Ile kosztuje ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych?

Aktualizacja:
ile-kosztuje-ubezpieczenie-fotowoltaiki

Panele fotowoltaiczne znajdują się w coraz większej ilości gospodarstw domowych. Jako, że taka instalacja kosztuje kilkadziesiąt tysięcy złotych, a może również wyrządzić szkody w budynku na którym jest zamontowana, warto ją ubezpieczyć. Jakie są jego opcje ubezpieczenia i ile to kosztuje?

Od czego zależy koszt ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej?

Podstawowym zakresem, od którego zależy ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych jest przede wszystkim wybór oferty konkretnego Towarzystwa Ubezpieczeń. Zanim jednak takiego wyboru dokonamy, należy zwrócić szczególną uwagę na wariant polisy, czyli czy jest to zakres nazwany lub od wszystkich zdarzeń (tzw. all risk). Następnie powinniśmy zadecydować o sposobie ubezpieczenia – na osobnej polisie lub w ramach ubezpieczenia domu, co również rzutuje na jego koszt. Niektóre Towarzystwa mogą oferować ceny promocyjne, np. związane z prowadzoną akcją promocyjną lub aktywnymi rabatami, co nie zawsze powinno być głównym czynnikiem wyboru, ale zdecydowanie jest korzyścią, gdy w grę wchodzi ubezpieczenie fotowoltaiki.

Jaką ofertę wybrać, chcąc ubezpieczyć instalację fotowoltaiczną?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, możemy jednak przybliżyć, na co zwrócić szczególną uwagę, gdy decydujemy się na ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych od Sunday Polska. Zacznijmy od tego, z jakich powodów nasza instalacja fotowoltaiczna może nie działać poprawnie – powodów jest kilka, choć ryzyko ich wystąpienia nie jest wcale takie duże:

  • wyładowania atmosferyczne, np. uderzenie pioruna;
  • grad;
  • silny wiatr lub upadek drzewa bądź innego ciała obcego z powodu silnych wiatrów;
  • przepięcie;
  • pożar;
  • kradzież lub dewastacja.

Ile kosztuje ubezpieczenie fotowoltaiki?

Koszt ubezpieczenia fotowoltaiki zależny jest od wspomnianych wyżej czynników. Ponadto, warto wspomnieć, że nie wszystkie Towarzystwa Ubezpieczeniowe mogą oferować zakres obejmujący również instalację fotowoltaiczną.

  1. Ubezpieczenie fotowoltaiki PZU – zakres ubezpieczenia obejmuje uszkodzenie lub zniszczenie instalacji fotowoltaicznej, np. w wypadku gradu, pożaru, śniegu, czy innego zdarzenia losowego lub nastąpi przerwa pracy instalacji na nie dłużej niż 180 dni kalendarzowych.[1] 
  2. Ubezpieczenie fotowoltaiki Allianz – zakres podstawowy ubezpieczenia obejmuje skutki następujących zdarzeń: dym i sadza, eksplozja, fala dźwiękowa, grad, implozja, katastrofa budowlana, lawina, obsunięcie ziemi, pożar, silny wiatr, trzęsienie ziemi, uderzenie lub upadek statku powietrznego, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu mechanicznego, upadek drzew i budowli, zapadanie ziemi. W Ogólnych Warunkach Umowy Towarzystwa z kolei znajdziemy, że dotyczy to m.in. właśnie ogniw fotowoltaicznych.[2] 
  3. Ubezpieczenie fotowoltaiki Compensa – wariant polisy „Compensa Rodzina” obejmuje m.in. ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych, a jego zakres dotyczy wszystkich ryzyk z wyłączeniem kradzieży, kradzieży z włamaniem i rozwoju, a także może, choć nie musi od ognia i innych zdarzeń losowych.[3] 
  4. Ubezpieczenie fotowoltaiki Warta – w tym Towarzystwie również oferowane jest ubezpieczenie fotowoltaiki od wszystkich zdarzeń losowych. Warto zauważyć, że w istniejących dwóch wariantach polisy „Warta Dom” i „Warta Dom Komfort”, w tej pierwszej usługa ubezpieczenia paneli fotowoltaicznych jest opcją dodatkową.[4] 

Oblicz składkę ubezpieczenia fotowoltaiki

Wybór towarzystwa nie ogranicza się jednak tylko do powyższych. Poza nimi, ubezpieczymy swoją instalację fotowoltaiczną również w Wiener, Concordii, Link4, Generali czy Uniqa, a koszt tego ubezpieczenia zależny jest od wybranego wariantu polisy i zakresu. Przykładowo, koszt ubezpieczenia all-risk w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Wiener zaczyna się już od 150 zł rocznie i obejmuje ochroną ryzyka związane m.in. z gradem, hukiem ponaddźwiękowym, huraganem, lawiną, naporem śniegu, osuwaniem się ziemi, powodzią, pożarem, przepięciem, trzęsieniem ziemi, uderzeniem pioruna, uderzeniem pojazdu, upadkiem obiektów, zapadaniem się ziemi, czy zalaniem. Dodatkowo, ten wariant ubezpieczenia obejmuje ochroną działanie osób trzecich (czyli kradzież instalacji bądź jej elementu, wandalizm i dewastację), koszty związane z akcją ratowniczą lub usuwaniem pozostałości po szkodzie oraz koszty związane z postępem technologicznym (czyli w przypadku gdy nie można odkupić identycznego zniszczonego elementu instalacji i konieczne jest zamontowanie nowszego lub droższego), a ponadto obejmuje ochroną koszty związane z zakupem energii z sieci, w sytuacji gdy instalacja fotowoltaiczna została uszkodzona w wyniku zdarzenia, które objęte było ochroną.

Jakie odszkodowanie można otrzymać?

Wysokość odszkodowania zależy od wielkości szkody, która nastąpiła. Mimo wszystko, ważne jest, aby przy wyborze polisy, dobrze oszacować wartość instalacji fotowoltaicznej. Wówczas unikniemy sytuacji, gdy podanie zbyt niskiej kwoty poskutkuje uzyskaniem niższego odszkodowania. Może się jednak zdarzyć, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe wyznaczy limity odpowiedzialności, czyli górną granicę ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej, a ta może być niższa od wartości inwestycji.

Czy ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania

Towarzystwo Ubezpieczeniowe może odmówić nam wypłaty odszkodowania. Dzieje się tak głównie w sytuacjach, gdy szkoda powstała umyślnie lub była skutkiem rażącego niedbalstwa, wynika z niewłaściwego użytkowania, powstała z powodu naturalnego zużycia przy prawidłowym użytkowaniu, dotyczy wad powstałych przed datą zakupu ubezpieczenia, i za które odpowiedzialność ponosi producent lub instalator.

Na jaki okres warto ubezpieczyć instalację fotowoltaiczną

Standardowym okresem, na jaki możemy ubezpieczyć swoją instalację fotowoltaiczną to 12 miesięcy. Po wygaśnięciu ubezpieczenia, zawsze można je przedłużyć lub znów poszukać konkurencyjnej oferty i ostatecznie zmienić Towarzystwo Ubezpieczeniowe na to, które oferuje korzystniejsze warunki i zakres ubezpieczenia.

Dowiedz się więcej o instalacji i cenach >>>


 [1]https://www.pzu.pl/dla-ciebie-i-rodziny/majatek-podroze-oc/oferty-u-partnerow/ubezpieczenie-instalacji-fotowoltaicznych

 [2]https://www.allianz.pl/content/dam/onemarketing/cee/azpl/dokumenty/dom/dom-archiwum/OWU_bezpieczny_dom_do_08032017.pdf

 [3]https://www.compensa.pl/ubezpieczenie/compensa-rodzina/

 [4]https://www.warta.pl/ubezpieczenie-domu/

Oceń artykuł: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

(Brak ocen)
Loading...
Zasubskrybuj
Powiadom o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments