Logo punkta

23 sierpnia 2019

Zwrot składki ubezpieczenia OC i AC. Kiedy go otrzymasz?

Zarówno OC jak i Autocasco należą do grupy ubezpieczeń komunikacyjnych. Występują jednak między nimi istotne różnice. Wykupienie OC jest obowiązkowe, podczas gdy pakiet autocasco nabywasz dobrowolnie. Odmiennie wygląda też sprawa uzyskania zwrotu za niewykorzystany czas obowiązywania ubezpieczenia.

Kiedy otrzymasz zwrot OC

Prawo przewiduje przypadki, w których ubezpieczyciel będzie zobowiązany do dokonania zwrotu. Nigdy nie będzie to jednak kwota w takiej samej wysokości, jaką uiściłeś. Pieniądze powinny wrócić do ciebie w ciągu 14 dni od wystąpienia ze stosownym wnioskiem.

Zwrot OC po sprzedaży samochodu

Ubezpieczenie OC jest ściśle związane z pojazdem, którego dotyczy. Jeżeli więc sprzedajesz pojazd, powinieneś przekazać nabywcy wszystkie dokumenty związane z autem, w tym aktualną polisę. Kupujący ma prawo korzystać z opłaconego przez Ciebie ubezpieczenia. Jeżeli pozostały czas obowiązywania polisy jest długi, powinieneś porozumieć się z kupującym co do dalszych kroków i wzajemnych rozliczeń. Niestety, jeśli nie znajdziecie nici porozumienia nowy właściciel auta może jeździć z polisą, którą opłaciłeś aż do końca jej trwania, a ty nie odzyskasz pieniędzy.

Bez względu na ustalenia z nabywcą, masz 14 dni na poinformowanie ubezpieczyciela o sprzedaży. Do pisma należy dołączyć kopię umowy. Dopełnienie tego obowiązku uchroni Cię przed ewentualnymi, późniejszymi komplikacjami. Jeśli nabywca będzie chciał zachować polisę, firma ubezpieczeniowa dokona rekalkulacji składki i skontaktuje się z nim w tej sprawie. Gdyby jednak kupujący nie był zainteresowany zachowaniem polisy, powinien ją wypowiedzieć. W takim przypadku na twoje konto ubezpieczyciel automatycznie przekaże kwotę odpowiadającą niewykorzystanemu okresowi ochrony.

W przypadku utraty samochodu, wynikającej z jego kradzieży czy zniszczenia, będziesz zobowiązany do jego wyrejestrowania. Dokumentem potwierdzającym tę okoliczność jest zaświadczenie z wydziału komunikacji. Zrozumiałym jest, że skoro nie ma przedmiotu objętego ochroną ubezpieczeniową, zawarta w tym zakresie umowa nie działa. Aby odzyskać pieniądze, wystarczy wysłać do firmy ubezpieczeniowej, pismo z prośbą o zwrot, uzupełnione o wspomniane zaświadczenie. Oczywiście zwrotem będzie objęta kwota odpowiadająca niewykorzystanemu okresowi ubezpieczenia.

Zwrot OC po wyrejestrowaniu auta

Każdy samochód poruszający się po polskich drogach musi mieć wykupioną polisę OC. Ustawodawca wprowadził więc zasadę automatycznego przedłużania ubezpieczenia. Właściciel auta, który chce zmienić ubezpieczyciela, musi pilnować terminów. Najpóźniej dzień przed końcem terminu wskazanego na polisie, powinien przekazać informację o rezygnacji. Jeśli przegapi właściwy moment, będzie mógł wypowiedzieć umowę, ale musi liczyć się z kosztami. Procedura rezygnacji z automatycznie odnowionej polisy, wymaga napisania pisma. Co ważne, zwrot będzie obliczony proporcjonalnie do czasu jej obowiązywania.

Rezygnacja z polisy kupionej na odległość a zwrot pieniędzy

Jak każdy konsument, także klient firmy ubezpieczeniowej ma 30 dni na odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. Z tym zastrzeżeniem, że zwrócona kwota będzie pomniejszona o czas wykorzystanej ochrony.

Kiedy otrzymasz zwrot AC

Ubieganie się o zwrot pieniędzy za niewykorzystany czas ochrony z polisy AC wygląda inaczej. Tożsame w przypadku zwrotu składki OC i AC rozwiązanie dotyczy tylko umowy zakupionej poza lokalem przedsiębiorstwa.

Zwrot AC po sprzedaży Auta

W przypadku sprzedaży auta, również musisz poinformować ubezpieczyciela. Ale co do zasady ubezpieczenie dobrowolne w chwili sprzedaży wygasa. Co staje się podstawą do otrzymania zwrotu części wpłaconej sumy.

Odstąpienie od polisy AC

Ponadto w ciągu 30 dni, od chwili zawarcia umowy mającej obowiązywać dłużej niż pół roku możesz od niej odstąpić.

W innych sytuacjach otrzymanie zwrotu jest możliwe tylko jeśli taką ewentualność dopuszczają Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Zobacz także


ul. Aleje Jerozolimskie 142b
02-305 Warszawa
+48 22 490 9000
kontakt@punkta.pl
© 2019 mfind IT sp. z o.o.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Marka Punkta należy do mfind IT sp. z o.o.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram