoją ważność, zatem nie ma co zwlekać. Istotne jest jednak, aby sam wniosek o wymianę dowodu złożyć w terminie 14 dni od dnia zawarcia związku małżeńskiego.

Gdzie zgłosić zmianę nazwiska i wyrobić nowy dowód osobisty? Tego typu formalności załatwiamy w swoim urzędzie gminy. Procedura wygląda następująco:

  1. Wypełniamy wniosek o wyrobienie nowego dowodu osobistego w związku ze zmianą nazwiska (druk można np. pobrać ze strony internetowej urzędu – obowiązuje jeden wzór).
  2. Dołączamy do wniosku wcześniej wykonane zdjęcie (musi to być konkretnie zdjęcie do dowodu 35×45 mm, jednak bez obaw – fotograf będzie z pewnością zorientowany).
  3. Dołączamy do wniosku skrócony odpis aktu małżeństwa (maksymalny termin, po którym nasz akt małżeństwa powinien być gotowy do odbioru w urzędzie stanu cywilnego to 14 dni, za wydanie pierwszego odpisu nie wnosimy żadnych opłat. Kolejne odpisy to już koszt w wysokości 22 zł).

Ile kosztuje wymiana dowodu osobistego? Usługa ta jest bezpłatna. Urzędnik poinformuje nas o prawdopodobnym terminie odbioru nowego dokumentu, jednak procedura może potrwać maksymalnie 30 dni. Odbierając nowy dowód osobisty, należy zabrać ze sobą stary dokument, który utraci swoją ważność.

Czy musimy wymienić także paszport?

Zmiana nazwiska wiąże się również z koniecznością wymiany paszportu. Stary dokument będzie ważny jedynie przez 60 dni od daty zawarcia związku małżeńskiego i zmiany nazwiska. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy przebywamy za granicą. Wówczas czas na wymianę dokumenty wydłuża się do 4 miesięcy.

Wymiana paszportu na nowy także wymaga złożenia wniosku. Należy go wypełnić i złożyć w dowolnym biurze paszportowym (pobieramy oryginalny druk w urzędzie, nie drukujemy ze strony internetowej!). Do wniosku dołączamy zdjęcie i potwierdzenie wniesienia opłaty 140 zł. Na nowy dokument będziemy czekać do 30 dni.

Zmiana nazwiska a prawo jazdy

Czy konieczna będzie także wymiana prawa jazdy w związku ze zmianą nazwiska? Owszem. Na wymianę tego dokumentu mamy 30 dni od wydania nowego dowodu osobistego. W tym przypadku również składamy wniosek w urzędzie gminy, dołączając do wniosku:

  • zdjęcie (te powinno spełniać takie sama kryteria, jak zdjęcie do dowodu osobistego),
  • potwierdzenie wniesienia opłaty za prawo jazdy (to koszt 100,50 zł, kwotę możemy przelać na rachunek bankowy lub zapłacić gotówką w kasie urzędu),
  • orzeczenie lekarskie, jeśli przy poprzednim prawie jazdy także było dołączane, np. w związku z wadą wzroku.

Składając wniosek, należy mieć przy sobie dowód osobisty oraz aktualnie posiadane prawo jazdy.

Zmiana nazwiska a ubezpieczenie OC

A co mówią przepisy o zmianie nazwiska w dokumentach związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia OC? Czy musimy zgłaszać ubezpieczycielowi ten fakt? Otóż zmiana danych w polisie OC nie jest wymagana regulacjami prawnymi, jednak z pewnością warto to zrobić, aby w przyszłości uniknąć ewentualnych problemów związanych np. z likwidacją szkody. Co więcej, zmianę danych należy zgłosić nie tylko w zakresie polisy OC, ale również innych ubezpieczeń, w tym AC, NNW, czy Assistance.

Tutaj na załatwienie formalności nie mamy wyznaczonego terminu, jednak warto to zrobić niezwłocznie, np. drogą elektroniczną, dołączając do korespondencji skan dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska.

Zmiana nazwiska a dowód rejestracyjny samochodu

Czy zmiana nazwiska w dowodzie rejestracyjnym to konieczność? Tak. Jeśli posiadamy pojazd zarejestrowany na nas (lub jesteśmy współwłaścicielem pojazdu), to w terminie 30 dni od wydania nowego dowodu osobistego musimy złożyć wniosek o nowy dokument samochodu. Do wniosku dołączamy stary dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, jeśli została wydana, dokument potwierdzający zmianę nazwiska. Koszt usługi to 54,50 zł.