Ubezpieczenie samochodu w leasingu

Aktualizacja:
ubezpieczenie samochodu w leasingu

Leasing kojarzony jest przede wszystkim z atrakcyjną alternatywą dla kredytu samochodowego. Firmy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą decydują się na taką opcję, ponieważ jest korzystniejsza od zaciągania kredytu na samochód. Musisz jednak pamiętać, że ubezpieczenie samochodu w leasingu musi być pełne. To znaczy, że OC leasingowanego auta nie będzie wystarczające.

Leasing samochodu w Polsce – imponujące wyniki za 2021 i prognozy na 2022

Leasing jest w ostatnich latach coraz popularniejszym sposobem na sfinansowanie firmowego samochodu. Z raportu „Wyniki branży leasingowej w 2021 r.”, przygotowanego przez Związek Polskiego Leasingu, wynika, że firmy leasingowe sfinansowały zakupy o łącznej wartości 88 mld zł, przy czym wydatki stricte leasingowe wyniosły 77,2 mld zł.

Aż 49,2% struktury finansowania w formie leasingu zajęły pojazdy lekkie – w tym samochody osobowe. Kierujący pojazdami ciężarowymi, czyli powyżej 3,5 t, ciągnikami siodłowymi, naczepami, przyczepami i autobusami, odpowiadają za 23,5% struktury mienia sfinansowanego leasingiem w 2021. Co ciekawe, leasingodawcy zakupili 8194 pojazdów elektrycznych, czyli aż 130% więcej w porównaniu z 2020.

Trzeba jednak podkreślić, że leasing jest wybierany przede wszystkim przez mikrofirmy (54,1%) i niektóre małe firmy, średnie oraz duże przedsiębiorstwa (25,4%). Klienci indywidualni stanowią tylko 0,7% klientów firm leasingowych. To oznacza, że przeciętny kierowca auta osobowego może mieć niedużą wiedzę o ubezpieczeniu samochodu w leasingu.

Związek Polskiego Leasingu prognozuje, że branża sfinansuje przedmioty o łącznej wartości 97 mld zł w 2022, przy czym wyda ponad 85 mld zł na leasing mienia. Finansowanie pojazdów lekkich, czyli osobowych i ciężarowych do 3,5 t, wzrośnie o 10,8%, generując tym samym 42 mld zł.

Leasing – jesteś użytkownikiem, nie właścicielem samochodu

Firma leasingowa przekazuje prawo do użytkowania samochodu korzystającemu (leasingobiorcy) na oznaczony czas. W tym okresie leasingobiorca wnosi opłaty – raty leasingowe. W praktyce oznacza to, że przez cały okres trwania umowy leasingowej właścicielem pojazdu jest firma leasingowa, a Ty jesteś jedynie jego użytkownikiem. Dopiero po spłaceniu rat następuje przeniesienie własności pojazdu. Leasing jest co do zasady bardzo podobny do kredytu i stanowi dla niego alternatywę, którą warto wziąć pod uwagę, gdy prowadzisz firmę. Jakie znaczenie ma natomiast odpowiednie ubezpieczenie samochodu w leasingu?

Auto w leasingu – firmy leasingowe wymagają pełnego pakietu ubezpieczeń

Firma leasingowa jako właściciel pojazdu może dyktować warunki jego ubezpieczenia. Decydując się na leasing, musisz zaopatrzyć się nie tylko w obowiązkowe ubezpieczenie OC, ale także ubezpieczenie AC, na dodatek spełniające warunki określone przez leasingodawcę.

Po pierwsze, ubezpieczenie samochodu w leasingu zawierające pełny pakiet OC i AC ma zabezpieczyć przedmiot leasingu przed zniszczeniem lub stratą. Chroni to obie strony umowy – firmę leasingową przed ewentualnymi problemami z uzyskaniem odszkodowania za uszkodzenie samochodu w leasingu od użytkownika, a Ciebie przed poniesieniem dodatkowych (poza ratami) kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu.

Po drugie, większość aut nabywanych w leasingu jest albo nowa, albo maksymalnie kilkuletnia, co uzasadnia dodatkową ochronę.

