Zawiadomienie o zbyciu pojazdu – co powinien zrobić Polak, a co Ukrainiec?

Aktualizacja:
car sales

Sprzedaż samochodu nie jest wcale skomplikowanym procesem, ale trzeba pamiętać o załatwieniu kilku formalności. Chodzi przede wszystkim o złożenie zawiadomienia o zbyciu pojazdu w odpowiednich instytucjach. Czy formalności są takie same dla Polaków i Ukraińców?

Samochody, ale i inne pojazdy silnikowe, są rejestrowane w Wydziałach Komunikacji na konkretnych właścicieli. To sprawia, że przy sprzedaży auta nie wystarczy pobrać zapłaty i przekazać pojazd kupującemu. Konieczne jest przede wszystkim zawarcie umowy kupna-sprzedaży, w której pojawią się dokładne dane stron transakcji. Potem sprzedający musi przekazać kupującemu dokumenty auta oraz polisę OC. Jak należy postępować dalej?

Kogo trzeba zawiadomić o sprzedaży auta?

Sprzedaż samochodu to określone formalności, jakie należy załatwić w różnych instytucjach. Najważniejsze z nich to:

 • towarzystwo ubezpieczeń, w wykupione zostało OC – wynika to z art. 32 ust. 1. Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Właściciel, który sprzedaje auto, ma 14 dni na powiadomienie ubezpieczyciela o tym fakcie.  Najlepiej zabrać ze sobą umowę kupna-sprzedaży, ponieważ trzeba podać ubezpieczycielowi dane nabywcy jak imię, nazwisko, adres oraz numer PESEL, a wypadku przedsiębiorstw – adres siedziby i numer NIP/KRS.
 • Wydział Komunikacji, w którym był zarejestrowany samochód – należy udać się do Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta, w którym znajduje się stosowny Wydział Komunikacji. Taki obowiązek wynika z ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (art. 78 ust. 2. pkt 1). Ustawa określa termin, w jakim trzeba zawiadomić urzędnika o zbyciu pojazdu. Mamy na to 30 dni.

Kalkulator OC/AC – oblicz składkę

Kogo obywatel Ukrainy zawiadamia o sprzedaży samochodu?

Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy, który przyjechał do Polski po 24 lutego 2022 roku, możesz chcieć sprzedać swój samochód na terenie RP. W tym przypadku nie musisz jednak wcale odwiedzać polskiego Wydziału Komunikacji. Podpisz po prostu umowę kupna-sprzedaży z nabywcą. Jeśli poruszałeś się po polskich drogach na podstawie krótkoterminowego OC albo Zielonej Karty, musisz także powiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe o sprzedaży pojazdu. Ponadto należy zgłosić fakt zbycia pojazdu poprzez stronę internetową ukraińskiego MSW. 

Zgłoszenie sprzedaży samochodu a jego wyrejestrowanie

Zgłoszenie sprzedaży samochodu jest obowiązkowe i należy dokonać tej formalności. Nie trzeba jednak osobno wyrejestrowywać auta i składać w tym celu dodatkowego wniosku. Dlaczego? Wynika to z dwóch powodów. Po pierwsze nowy właściciel ma obowiązek zarejestrować kupiony pojazd, co automatycznie oznacza jego przerejestrowanie na nabywcę. Sprzedawca nie musi wykonywać żadnych czynności w tym celu. Po drugie wyrejestrowanie auta jest możliwe tylko w ściśle określonych sytuacjach (np. złomowanie czy utrata w wyniku kradzieży). 

Kalkulator OC/AC – oblicz składkę

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu – jakie dokumenty?

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu to przede wszystkim złożenie w odpowiednim Wydziale Komunikacji specjalnego formularza, który można pobrać z naszej strony. Do tego należy wziąć ze sobą oryginał umowy kupna-sprzedaży, ponieważ będzie potrzebny do wglądu. Konieczne jest także zabranie dowodu osobistego (może być w wersji cyfrowej) lub paszportu, który potwierdzi tożsamość wnioskodawcy.

Gdy sprzedany samochód miał więcej niż jednego właściciela, każdy z nich musi się podpisać na formularzu zawiadomienia o zbyciu pojazdu. Jeśli auto było zarejestrowane na firmę, trzeba przedstawić w urzędzie wypis KRS i pełnomocnictwo. Taki dokument jest również potrzebny, gdy jako osoba prywatna nie możemy złożyć osobiście zawiadomienia o zbyciu pojazdu. Należy wtedy napisać pełnomocnictwo. Gdy pełnomocnik nie należy do najbliższej rodziny, konieczna jest jeszcze opłata skarbowa w wysokości 17 zł. Zawiadomienie można również złożyć pocztą.

Co grozi za niezłożenie zawiadomienia o zbyciu pojazdu?

Złożenie zawiadomienia o zbyciu pojazdu jest obowiązkowe. Do 1 stycznia 2020 roku nie były jednak określone żadne konkretne sankcje za niedopełnienie tego obowiązku. Po tej dacie to się jednak zmieniło. Obecnie za niezłożenie zawiadomienia o zbyciu pojazdu w ciągu 30 dni od transakcji grozi kara pieniężna od 200 do 1 000 zł (art. 140mb ust. 1. i 2. Ustawy prawo o ruchu drogowym).

Warto pamiętać o zgłoszeniu zbycia samochodu jeszcze z innego ważnego powodu. Gdy osoba kierująca takim autem przekroczy prędkość, mandat przyjdzie do poprzedniego właściciela. Do tego jeśli samochód zostanie wykorzystany do przestępstwa, pierwszym podejrzanym stanie się znowu poprzedni właściciel.

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu – krok po kroku

Aby zawiadomić odpowiednie instytucje o zbyciu samochodu, należy postępować według następujących kroków:

 1. Pobierz z naszej strony internetowej, wydrukuj i wypełnij dokument: zbycie pojazdu – druk (druki dostępne są też w urzędach). Dopilnuj, aby wniosek został podpisany przez wszystkich dotychczasowych współwłaścicieli auta.
 2. Dołącz do wypełnionego zawiadomienia wymagane dokumenty – przede wszystkim umowę sprzedaży.
 3. Idź do urzędu (Wydział Komunikacji), w którym pojazd jest zarejestrowany.
 4. Zabierz ze sobą dokument tożsamości. Jeżeli nie tylko Ty jesteś właścicielem pojazdu, wtedy wymagana jest obecność wszystkich współwłaścicieli lub ich pełnomocnictwa.
 5. Złóż wniosek wraz z załącznikami (możesz wysłać je również pocztą).
 6. Otrzymasz potwierdzenie przyjęcia dokumentów.
 7. Poinformuj ubezpieczyciela o sprzedaży auta.

Kalkulator OC/AC – oblicz składkę

Jaki jest proces kupna-sprzedaży w Polsce dla osoby z Ukrainy?

Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy i chcesz sprzedać samochód w Polsce, postępuj według następujących kroków:

 1. Znajdź nabywcę i ustal z nim cenę.
 2. Podpisz umowę kupna-sprzedaży z nabywcą (najlepiej w języku polskim i ukraińskim).
 3. Zgłoś fakt zbycia pojazdu u ubezpieczyciela.
 4. Zgłoś sprzedaż auta w Centrum Usług Otwartych ukraińskiego MSW (sprawdź informacje na stronie internetowej ukraińskiego MSW).

Podsumowanie

Proces sprzedaży samochodu nie jest długi i skomplikowany, co nie znaczy, że wszystko można zrobić w kilka minut. Trzeba pamiętać o załatwieniu niezbędnych formalności, takich jak chociażby zgłoszenie zbycia pojazdu do właściwego Wydziału Komunikacji i powiadomienie o transakcji towarzystwa ubezpieczeniowego. Dzięki temu zabezpieczamy swoje interesy, gdyby auto zostało wykorzystane do przestępstwa lub łamało przepisy drogowe.

Oceń artykuł: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Loading...
Zasubskrybuj
Powiadom o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments