Ubezpieczenie samochodu w leasingu w 2023 r.

Aktualizacja:
ubezpieczenie samochodu w leasingu

Leasing kojarzony jest przede wszystkim z atrakcyjną alternatywą dla kredytu samochodowego. Firmy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą decydują się na taką opcję, ponieważ jest korzystniejsza od zaciągania kredytu na samochód. Musisz jednak pamiętać, że ubezpieczenie samochodu w leasingu musi być pełne. To znaczy, że samo OC leasingowanego auta nie będzie wystarczające.

Leasing samochodu w Polsce – wyniki za 2022

Czy leasing to popularna forma finansowania samochodu w Polsce? Dane zebrane przez Polski Związek Leasingu jednoznacznie na to wskazują. W 2022 roku Polacy wzięli w leasing pojazdy o wartości równej aż 21 361,9 mln zł. Choć kwota ta wydaje się ogromna, to w rzeczywistości oznacza spadek w stosunku rok do roku. W 2021 roku branża leasingowa udostępniła użytkownikom samochody osobowe o wartości o 9,2% większej.

Warto jednak zwrócić uwagę na segment samochodów ciężarowych, które w 2022 roku wypracowały 6,2-procentowy wzrost względem wartości z poprzedniego roku. Podpisano umowy leasingowe na łączną kwotę wynoszącą aż 14 039,8 mln zł.

Duże zainteresowanie leasingiem to dobra wiadomość nie tylko dla firm świadczących takie usługi. To też świetna sytuacja dla branży ubezpieczeniowej ze względu na duży popyt na ubezpieczenia samochodów w leasingu.

Leasing – jesteś użytkownikiem, nie właścicielem samochodu

Firma leasingowa przekazuje prawo do użytkowania samochodu korzystającemu (leasingobiorcy) na oznaczony czas. W tym okresie leasingobiorca wnosi opłaty – raty leasingowe. W praktyce oznacza to, że przez cały okres trwania umowy leasingowej właścicielem pojazdu jest firma leasingowa, a Ty jesteś jedynie jego użytkownikiem. Dopiero po spłaceniu rat następuje przeniesienie własności pojazdu. Leasing jest bardzo podobny do kredytu. Stanowi dla niego alternatywę, którą warto wziąć pod uwagę, gdy prowadzisz firmę. Jakie znaczenie ma natomiast odpowiednie ubezpieczenie samochodu w leasingu?

Auto w leasingu – firmy leasingowe wymagają pełnego pakietu ubezpieczeń

Warunki leasingu oraz ubezpieczenia auta dyktuje firma leasingowa, w końcu to ona jest właścicielem pojazdu. Decydując się na leasing, musisz zaopatrzyć się nie tylko w obowiązkowe ubezpieczenie OC. Konieczne jest także ubezpieczenie AC, na dodatek spełniające warunki określone przez leasingodawcę.

Po pierwsze, ubezpieczenie samochodu w leasingu zawierające pełny pakiet OC i AC ma zabezpieczyć przedmiot leasingu przed zniszczeniem lub stratą. Chroni to obie strony umowy. Firmę leasingową przed ewentualnymi problemami z uzyskaniem odszkodowania za uszkodzenie samochodu w leasingu od użytkownika. Natomiast Ciebie przed poniesieniem dodatkowych (poza ratami) kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu.

Po drugie, większość aut nabywanych w leasingu jest albo nowa, albo maksymalnie kilkuletnia, co uzasadnia dodatkową ochronę.

Kalkulator OC/AC – oblicz składkę

Ubezpieczenie samochodu w leasingu – specjalne warunki

Jednak to nie wszystko. W ramach pakietu ubezpieczenia w leasingu konieczne jest zwykle spełnienie dodatkowych warunków. Często w polisie AC muszą być zniesione wszelkie udziały własne i franszyzy integralne, a także wybrana opcja serwisowego wariantu rozliczenia naprawy szkody i wymiany uszkodzonych części na oryginalne.

Ponadto normą jest wymaganie stałej sumy ubezpieczenia, która uwzględnia wartość samochodu w dniu podpisania umowy i nie zmienia się wraz z upływem czasu. To oznacza, że jeśli uszkodzisz leasingowany pojazd pod koniec umowy AC, ubezpieczyciel weźmie pod uwagę wartość pojazdu sprzed niemal 12 miesięcy, a nie w dniu powstania szkody. W przypadku szkody całkowitej możesz uniknąć dopłaty związanej z różnicą między wysokością odszkodowania a początkową wartością auta w leasingu. Dla leasingodawcy nie ma znaczenia, że samochód został zniszczony. Oczekuje pełnej zapłaty za finansowanie mienie.