Kalkulator OC/AC – oblicz składkę

Ubezpieczenie samochodu w leasingu – specjalne warunki

Jednak to nie wszystko. W ramach pakietu ubezpieczenia w leasingu konieczne jest zwykle spełnienie dodatkowych warunków. Często w polisie AC muszą być zniesione wszelkie udziały własne i franszyzy integralne, a także wybrana opcja serwisowego wariantu rozliczenia naprawy szkody i wymiany uszkodzonych części na oryginalne.

Ponadto normą jest wymaganie stałej sumy ubezpieczenia, która uwzględnia wartość samochodu w dniu podpisania umowy i nie zmienia się wraz z upływem czasu. To oznacza, że jeśli uszkodzisz leasingowany pojazd pod koniec umowy AC, ubezpieczyciel weźmie pod uwagę wartość pojazdu sprzed niemal 12 miesięcy, a nie w dniu powstania szkody. W przypadku szkody całkowitej możesz uniknąć dopłaty związanej z różnicą między wysokością odszkodowania a początkową wartością auta w leasingu. Dla leasingodawcy nie ma znaczenia, że samochód został zniszczony. Oczekuje pełnej zapłaty za finansowanie mienie.

Niemniej jednak warto pamiętać, że taka umowa obowiązuje tylko przez rok. Podczas podpisywania kolejnej bierze się pod uwagę aktualną wartość pojazdu. Warto też wspomnieć, że taki wariant ubezpieczenia AC dla prywatnego właściciela pojazdu wiązałby się ze znacznym podniesieniem składki za ubezpieczenie w stosunku do standardowych warunków.

Ubezpieczenie w racie leasingu czy oferta indywidualna?

Wymóg pełnego ubezpieczenia komunikacyjnego powoduje, że firmy leasingowe proponują zawarcie umowy ubezpieczenia wraz z umową leasingu. Z jednej strony takie ubezpieczenie w przypadku leasingu jest korzystne dla użytkownika auta – może on załatwić wszystko za jednym razem. Poza tym, dzięki umowom między firmami leasingowymi a ubezpieczycielami składka za taką polisę może być niższa niż dla zwykłego użytkownika samochodu.

Może, ale wcale nie musi. W większości przypadków leasingodawcy mają podpisane umowy o współpracę z kilkoma największymi lub tylko jednym towarzystwem ubezpieczeniowym – a to ogranicza wybór.

Kalkulator OC/AC – oblicz składkę

Mimo to firmy leasingowe raczej nie robią problemów, kiedy użytkownik pojazdu chce znaleźć ubezpieczenie OC/AC na własną rękę. Zanim więc zdecydujesz się na ubezpieczenie auta w leasingu, zrób rekonesans i porównaj konkurencyjne oferty ubezpieczenia. Może się okazać, że składka będzie nawet kilkaset złotych niższa w skali roku. Najprostszym i najszybszym sposobem na porównanie ofert jest skorzystanie z usług multiagencji lub firmy brokerskiej.

Wybieramy ubezpieczenie samochodu w leasingu

Porównanie cen ubezpieczenia samochodu w leasingu jest korzystne także z innego względu. Zyskasz w ten sposób dobrą pozycję wyjściową do negocjacji z firmą leasingową. Jeśli jakaś firma zaproponuje niższą składkę lub lepszy zakres ochrony, to warto przedstawić leasingodawcy tę opcję. Możesz uzyskać w ten sposób korzystniejsze warunki pakietu ubezpieczeń. Musisz jednak pamiętać, że instytucje leasingowe wymagają przedstawienia oferty, pod którą podpisze się agent ubezpieczeniowy lub broker. Na ogół wystarczy nawet skan takiego dokumentu. Niestety leasingodawca nie weźmie pod uwagę kalkulacji sporządzonej w formie direct – przez telefon lub internet.

Jednak wybranie polisy indywidualnej ma również swoje wady. Po pierwsze, w przypadku ubezpieczenia w leasingu nie ma problemów z rozbiciem jego kosztów na raty. Na ogół roczna składka za polisę jest rozdzielona na 12 rat i wliczona do raty leasingowej. Jeśli zdecydujesz się na samodzielny wybór ubezpieczenia, firma leasingowa będzie wymagać opłacenia rocznej składki z góry. Oprócz tego za samodzielny zakup oferty ubezpieczenia leasingodawcy często każą sobie płacić. Nawet kilkaset złotych rocznie (w zależności od firm leasingowych i zapisów umowy). Jednak w ogólnym rozrachunku i tak może okazać się, że będzie to rozwiązanie korzystniejsze niż zakup ubezpieczenia auta w leasingu.

Kto dostanie odszkodowanie z autocasco po stłuczce z ubezpieczonym samochodem w leasingu?

Skoro auto, którym się poruszasz, jest w pełni ubezpieczone, to pewnie śpisz spokojniej i nie martwisz się ewentualną stłuczką. Posiadanie ubezpieczenia AC chroni Cię od wszelkich zdarzeń, a zniesione udziały własne dają poczucie, że nie musisz dokładać do interesu. Sporo w tym prawdy, jednak zawsze pojawia się jakieś „ale”. Po pierwsze i najważniejsze, to firma leasingowa jako właściciel pojazdu jest uprawniona do otrzymania odszkodowania.

Szkoda całkowita w przypadku samochodu w leasingu

Po drugie – sprawa może się skomplikować w przypadku szkody całkowitej z AC, czyli takiej, której uszkodzenia w wyniku zdarzenia przekraczają 70% wartości samochodu.

Czytaj także: Szkoda całkowita z OC sprawcy i z własnego AC – czym się różnią?

Najlepiej wyjaśnić to na przykładzie. W wyniku kolizji leasingowany samochód pana Krzysztofa został uszkodzony. Towarzystwo ubezpieczeń stwierdziło szkodę całkowitą. W tej sytuacji umowa leasingowa wygasa po zlikwidowaniu szkody. Panu Krzysztofowi pozostało jednak jeszcze do spłaty 20 000 zł, a koszt wykupu pojazdu po ustaniu umowy wynosi 1000 zł. Z kolei ubezpieczyciel wycenił szkodę na 25 000 złotych, sugerując się wartością rynkową pojazdu na moment zdarzenia, pomniejszoną o wartość pozostałości, czyli wraku.

W takiej sytuacji w pierwszej kolejności odszkodowanie zostanie przekazane na poczet zaległości, które leasingobiorca ma względem firmy leasingowej. W tym przypadku będzie to 21 000 zł (pozostałe raty + kwota wykupu). Nadwyżka z kolei trafi do użytkownika auta. Pan Krzysztof otrzyma w związku z tym 4000 złotych oraz będzie mógł dysponować wrakiem. Czyli de facto starać się sprzedać to, co pozostało z samochodu. Takie sytuacje mają miejsce najczęściej pod koniec obowiązywania umowy leasingu, kiedy pozostała spłata jest mniejsza niż wartość pojazdu i suma ubezpieczenia na polisie.

Kalkulator OC/AC – oblicz składkę

Ubezpieczenie GAP auta w leasingu – kiedy się przydaje?

Gorzej jednak, jeśli do szkody całkowitej dojdzie w początkowym okresie umowy, np. w pierwszym lub drugim roku jej trwania. Jeśli panu Krzysztofowi zostałoby do spłaty np. 50 000 zł, a ubezpieczyciel wyceniłby szkodę na 45 000 zł, to najprawdopodobniej różnicę po likwidacji szkody leasingobiorca musiałby pokryć z własnej kieszeni.

Na wypadek takiej ewentualności można wykupić ubezpieczenie od utraty wartości pojazdu, czyli GAP. Ubezpieczenie GAP polega na tym, że w przypadku odszkodowania niższego niż kwota pozostała do spłaty leasingobiorca nie będzie musiał pokrywać różnicy z własnej kieszeni. Co prawda takie ubezpieczenie leasingu wiąże się dodatkowymi kosztami, ale składka nie jest wysoka. Pozwala też uniknąć nieprzewidzianych, dodatkowych kosztów w związku z powstaniem szkody całkowitej. Ponadto zdarza się, że leasingodawcy wymagają również i ubezpieczenia GAP oprócz pakietu OC/AC/NNW, aby nie mieć problemów z uzyskaniem różnicy między odszkodowaniem a kwotą pozostałą do spłaty od dłużnika.

Czytaj także: Ubezpieczenie GAP dla pojazdów ciężarowych

Zapłacisz za ubezpieczenie samochodu w leasingu, ale zniżek nie wypracujesz

Dla dobrych, ostrożnych i doświadczonych kierowców największym mankamentem ubezpieczenia samochodu w leasingu są bez wątpienia zniżki. Po pierwsze, trudniej wynegocjować niższą cenę polisy OC/AC dla auta w leasingu na podstawie Twoich dotychczasowych zniżek za bezszkodową jazdę. Warto jednak próbować, choćby poprzez oświadczenie, że będziesz jedynym użytkownikiem samochodu. Niektórzy ubezpieczyciele mogą wziąć to pod uwagę i ponownie przeliczyć składkę ubezpieczenia auta w leasingu.

Po drugie, kiedy ubezpieczenie samochodu leasingowanego będzie już obowiązywało, a Ty przez cały okres umowy nie wyrządzisz żadnej szkody, to będzie równoznaczne z… brakiem historii ubezpieczenia. Przynajmniej jeśli chodzi o wypracowanie zniżek. Ponieważ prawnym właścicielem samochodu jest leasingodawca, to zniżki przechodzą na jego, a nie Twoje konto. Podsumowując: jeśli będziesz jeździć leasingowanym samochodem przez 5 lat, Twoje zniżki za bezszkodowość niestety nie wzrosną. Brak stłuczek może jednak wpłynąć na obniżenie składki OC/AC w następnym roku umowy ubezpieczenia auta w leasingu.

Co prawda w leasingu nie wypracujesz zniżek, ale również ich nie stracisz, bo to nie Ty jesteś beneficjentem zniżek i zwyżek. Oczywiście jeśli Twoja szkodowość będzie duża, to odbije się to na wysokości składki w kolejnym roku. W efekcie nie warto łamać przepisów ruchu drogowego, nawet jeśli nie zyskasz żadnych zwyżek za bezpieczną, bezszkodową jazdę.

Ubezpieczasz się przez leasingodawcę? Nie tracisz zniżek!

Jeśli dojdzie do stłuczki czy wypadku z udziałem ubezpieczonego samochodu w leasingu, nie stracisz przysługujących Ci indywidualnie zniżek za bezkolizyjną jazdę. Wówczas taka szkoda idzie na konto firmy leasingowej, a nie na Twoje. Jeśli już dojdzie do szkody, musisz o niej poinformować leasingodawcę. Pamiętaj jednak, że jeśli staniesz przed koniecznością naprawy leasingowanego auta, naprawa powinna być wykonana w autoryzowanym warsztacie danej marki. Może to oznaczać wyższe koszty. W przypadku leasingowania starszych samochodów wymogi ubezpieczycieli nie muszą być aż tak restrykcyjne, jak w przypadku nowych pojazdów.

– Warto wiedzieć, że firma leasingowa nie weźmie udziału w ewentualnym sporze z ubezpieczycielem co do wartości odszkodowania za zniszczony pojazd. Firmy leasingowe cedują to na klientów – zaznacza broker ubezpieczeniowy.

Ubezpieczając samochód w leasingu, możesz zapłacić za polisę w całości lub rozłożyć składkę na raty, wliczając je w comiesięczne koszty leasingu. Jeśli nie zdecydujesz się na ubezpieczenie w racie leasingu, nic straconego. Decydując się na indywidualne podpisanie umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym, możesz ubiegać się o rozłożenie składki na raty niezależnie od rat leasingowych. Mankamentem tego rozwiązania jest wyższy koszt ubezpieczenia – suma rat zwykle przewyższa jednorazową składkę.

Czytaj także: Ubezpieczenie OC na raty – czy to się opłaca?

Jakie ubezpieczenie samochodu w leasingu warto wybrać?

Zanim zdecydujesz się na ubezpieczenie samochodu w leasingu na własną rękę lub za pośrednictwem leasingodawcy, musisz się zastanowić, na czym najbardziej Ci zależy. Porównaj zakres ochrony oferowanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe współpracujące z firmą leasingową z ubezpieczeniami dostępnymi w konkurencyjnych firmach.

To zrozumiałe, że za wszelką cenę chcesz uniknąć zawyżonej składki ubezpieczeniowej, niemniej jednak w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych warto kierować się przede wszystkim zakresem ochrony, zwłaszcza jeśli planujesz intensywnie użytkować samochód, a nawet wyjeżdżać nim za granicę. Zwróć uwagę nie tylko na rodzaje szkód objętych odpowiedzialnością finansową ubezpieczyciela, ale także wyłączenia odpowiedzialności, czyli sytuacje, w których nie otrzymasz odszkodowania.

Jeżeli chcesz, aby ubezpieczyciel odpowiadał w jak największym stopniu za szkody wyrządzone w leasingowanym samochodzie, możesz zdecydować się na ubezpieczenie AC all risks. To rozwiązanie cechuje się najszerszym zakresem ochrony, obejmuje bowiem wszystkie sytuacje, które nie zostały uwzględnione w wyłączeniach odpowiedzialności.

Kalkulator OC/AC – oblicz składkę

Koniec leasingu a ubezpieczenie

Jeśli skorzystasz z opcji zakupu polisy za pośrednictwem leasingodawcy i nie zdecydujesz się na zakup auta po zakończeniu umowy leasingowej, sprawa jest prosta. Właścicielem pojazdu pozostaje leasingodawca, więc prawa i obowiązki wynikające z ubezpieczenia przechodzą na firmę leasingową.

Jeśli natomiast zdecydujesz się wykupić auto po zakończeniu umowy leasingowej, masz dwa wyjścia:

  • możesz kontynuować korzystanie z polisy wykupionej za pośrednictwem leasingodawcy aż do wygaśnięcia umowy ubezpieczenia,
  • możesz skorzystać z prawa do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia pojazdu w leasingu w związku z przeniesieniem prawa własności pojazdu i wykupić nową, korzystniejszą polisę.

Lepiej ubezpieczyć auto w towarzystwie leasingowym czy indywidualnie?

Podsumowując, po pierwsze zwróć uwagę na wysokość składki ubezpieczeniowej. Ubezpieczenia wykupywane za pośrednictwem firm leasingowych są przeważnie droższe. Nawet jeśli uda Ci się wynegocjować korzystniejszą ofertę ubezpieczenia samochodu, w kolejnych latach może już nie być tak atrakcyjna cenowo. Co więcej, jeśli będziesz użytkować samochód bezwypadkowo, ubezpieczenie u leasingodawcy nie pozwoli Ci wypracować kolejnych indywidualnych zniżek.

– Według mojego doświadczenia połowa klientów decyduje się na wykup ubezpieczenia u leasingodawcy, a druga na zakup indywidualnej polisy – zaznacza ekspert ubezpieczeniowy.

Podsumowanie

  • Właścicielem leasingowanego samochodu jest firma leasingowa, a jej klient – tylko użytkownikiem pojazdu.
  • Firmy leasingowe wymagają wykupienia ubezpieczenia pakietowego OC+AC.
  • Leasingodawca może wymagać, aby w AC były zniesione udziały własne, franszyzy integralne, a polisa była w wariancie serwisowym.
  • Kupując ubezpieczenie OC/AC leasingowanego samochodu, nie musisz wybierać oferty przedstawionej przez leasingodawcę. Warto poszukać korzystniejszej polisy na własną rękę.
  • Firma leasingowa jako właściciel pojazdu otrzyma odszkodowanie z ubezpieczenia.
  • Ubezpieczenie GAP ochroni Cię przed poniesieniem różnicy między odszkodowaniem a kwotą pozostałą do spłaty leasingu.
  • Podczas umowy leasingu nie wypracujesz zniżek na swoje konto.

Oceń artykuł: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Loading...
Zasubskrybuj
Powiadom o
guest
32 Comments
Starsze
Nowsze
Inline Feedbacks
View all comments
jaroSław
jaroSław
6 lat temu

W firmie, w której pracuje też bierzemy samochody w leasingu. To chyba najbardziej się opłaca. Sam proces leasingu z [reklama] przebiegł dość sprawnie. Nikt u nas w papierach nie lubi siedziec zbyt długo 😉

Joanna
Joanna
6 lat temu

Wzięłam samochód w leasingu w firmie Getin Leasing. Miałam wypadek- osadzili ze jest to szkoda całkowita- samochód skasowany. Minęły prawie 3 miesiące- firma leasingowa sprzedała wrak samochodu, a ja do tej pory nie dostałam ani odszkodowania, ani pieniędzy za wrak, ani samochodu zastępczego! Nie mówiąc już o tym że nawet mnie nie poinformowali o tym że sprzedali ten wrak. Dzwonię do nich codziennie – nikt nic nie wie i mówią że oddzwonią. Nie oddzwaniają. I co zwykły szary człowiek może zrobić w tej sytuacji??????

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  Joanna

Dzień dobry

bardzo dużo zależy od warunków Pani umowy leasingowej. Zamieszczam link do artykułu, który powinien Pani pomóc – link.

Pozdrawiam

Ania
Ania
5 lat temu

a co w przypadku, gdy auto leasingowane wraca do firmy leasingującej? na kim spoczywa obowiązek wypowiedzenia umowy OC. na uzytkowniku czy właścicielu auta?

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Ania

Co do zasady, obowiązek wypowiedzenia umowy spoczywa na właścicielu samochodu, czyli w tym przypadku, na leasingodawcy. Zgodnie z art. 31 ust 4 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych w razie zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przez posiadacza pojazdu mechanicznego niebędącego właścicielem tego pojazdu, prawa i obowiązki tego posiadacza, wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia, przechodzą na właściciela pojazdu mechanicznego z chwilą, gdy posiadacz utracił posiadanie tego pojazdu na rzecz właściciela.

uszczelnianiekominow
uszczelnianiekominow
5 lat temu

Naprawdę świetnie napisane klarównie jasno oby więcej takich

Wojtek
Wojtek
4 lat temu

A co się dzieje z ubezpieczeniem AC w przypadku umowy Cesji Leasingu gdy zmienia się użytkownika pojazdu. Właścicielem jest dalej Leasing tylko użytkuje go już inna firma niż wskazana w ubezpieczeniu.

Wojtek
Wojtek
4 lat temu

A jak wygląda sytuacja z ubezpieczeniem AC w przypadku dokonania umowy cesji leasingu gdy zmienia się użytkownika pojazdu. Właścicielem jest dalej Leasing tylko użytkuje go już inna firma niż wskazana w ubezpieczeniu (na mocy umowy cesji leasingu).

Anna
Anna
4 lat temu

Czy firma leasingowa może żądać przy polisie AC wykupiony udział własny dla użytkowników poniżej 25 roku życia ? Leasingobiorca jest w wieku 47 lat i sam korzysta z samochodu. Nie ma takiego ryzyka żeby użytkownikiem była taka młoda osoba, a wiadome jest że są bardzo duże zwyżki przy ubezpieczeniu za młodego użytkownika. Bardzo proszę o pomoc

Grzegorz Bujański (punkta)
Grzegorz Bujański (punkta)
4 lat temu
Reply to  Anna

Tak jak pisaliśmy w artykule, to leasing jest właścicielem auta, to oni w razie szkody dostają odszkodowanie za auto i dlatego to oni dyktują warunki. Firmy Leasingowe są bardzo ostrożne i zawsze wymagają pełnego pakietu bez jakichkolwiek udziałów własnych.

Artus
Artus
4 lat temu

Witam. Mam pytanie czy Getin Fleet może narzucić mi ubezpieczyciela. Dostałem wiadomość na email z listą ubezpieczycieli, którzy są akceptowani. Dodam iż jest to 3 rok leasingu. W dwóch pierwszych latach nie było takiego wymogu. Dziekuje za odpowiedź.

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Artus

Dzień dobry, z racji tego, że przy leasingu właścicielem auta jest firma leasingowa, to mają prawo wyznaczania konkretnych warunków ubezpieczenia jak i wybranych przez siebie firm ubezpieczeniowych.

Iza
Iza
3 lat temu

witam, czy Getin Fleet w ramach leasingu może podpisać nową polisę ubezpieczeniową na auto, którego jestem użytkownikiem? Dodam, ze samochód mam drugi rok w leasingu, terminowo złożyłam wniosek, podpisałam polisę i ją opłaciłam. Oczywiście, w przypadku mojej polisy mogłam skorzystać z przysługujących mi zniżek, a polisa podpisana prze Getin jest w 100 % płatna (różnica jest kolosalna, i od początku grudnia wychodzi na to, że auto mam ubezpieczone podwójnie!) Dodam tylko, że była to kontynuacja ubezpieczenia w firmie akceptowanej przez firmę leasingową.
z góry dziękuje za pomoc

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
3 lat temu
Reply to  Iza

Dzień dobry, jeżeli leasing zaakceptował przesłaną przez panią polisę ubezpieczeniową, to ws. szczegółów tej decyzji należy się skontaktować z Getin Fleet.

adka
adka
3 lat temu

Proszę o opinie w dość nietypowej sytuacji. Znajomy mając samochód w leasingu podpisał polisę indywidualną nie wiedząc że należy wystąpić o zgodę na indywidualną polisę do leasingu (polisa OC i AC w PZU) Polisa ta została opłacona. Po ok. 2 miesiącach okazało się że Leasing narzucił swoją polisę Warty, która również została opłacona. Agent ubezpieczeniowy doradził aby napisać rezygnację z polisy do PZU z związku ze zdublowana polisą. Okazało się że PZU nie uznaje rezygnacji ponieważ wpłynęła dnia 14 czerwca a polisa była 26 marca – więc termin odstąpienia 30 dniowy minął. Na obecną chwilę domagamy się ciągle zwrotu za polisę – natomiast PZU upiera się że wniosek jest bezzasadny powołując się że umowa została zawarta w trybie ofertowym i nie może zostać rozwiązana na podstawie wniosku który został do nich wysłany. PZU powołuje się na ustawę z 22.05.2013 art.33 i nie widzą podstaw na rozwiązanie umowy. Dodam że z drugim samochodem była taka sama sytuacja i Hestia uznała rezygnacje oraz zwróciła opłatę . Czy PZU ma prawo odmowy wypłacenia za ubezpieczenie mimo przesłanego pisma wyjaśniającego sytuację podwójnej polisy?

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
3 lat temu
Reply to  adka

Dzień dobry, wypowiedzieć zdublowaną polisę można jedynie wtedy, jeśli dojdzie do automatycznego odnowienia OC. Jeśli została zawarta nowa w PZU (nie odnowiła się automatycznie), to faktycznie nie będzie możliwości rozwiązania ubezpieczenia po 30 dniowym terminie odstąpienia.

Ani
Ani
3 lat temu

Dzień dobry, jest taka sytuacja: zgłosiłam szkodę do PZU, a oni zapłacili odszkodowanie na konto leasingu. Czy oznacza to, że teraz leasing musi zająć się naprawą, skoro przyjął odszkodowanie? I co jeżeli naprawa będzie kosztowała więcej niż wycenili w TU? Dopłacą?

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
3 lat temu
Reply to  Ani

Dzień dobry, leasingodawca jest właścicielem pojazdu, dlatego otrzymał odszkodowanie. Tak naprawdę wszystko zależy od tego jak została skonstruowana umowa z leasingodawcą. Polecam skontaktować się z firmą w celu ustalenia szczegółów.

klaudiabart
klaudiabart
3 lat temu

Witam, miałem samochód w leasingu, dokonałem indywidualnego ubezpieczenia za zgodą leasingodawcy. Na polisie ubezpieczeniowej widnieje jako Ubezpieczający użytkownik Firma X, właściciel pojazdu Leasingodawca. Dokonałem wykupu samochodu ale nie jako firma X a jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej. Zwróciłem się jako nowy właściciel pojazdu z prośbą o rozwiązanie umowy i zwrot pieniędzy za ubezpieczenie AC/OC – jako użytkownik indywidualny otrzymałem w innej firmie znacznie korzystniejszą ofertę.

Firma ubezpieczeniowa odmówiła rozwiązania umowy oraz wypłaty twierdząc, że nie zmienił się nabywca – choć w dowodzie rejestracyjnym jest zmieniony właściciel i podkreślam kupiłem jako osoba nie prowadząca działalności gospodarczej. Czy rzeczywiście w przypadku leasingu istnieje takie wykluczenie ?

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
3 lat temu
Reply to  klaudiabart

Dzień dobry, proszę przesłać do Ubezpieczyciela dokument, który powinien Pan posiadać – odnośnie przeniesienia własności na inną osobę, dodatkowo wraz z tym polecam od razu przesłać do Ubezpieczyciela wypowiedzenie umowy zgodne z art. 31 ustawy o ubezpieczeniach (natomiast proszę przypilnować, czy polisa zostanie wypowiedziana, żeby się nie okazało, że będzie przerwa w ubezpieczeniu).

Ciekawa
Ciekawa
2 lat temu

Dzień dobry. Proszę o informację czy leasingodawcy narzucając leasingobiorcy określone Towarzystwa Ubezpieczeń do zawierania umów ubezpieczenia – polis na pojazdy w leasingu za dużo wyższe składki niż w innych Towarzystwach Ubezpieczeń działają zgodnie: z Dyrektywą unijną IDD z 20.01.2018 r. oraz Ustawami o prawach konsumenta z 30 maja 2014r,, o ochronie konkurencji i konsumenta z 16.lutego 2007r., o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z 23 sierpnia 2007.

