Punkta

Kiedy otrzymasz Zieloną Kartę w PZU za darmo?

Wystarczy, że zostaniesz klientem PZU i wykupisz OC, a Zielona Karta zostanie wydana na Twój wniosek, bez dodatkowej opłaty. Taka praktyka jest popularna wśród polskich ubezpieczycieli, choć niektórzy z nich traktują Zieloną Kartą jako płatny dodatek do OC.

Kiedy wnioskować o Zieloną Kartę do PZU?

Wnioskować możesz zawsze, ale o potrzebie posiadania Zielonej Karty decyduje kierunek podróży. Nie we wszystkich krajach wystarczy krajowe OC. Może się okazać, że przed podróżą będziesz musiał zadbać o wyrobienie międzynarodowego certyfikatu ubezpieczenia OC. Do krajów zrzeszonych systemem Zielonej Karty należą: Albania, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Turcja, Tunezja oraz Ukraina.

Jak działa Zielona Karta w PZU?

Zakresem Zielonej Karty objęte są szkody wyrządzone osobom trzecim przez ubezpieczonego w związku z ruchem pojazdu na terytorium jednego ze wskazanych powyżej państw. To oznacza, że jeśli spowodujesz wypadek lub kolizję, PZU wypłaci  odszkodowanie poszkodowanemu, które ustala się zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na terenie kraju, w którym doszło do zdarzenia. Jeśli zarówno sprawca, jak i poszkodowany są obywatelami polskimi i roszczenie zostało zgłoszone w Polsce, zastosowanie mają określone przepisy prawa polskiego, chyba, że przepisy kraju zrzeszonego w systemie Zielonej Karty, w którym doszło do wypadku, stanowią inaczej.

Co jeśli zapomniałeś o Zielonej Karcie z PZU?

Wyruszyłeś w podróż na Bliski Wschód, ale zapomniałeś o Zielonej Karcie? Zawsze możesz wykupić ubezpieczenie graniczne, w kraju, w którym nie zadziała polskie OC. Jest to krótkoterminowa polisa wystawiana przez firmę ubezpieczeniową, działającą w państwie, którego granicę chcesz przekroczyć. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami, dlatego warto pamiętać o Zielonej Karcie, która przez większość towarzystw, w tym PZU, wystawiana jest bezpłatnie.

Więcej o ubezpieczeniach w PZU przeczytać w artykule: PZU OC i AC.