Niemniej jednak warto pamiętać, że taka umowa obowiązuje tylko przez rok. Podczas podpisywania kolejnej bierze się pod uwagę aktualną wartość pojazdu. Warto też wspomnieć, że taki wariant ubezpieczenia AC dla prywatnego właściciela pojazdu wiązałby się ze znacznym podniesieniem składki za ubezpieczenie w stosunku do standardowych warunków.

Ubezpieczenie w racie leasingu czy oferta indywidualna?

Wymóg pełnego ubezpieczenia komunikacyjnego powoduje, że firmy leasingowe proponują zawarcie umowy ubezpieczenia wraz z umową leasingu. Z jednej strony takie ubezpieczenie w przypadku leasingu jest korzystne dla użytkownika auta – może on załatwić wszystko za jednym razem. Poza tym, dzięki umowom między firmami leasingowymi a ubezpieczycielami składka za taką polisę może być niższa niż dla zwykłego użytkownika samochodu.

Może, ale wcale nie musi. W większości przypadków leasingodawcy mają podpisane umowy o współpracę z kilkoma największymi lub tylko jednym towarzystwem ubezpieczeniowym. A to oczywiście ogranicza wybór.

Kalkulator OC/AC – oblicz składkę

Mimo to firmy leasingowe raczej nie robią problemów, kiedy użytkownik pojazdu chce znaleźć ubezpieczenie OC/AC na własną rękę. Zanim więc zdecydujesz się na ubezpieczenie auta w leasingu, zrób rekonesans i porównaj konkurencyjne oferty ubezpieczenia. Może się okazać, że składka będzie nawet kilkaset złotych niższa w skali roku. Najprostszym i najszybszym sposobem na porównanie ofert jest skorzystanie z usług multiagencji lub firmy brokerskiej.

Wybieramy ubezpieczenie samochodu w leasingu

Porównanie cen ubezpieczenia samochodu w leasingu jest korzystne także z innego względu. Zyskasz w ten sposób dobrą pozycję wyjściową do negocjacji z firmą leasingową. Jeśli jakaś firma zaproponuje niższą składkę lub lepszy zakres ochrony, to warto przedstawić leasingodawcy tę opcję. Możesz uzyskać w ten sposób korzystniejsze warunki pakietu ubezpieczeń. Musisz jednak pamiętać, że instytucje leasingowe wymagają przedstawienia oferty, pod którą podpisze się agent ubezpieczeniowy lub broker. Na ogół wystarczy nawet skan takiego dokumentu. Niestety leasingodawca nie weźmie pod uwagę kalkulacji sporządzonej przez telefon lub internet.

Jednak wybranie polisy indywidualnej ma również swoje wady. Po pierwsze, w przypadku ubezpieczenia w leasingu nie ma problemów z rozbiciem jego kosztów na raty. Na ogół roczna składka za polisę jest rozdzielona na 12 rat i wliczona do raty leasingowej. Jeśli zdecydujesz się na samodzielny wybór ubezpieczenia, firma leasingowa będzie wymagać opłacenia rocznej składki z góry. Oprócz tego za samodzielny zakup oferty ubezpieczenia leasingodawcy często każą sobie płacić. Nawet kilkaset złotych rocznie (w zależności od firm leasingowych i zapisów umowy). Jednak w ogólnym rozrachunku i tak może okazać się, że będzie to rozwiązanie korzystniejsze niż zakup ubezpieczenia auta w leasingu.

Kto dostanie odszkodowanie z autocasco po stłuczce z ubezpieczonym samochodem w leasingu?

Skoro auto, którym się poruszasz, jest w pełni ubezpieczone, to pewnie śpisz spokojniej i nie martwisz się ewentualną stłuczką. Posiadanie ubezpieczenia AC chroni Cię od wszelkich zdarzeń, a zniesione udziały własne dają poczucie, że nie musisz dokładać do interesu. Sporo w tym prawdy, jednak zawsze pojawia się jakieś „ale”. To firma leasingowa jako właściciel pojazdu jest uprawniona do otrzymania odszkodowania.

Szkoda całkowita w przypadku samochodu w leasingu

Sprawa może się skomplikować w przypadku szkody całkowitej z AC, czyli takiej, której uszkodzenia w wyniku zdarzenia przekraczają 70% wartości samochodu.

Czytaj także: Szkoda całkowita z OC sprawcy i z własnego AC – czym się różnią?

Najlepiej wyjaśnić to na przykładzie. W wyniku kolizji leasingowany samochód pana Krzysztofa został uszkodzony. Towarzystwo ubezpieczeń stwierdziło szkodę całkowitą. W tej sytuacji umowa leasingowa wygasa po zlikwidowaniu szkody. Panu Krzysztofowi pozostało jednak jeszcze do spłaty 20 000 zł, a koszt wykupu pojazdu po ustaniu umowy wynosi 1000 zł. Z kolei ubezpieczyciel wycenił szkodę na 25 000 złotych. Sugerował się wartością rynkową pojazdu na moment zdarzenia, pomniejszoną o wartość pozostałości, czyli wraku.

W takiej sytuacji w pierwszej kolejności odszkodowanie zostanie przekazane na poczet zaległości, które leasingobiorca ma względem firmy leasingowej. W tym przypadku będzie to 21 000 zł (pozostałe raty + kwota wykupu). Nadwyżka z kolei trafi do użytkownika auta. Pan Krzysztof otrzyma w związku z tym 4000 złotych oraz będzie mógł dysponować wrakiem. Czyli de facto starać się sprzedać to, co pozostało z samochodu. Takie sytuacje mają miejsce najczęściej pod koniec obowiązywania umowy leasingu. Wtedy, gdy pozostała spłata jest mniejsza niż wartość pojazdu i suma ubezpieczenia na polisie.

Kalkulator OC/AC – oblicz składkę

Ubezpieczenie GAP auta w leasingu – kiedy się przydaje?

Gorzej jednak, jeśli do szkody całkowitej dojdzie w początkowym okresie umowy, np. w pierwszym lub drugim roku jej trwania. Co stałoby się, jeśli panu Krzysztofowi zostałoby do spłaty np. 50 000 zł, a ubezpieczyciel wyceniłby szkodę na 45 000 zł? Najprawdopodobniej różnicę po likwidacji szkody leasingobiorca musiałby pokryć z własnej kieszeni.

Na wypadek takiej ewentualności można wykupić ubezpieczenie od utraty wartości pojazdu, czyli GAP. Jak działa ubezpieczenie GAP? W przypadku odszkodowania niższego niż kwota pozostała do spłaty leasingobiorca nie będzie musiał pokrywać różnicy z własnej kieszeni. Co prawda takie ubezpieczenie leasingu wiąże się dodatkowymi kosztami, ale składka nie jest wysoka. Pozwala też uniknąć nieprzewidzianych, dodatkowych kosztów w związku z powstaniem szkody całkowitej. Ponadto zdarza się, że leasingodawcy wymagają nie tylko pakietu OC/AC/NNW, ale także ubezpieczenia GAP. Dzięki temu nie mają problemów z uzyskaniem różnicy między odszkodowaniem a kwotą pozostałą do spłaty przez dłużnika.

Czytaj także: Ubezpieczenie GAP dla pojazdów ciężarowych

Zapłacisz za ubezpieczenie samochodu w leasingu, ale zniżek nie wypracujesz

Dla dobrych, ostrożnych i doświadczonych kierowców największym mankamentem ubezpieczenia samochodu w leasingu są bez wątpienia zniżki. Po pierwsze, trudniej wynegocjować niższą cenę polisy OC/AC dla auta w leasingu na podstawie Twoich dotychczasowych zniżek za bezszkodową jazdę. Warto jednak próbować, choćby poprzez oświadczenie, że będziesz jedynym użytkownikiem samochodu. Niektórzy ubezpieczyciele mogą wziąć to pod uwagę i ponownie przeliczyć składkę ubezpieczenia auta w leasingu.

Po drugie, kiedy ubezpieczenie samochodu leasingowanego będzie już obowiązywało, a Ty przez cały okres umowy nie wyrządzisz żadnej szkody, to będzie równoznaczne z… brakiem historii ubezpieczenia. Przynajmniej jeśli chodzi o wypracowanie zniżek. Ponieważ prawnym właścicielem samochodu jest leasingodawca, to zniżki przechodzą na jego, a nie Twoje konto. Podsumowując: jeśli będziesz jeździć leasingowanym samochodem przez 5 lat, Twoje zniżki za bezszkodowość niestety nie wzrosną. Brak stłuczek może jednak wpłynąć na obniżenie składki OC/AC w następnym roku umowy ubezpieczenia auta w leasingu.

Co prawda w leasingu nie wypracujesz zniżek, ale również ich nie stracisz! Przecież to nie Ty jesteś beneficjentem zniżek i zwyżek. Oczywiście jeśli Twoja szkodowość będzie duża, to odbije się to na wysokości składki w kolejnym roku. W efekcie nie warto łamać przepisów ruchu drogowego, nawet jeśli nie zyskasz żadnych zwyżek za bezpieczną, bezszkodową jazdę.

Ubezpieczasz się przez leasingodawcę? Nie tracisz zniżek!

Jeśli dojdzie do stłuczki czy wypadku z udziałem ubezpieczonego samochodu w leasingu, nie stracisz przysługujących Ci indywidualnie zniżek za bezkolizyjną jazdę. Wówczas taka szkoda idzie na konto firmy leasingowej, a nie na Twoje. Jeśli już dojdzie do szkody, musisz o niej poinformować leasingodawcę. Pamiętaj jednak, że jeśli staniesz przed koniecznością naprawy leasingowanego auta, naprawa powinna być wykonana w autoryzowanym warsztacie danej marki. Może to oznaczać wyższe koszty. W przypadku leasingowania starszych samochodów wymogi ubezpieczycieli nie muszą być aż tak restrykcyjne, jak w przypadku nowych pojazdów.

Warto wiedzieć, że firma leasingowa nie weźmie udziału w ewentualnym sporze z ubezpieczycielem co do wartości odszkodowania za zniszczony pojazd. Firmy leasingowe cedują to na klientów – zaznacza broker ubezpieczeniowy.

Ubezpieczając samochód w leasingu, możesz zapłacić za polisę w całości lub rozłożyć składkę na raty. Wliczasz je wtedy w comiesięczne koszty leasingu. Jeśli nie zdecydujesz się na ubezpieczenie w racie leasingu, nic straconego. Decydując się na indywidualne podpisanie umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym, możesz ubiegać się o rozłożenie składki na raty niezależnie od rat leasingowych. Mankamentem tego rozwiązania jest wyższy koszt ubezpieczenia – suma rat zwykle przewyższa jednorazową składkę.

Czytaj także: Ubezpieczenie OC na raty – czy to się opłaca?

Jakie ubezpieczenie samochodu w leasingu warto wybrać?

Zanim zdecydujesz się na ubezpieczenie samochodu w leasingu na własną rękę lub za pośrednictwem leasingodawcy, musisz się zastanowić, na czym najbardziej Ci zależy. Porównaj zakres ochrony oferowanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe współpracujące z firmą leasingową z ubezpieczeniami dostępnymi w konkurencyjnych firmach.

To zrozumiałe, że za wszelką cenę chcesz uniknąć zawyżonej składki ubezpieczeniowej. Niemniej jednak w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych warto kierować się przede wszystkim zakresem ochrony. Zwłaszcza jeśli planujesz intensywnie użytkować samochód, a nawet wyjeżdżać nim za granicę. Zwróć uwagę nie tylko na rodzaje szkód objętych odpowiedzialnością finansową ubezpieczyciela. Sprawdź także wyłączenia odpowiedzialności, czyli sytuacje, w których nie otrzymasz odszkodowania.

Chcesz, aby ubezpieczyciel odpowiadał w jak największym stopniu za szkody wyrządzone w leasingowanym samochodzie? Zdecyduj się na ubezpieczenie AC all risks. To rozwiązanie cechuje się najszerszym zakresem ochrony, obejmuje bowiem wszystkie sytuacje, które nie zostały uwzględnione w wyłączeniach odpowiedzialności.

Kalkulator OC/AC – oblicz składkę

Koniec leasingu a ubezpieczenie

Jeśli skorzystasz z opcji zakupu polisy za pośrednictwem leasingodawcy i nie zdecydujesz się na zakup auta po zakończeniu umowy leasingowej, sprawa jest prosta. Właścicielem pojazdu pozostaje leasingodawca, więc prawa i obowiązki wynikające z ubezpieczenia przechodzą na firmę leasingową.

Jeśli natomiast zdecydujesz się wykupić auto po zakończeniu umowy leasingowej, masz dwa wyjścia, możesz:

  • kontynuować korzystanie z polisy wykupionej za pośrednictwem leasingodawcy aż do wygaśnięcia umowy ubezpieczenia,
  • skorzystać z prawa do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia pojazdu w leasingu w związku z przeniesieniem prawa własności pojazdu i wykupić nową, korzystniejszą polisę.

Lepiej ubezpieczyć auto w towarzystwie leasingowym czy indywidualnie?

Podsumowując, po pierwsze: zwróć uwagę na wysokość składki ubezpieczeniowej. Ubezpieczenia kupowane za pośrednictwem firm leasingowych są przeważnie droższe. Nawet jeśli uda Ci się wynegocjować korzystniejszą ofertę polisy samochodu, w kolejnych latach może już nie być tak atrakcyjna cenowo. Co więcej, jeśli będziesz użytkować samochód bezwypadkowo, ubezpieczenie u leasingodawcy nie pozwoli Ci wypracować kolejnych indywidualnych zniżek.

Według mojego doświadczenia połowa klientów decyduje się na wykup ubezpieczenia u leasingodawcy, a druga na zakup indywidualnej polisy – zaznacza ekspert ubezpieczeniowy.

Wykupienie samochodu po zakończeniu leasingu

Jak już wspominaliśmy – istnieje możliwość wykupienia samochodu po zakończeniu umowy leasingu. Jeśli się na to zdecydujesz, upewnij się, że sprawdziłeś stan techniczny pojazdu oraz ewentualne uszkodzenia. Zadbaj o to, aby uniknąć nieporozumień i kosztów związanych z naprawą samochodu w przyszłości.

Sam proces sprzedaży nie należy do skomplikowanych – na koniec umowy leasingowej dostaniesz fakturę, która przeniesie własność samochodu na Ciebie. Po jej opłaceniu staniesz się właścicielem pojazdu.

Warto pamiętać, że niektórzy leasingodawcy oferują swoim klientom opcję przedłużenia leasingu, w związku z tym wykup nie jest jedyną z możliwości. Jeśli zależy Ci na dalszym korzystaniu z samochodu, możesz skorzystać z tej opcji.

Pytania i odpowiedzi

Czy leasingobiorca może samodzielnie ubezpieczyć samochód w leasingu?
Czy można zakupić samochód po zakończeniu umowy leasingu?
Kto ubezpiecza samochód w leasingu?
Czy przy leasingu trzeba mieć AC?
Co to jest leasing samochodowy?
Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu w leasingu?
Kto płaci ubezpieczenie samochodu w leasingu?

Podsumowanie

  • Właścicielem leasingowanego samochodu jest firma leasingowa, a jej klient – tylko użytkownikiem pojazdu.
  • Firmy leasingowe wymagają wykupienia ubezpieczenia pakietowego OC+AC.
  • Leasingodawca może wymagać, aby w AC były zniesione udziały własne, franszyzy integralne, a polisa była w wariancie serwisowym.
  • Kupując ubezpieczenie OC/AC leasingowanego samochodu, nie musisz wybierać oferty przedstawionej przez leasingodawcę. Warto poszukać korzystniejszej polisy na własną rękę.
  • Firma leasingowa jako właściciel pojazdu otrzyma odszkodowanie z ubezpieczenia.
  • Ubezpieczenie GAP ochroni Cię przed poniesieniem różnicy między odszkodowaniem a kwotą pozostałą do spłaty leasingu.
  • Podczas umowy leasingu nie wypracujesz zniżek na swoje konto.


Redaktor Punkta
 
Ekspert ds. ubezpieczeń 

Artykuł, który czytasz został napisany przez jednego z ekspertów multiagencji Punkta. Staramy się przekazać całą naszą wiedzę na temat polis oraz towarzystw ubezpieczeniowych, aby świat ubezpieczeń stał się dla Ciebie jasny i zrozumiały.  

guest
32 Komentarze
Starsze
Nowsze
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze

Wszystkie treści prezentowane na łamach niniejszej witryny internetowej mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, stanowiąc wyraz osobistych poglądów ich autora/ów oraz nie nie powinny stanowić podstawy przy podejmowaniu decyzji biznesowych, inwestycyjnych, lub podatkowych, za które to decyzje właściciel strony internetowej ani autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności.

Najnowsze artykuły

2023.11.16  •  Samochód
Jak zarabiać na ubezpieczeniach OC nie będąc agentem ubezpieczeniowym?

Jeśli oferujesz usługi związane z motoryzacją i Twoimi klientami są kierowcy, program SKP jest właśnie dla Ciebie. Zostań partnerem Punkty. Przekazuj swoim klientom Kod Rabatowy na 100 zł przy zakupie OC/AC i zgarniaj prowizję.

Czytaj więcej
Najtańsze OC w 2023
2021.12.30  •  Samochód
Najtańsze ubezpieczenie OC czerwiec 2024 – ranking. Sprawdź prognozy i porównaj oferty ubezpieczycieli

Ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC zmieniają się dynamicznie. Pamiętaj jednak, że porównując wysokość składki u różnych ubezpieczycieli, możesz oszczędzić nawet kilkaset złotych na polisie. Sprawdź ranking ubezpieczeń OC Punkty i sprawdź, gdzie można było kupić najtańsze ubezpieczenie OC i jakie są prognozy na kolejne miesiące. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizację naszego rankingu.

Czytaj więcej
2021.12.10  •  Samochód
Kary za brak OC w 2024 roku – najbliższa podwyżka już w lipcu! Ile zapłacisz?

Uwaga kierowcy! Od 1 stycznia 2024 roku drastycznie wzrosły kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. 1 lipca nastąpi wzrost płacy minimalnej, co wiąże się z kolejną podwyżką kar, które uzależnione są od naszych zarobków. Sprawdź, ile możesz zapłacić, jeśli nie masz ważnej polisy i nie ryzykuj. Ubezpieczenie OC to nie tylko obowiązek, ale też ochrona dla Ciebie i innych uczestników ruchu drogowego.

Czytaj więcej
2024.06.12  •  Samochód
Jak zmiany przepisów w 2024 roku wpłyną na pracę taksówkarzy?

Od 17 czerwca 2024 roku, wszyscy kierowcy taksówek oraz innych firm realizujących usługi przewozowe oparte na aplikacjach mobilnych będą musieli posiadać polskie prawo jazdy. Ta nowa regulacja, wprowadzona w ramach nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów, ale jednocześnie wzbudza obawy wśród ekspertów i samych przewoźników.

Czytaj więcej
2024.06.12  •  Podróże
Paszport tymczasowy – Twoje awaryjne wyjście, jeśli nie masz stałego dokumentu

Co zrobić, gdy orientujesz się tuż przed wyjazdem, że Twój paszport stracił ważność? Czy w takiej sytuacji możesz liczyć na szybkie wyrobienie paszportu tymczasowego? Paszport tymczasowy to dokument, który może uratować Twoją podróż w ostatniej chwili. Choć nie zawiera danych biometrycznych i ma krótszy termin ważności, to uprawnia do przekraczania granic.

Czytaj więcej

Najchętniej czytane

Najtańsze OC w 2023
2021.12.30  •  Samochód
Najtańsze ubezpieczenie OC czerwiec 2024 – ranking. Sprawdź prognozy i porównaj oferty ubezpieczycieli

Ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC zmieniają się dynamicznie. Pamiętaj jednak, że porównując wysokość składki u różnych ubezpieczycieli, możesz oszczędzić nawet kilkaset złotych na polisie. Sprawdź ranking ubezpieczeń OC Punkty i sprawdź, gdzie można było kupić najtańsze ubezpieczenie OC i jakie są prognozy na kolejne miesiące. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizację naszego rankingu.

Czytaj więcej
Ubezpieczenie OC Anglika
2019.04.11
Ubezpieczenie anglika w Polsce w 2023 roku – ile kosztuje OC dla aut z kierownicą po prawej stronie?

Polacy chętnie kupują auta z zagranicy. Mimo że największą popularnością cieszą się pojazdy pochodzące z Niemiec, to nie brakuje też chętnych na angliki, czyli pojazdy sprowadzane z Wielkiej Brytanii. Dla tych samochodów charakterystyczna jest kierownica po prawej stronie. Ile kosztuje ubezpieczenie anglika w Polsce? Na jakie inne koszty muszą być przygotowani właściciele anglików? Sprawdzamy!

Czytaj więcej
wichura
2022.02.24
Ubezpieczenie od wichur, huraganów i trąb powietrznych

Przerwy w dostawach prądu, tysiące zerwanych dachów, a nawet całkowicie zniszczonych domów. To skutki orkanów, które coraz częściej przetaczają się przez Polskę, zostawiając za sobą potężne straty. Naprawa szkód będzie mniej dotkliwa, jeśli otrzymasz odszkodowanie z ubezpieczenia nieruchomości na wypadek wichur. Ile kosztuje i jak działa ubezpieczenie na wypadek silnego wiatru, huraganu i trąby powietrznej?

Czytaj więcej