AVIVA – Ubezpieczenie NNW

Polisa NNW (od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków), najczęściej jest oferowana jako dodatek do ubezpieczeń OC czy Autocasco. TU Aviva umożliwia zakup NNW, które swoim zakresem obejmuje nie tylko zdarzenia wynikające ze skutków wypadków komunikacyjnych.

AVIVA – Ubezpieczenie NNW

Towarzystwo Ubezpieczeniowe Aviva oferuje swoim klientom polisy NNW w dwóch wariantach: podstawowym i rozszerzonym. Bez względu na wybrany pakiet, decydując się na zakup NNW w Aviva otrzymasz dodatkowe świadczenie za trwały uszczerbek na zdrowiu. Jednak wysokość świadczeń zależy już od wybranego wariantu NNW. Pamiętaj, że tabelę świadczeń otrzymasz wraz z zakupioną polisą. Ponadto, polisa NNW oferowana przez Avivę obejmuje pomoc na terenie wszystkich państw europejskich (za wyjątkiem Rosji).

 

NNW w TU Aviva – wariant podstawowy

 

Ubezpieczenie NNW w wariancie podstawowym chroni przed następstwami tych zdarzeń, które przytrafiły się w związku z podróżowaniem samochodem. Polisa ta obejmuje zarówno kierowcę, jak i wszystkich pasażerów pojazdu. Ważne jednak, by liczba pasażerów nie była większa od tej, która jest wpisana w dowodzie rejestracyjnym ubezpieczonego auta. Nie oznacza to jednak, że w takiej sytuacji polisa nie zostanie wypłacona. Dla przykładu, jeśli w 5-osobowym pojeździe podróżowało 6 pasażerów, wówczas sumę ubezpieczenia NNW mnoży się przez 5, a następnie otrzymaną w ten sposób kwotę dzieli przez 6. Wynik będzie wysokością odszkodowania wypłacanym z tytułu NNW. Ważne jest, że polisa NNW w Aviva obejmuje tylko te zdarzenia, które wydarzyły się podczas podróży samochodem. 

 

NNW w TU Aviva – wariant rozszerzony

 

W porównaniu do wariantu podstawowego, opcja rozszerzona działa także w sytuacji, gdy pojazd nie znajdował się w ruchu. Mowa tu o wszelkiego rodzaju urazach, które miały miejsce w życiu prywatnym pasażera. Co ważne, ubezpieczenie to chroni wyłącznie kierowcę (ubezpieczającego).

 

Jakie są wyłączenia odpowiedzialności w NNW Aviva?

 

Jak czytamy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), Aviva nie ponosi odpowiedzialności za skutki tych zdarzeń, które:

 

  • powstały w wyniku braku wymaganego fotelika lub siedziska dla dziecka w momencie wypadku
  • zostały spowodowane przez zbyt dużą liczbę osób znajdujących się w pojeździe
  • powstały w wyniku braku zapiętych pasów przez pasażerów
  • wyniknęły w momencie załadunku lub rozładunku pojazdu

 

Kiedy zgłosić szkodę z NWW do Aviva?

 

Na zgłoszenie szkody z tytułu polisy NNW w TU Aviva mamy 14 dni od daty wypadku. Takie zdarzenie należy zgłosić telefonicznie, pod numerem 22 557 44 44. Jeśli stan poszkodowanego nie pozwala na zgłoszenie szkody w ciągu 2 tygodni od daty zdarzenia, Aviva dopuszcza przekazanie informacji w późniejszym terminie, nie dłuższym jednak niż 7 dni od dnia ustania przyczyny.

Produkty ubezpieczeniowe

Ikona Samochód

 

Ubezpieczenie samochodu

Aviva posiada szeroką ofertę ubezpieczeń komunikacyjnych, jak np. OC, AC lub dodatkowe polisy dla zmotoryzowanych

Ikona Serce

 

Ubezpieczenie zdrowotne

TU Aviva oferuje także ubezpieczenia zdrowotne. Sprawdź prywatne pakiety medyczne w mfind

Ikona Walizka

 

Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne w TU Aviva dostępne jest w kilku wariantach, a ceny zależą od miejsca i celu podróży

Ikona Dom

 

Ubezpieczenie nieruchomości

W TU Aviva ubezpieczysz dom, także ten w trakcie budowy, mieszkanie wraz z wyposażeniem oraz domek letniskowy.