Konsultant Punkta
Konsultant Punkta
2 lat temu
Reply to  Ciekawa

Dzień dobry,

Polecam w tej sprawie skontaktować się z radcą prawnym.

Anna
Anna
2 lat temu

Dzień dobry. Czy leasingodawca może podczas trwającej i zaakceptowanej umowy ubezpieczeniowej żądać doubezpieczenia pojazdu ? Jedna umowa ubezpieczeniowa trwa już 7 miesięcy, druga niecałe 2 miesiące. Nie doszło do szkody na tych pojazdach. (Alior)

Konsultant Punkta
Konsultant Punkta
2 lat temu
Reply to  Anna

Dzień dobry,

Niestety nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na Pani pytanie, polecamy skontaktować się bezpośrednio z leasingodawcą lub radcą prawnym.

abmulti
abmulti
2 lat temu

Dzień dobry, mój Klient miał leasing na jeden ze swoich samochodów i niefortunnie podpisaną 3-letnią umowę ubezpieczenia w PZU,w 3 roku składka była bardzo wysoka, doradzono mu aby wykupił auto , zawarł nowe ubezpieczenie( składka około 3 tyś) i wypowiedział umowę w PZU, dostał pismo,że wypowiedzenie nie jest skuteczne ponieważ wykupujący jest zawierającym umowę i nie dochodzi do zmiany posiadacza pojazdu, wypowiedzenie zostało złożone w trybie art 32 przez posiadacza pojazdu który nabył pojazd wraz z umową we własnym mieniu. Co zrobić w takiej sytuacji aby wypowiedzenie było skuteczne?

Konsultant Punkta
Konsultant Punkta
2 lat temu
Reply to  abmulti

Dzień dobry,

Jeśli ostatecznie nie doszło do zmiany właściciela, to nie będzie możliwości wypowiedzenia polisy z art.31 (po sprzedaży auta)

Sebastian
Sebastian
2 lat temu

Dobry wieczór,

Pozwolę zadać pytanie. Chce kupić auto które jest w leasingu, cesja zostanie przepisana. Co z ubezpieczeniem? Można je przepisać?

Pozdrawiam

Konsultant Punkta
Konsultant Punkta
2 lat temu
Reply to  Sebastian

Dzień dobry, po sprzedaży auta polisa przechodzi na nowego właściciela, wraz z nią wszelkie prawa i obowiązki. Polecam jednak skontaktować się od razu po zakupie z Ubezpieczycielem/leasingodawcą, aby doprecyzować, czy wszystko będzie prawidłowo funkcjonowało.

ArturK
ArturK
2 lat temu

Witam! Użytkuję samochód w leasing. Leasingodawcą jest ALIOR Leasing, polisa w PZU. Przez 2 lata do tej pory płaciłem składkę w wysokości ok 3300 zł/ rok. Tymczasem w tym roku tydzień przed upływem ważności poprzedniej polisy otrzymałem nową na kwotę 5500 zł! Do końca polisy jest mniej niż 30 dni, przez co nie mogę oczywiście wypowiedzieć i zgłosić chęci zawarcia własnej, gdyż taki okres jest wymagany. Naturalnie gdybym znał wysokość należności za nową polisę zmieniłbym ubezpieczyciela. Co można zrobić w takiej sytuacji? Jest to dla mnie nie do zaakceptowania zarówno pod kątem wysokości kwoty jak i samej praktyki leasingodawcy…

Konsultant Punkta
Konsultant Punkta
2 lat temu
Reply to  ArturK

Dzień dobry, polecam w tej sprawie kontakt z radcą prawnym, który pomoże przeanalizować zapisy umowy z leasingodawcą.

Michał
Michał
2 lat temu

Dzień dobry,

Leasingodawca daje mi możliwość wyboru w jakim mieście samochód ma zostać zarejestrowany – czy ta decyzje będzie miała wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej?

Konsultant Punkta
Konsultant Punkta
2 lat temu
Reply to  Michał

Dzień dobry, zależy od towarzystwa ubezpieczeniowego, niektóre mogą brać to pod uwagę. Polecam wyliczyć składki w różnych towarzystwach, aby sprawdzić, gdzie będzie najkorzystniejsza oferta.