Punkta

Podczas intensywnych opadów deszczu lub powodzi, drogi mogą błyskawicznie zamienić się w rwące rzeki. Wówczas może dojść do zalania pojazdu. Kto odpowie za uszkodzenie auta? Czy należy się wówczas odszkodowanie od ubezpieczyciela? Sprawdź wszystko, co powinieneś wiedzieć na ten temat: zalany samochód a odszkodowanie z autocasco!

Odszkodowania za zalane auto – czy to jest możliwe?

Z reguły, w przypadku, kiedy posiadasz jedynie ubezpieczenie OC, za wszelkie szkody związane z zalaniem pojazdu, musisz płacić z własnej kieszeni. Istnieją szczególne przypadki, kiedy możesz dostać odszkodowanie za zalane auto ze swojej polisy OC. Oczywiście wszystko zależy od ubezpieczyciela, ale warto starać się o środki w kilku sytuacjach. Jakich?

  • po pierwsze – jeśli Twój samochód ucierpiał ze względu na zaniedbanie osób trzecich,
  • po drugie – jeśli zalanie nastąpiło wskutek źle wykonanej kanalizacji,
  • po trzecie – jeśli zalanie powstało ze względu na nieprawidłowo wykonane zabezpieczenia.
    Każdy przypadek ubezpieczyciel rozpatruje jednak indywidualnie, przez co nie możesz mieć pewności, że uzyskasz rekompensatę.

A co w sytuacji posiadania ubezpieczenia AC?

Ubezpieczenie AC a zalane auto

Jeśli jesteś przezorny i zdecydowałeś się wykupić ubezpieczenie autocasco w wersji rozszerzonej lub all-risk, to wiedz, że należy Ci się odszkodowanie za zalany pojazd. AC obejmuje bowiem uszkodzenia pojazdu spowodowane warunkami atmosferycznymi. O wysokości przyznanej rekompensaty decyduje stopień zalania samochodu, a co za tym idzie, wszelkie szkody powstałe na skutek tego zdarzenia.

    W zależności od zakresu polisy możesz liczyć na pokrycie kosztów naprawy uszkodzonych elementów, wysuszenie auta, a nawet pokrycie szkody całkowitej.

Ta ostatnia zazwyczaj dotyczy najnowszych modeli pojazdów, których główną cechą są rozbudowane układy elektryczne. W tym przypadku dostania się wody do pojazdu, oznaczałoby jego koniec, a więc szkodę całkowitą.

UWAGA! 

Warto wiedzieć, że ubezpieczenie AC wcale nie jest gwarantem uzyskania odszkodowania za zalany pojazd. Może się zdarzyć, że ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za: „szkody polegające na uszkodzeniu silnika wskutek zassania wody lub próby uruchomienia silnika w warunkach stwarzających takie zagrożenie”. Jeśli w OWU znajdziemy taki zapis, musimy liczyć się z tym, że towarzystwo odmówi wypłaty jakiejkolwiek rekompensaty.

Odszkodowanie z AC? Czas to pieniądz!

Jeśli na skutek powodzi, burzy czy deszczu ucierpiał Twój samochód lub jego zespoły bądź części (np. zmókł silnik), to musisz niezwłocznie powiadomić o tym ubezpieczenia! Większość ubezpieczycieli wymaga zgłoszenia takiej szkody w ciągu 24 godzin od momentu zdarzenia. Warto zajrzeć wówczas do OWU, czyli Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, gdzie znajdziesz wszystkie informacje i zasady obowiązujące w danym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Kiedy nie dostaniesz odszkodowania z AC za zalanie auta?

Czy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania w sytuacji zalania auta? Tak, jest to możliwe. Warto więc, byś przestrzegał dwóch kluczowych zasad, by nie mieć problemu z wypłatą odszkodowania z AC za zalanie pojazdu.

  • Szkoda nie może zostać spowodowana umyślnie – zarówno przez Ciebie, jak i osobę, która prowadziła pojazd – lub przez rażące niedbalstwo,
  • auto zostało uszkodzone poprzez nieprawidłowe użytkowanie.

Jednym słowem – zawsze miej głowę na karku i nie używaj auta do innych celów, niż zostało ono stworzone. Wówczas ubezpieczyciel może nie wypłacić Ci ani złotówki, a w najlepszym razie – pokryje jedynie koszty części szkód.

Podsumowując, podstawowym warunkiem otrzymania odszkodowania za zalane auto jest posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia AC. Autocasco zazwyczaj obejmuje ochroną awarie pojazdu powstałe na skutek zatopienia, powodzi, pożaru, wybuchu, opadów atmosferycznych, huraganu czy uderzenia pioruna. Zawsze jednak należy pamiętać o odpowiednim użytkowaniu pojazdu oraz zgłoszeniu szkody w ciągu maksymalnie doby od momentu zdarzenia.