Ubezpieczenie OC po sprzedaży samochodu

Opublikowano: 13.08.2019

Sprzedaż auta a polisa OC

Ubezpieczenie OC obowiązuje od chwili jego wykupienia do czasu na jaki zawarto umowę. Zwyczajowo jest to okres 12 miesięcy, ale można znaleźć także oferty z krótszym terminem.

To jasne, że z decyzją o sprzedaży samochodu nie czeka się do momentu upływu terminu umowy ubezpieczenia. Przeniesienie polisy oraz wynikających z niej praw i obowiązków na kupującego jest nie tylko możliwe, ale i konieczne.

Prawidłowe przeniesienie polisy OC, wymaga dokonania ważnych formalności. Jeżeli ich nie dopełnisz, dotychczasowa polisa może ulec automatycznemu przedłużeniu na kolejny rok, za co będziesz musiał zapłacić lub co gorsze ewentualne szkody, których sprawcą będzie kupujący wpłyną na twój pakiet zniżek. Każdą z wskazanych sytuacji da się wyjaśnić, ale będzie to czasochłonne i kłopotliwe. Dzieje się tak, gdyż firma ubezpieczeniowa, w której wykupione zostało ubezpieczenie wiąże dany pojazd z osobą, która zawierała umowę komunikacyjnego ubezpieczenia OC.

Sprzedaż samochodu a ubezpieczenie OC. Jakie formalności 

Po pierwsze, należy zawrzeć umowę sprzedaży w formie pisemnej. Tylko taki dokument będzie wiarygodnym dowodem przeprowadzonej transakcji.

Po drugie strony powinny szczegółowo omówić kwestię ubezpieczenia. W rozmowie należy wskazać między innymi do kiedy obowiązuje dotychczasowa polisa. Jeśli czas ten jest długi, strony umowy powinny wspólnie ustalić udział kosztowy w opłacaniu składki. Zgodnie z prawem kupujący i sprzedający posiadają solidarną odpowiedzialność finansową względem towarzystwa ubezpieczeniowego.

Ponadto należy przekazać kupującemu niezbędne dokumenty. Poza podpisaną umową, dowodem rejestracyjnym auta, kartą pojazdu czy zaświadczeniem o pozytywnym wyniku badania technicznego będzie to także dokument, potwierdzający objęcie przedmiotu sprzedaży ochroną, przewidzianą pakietem OC.

Co z polisą OC po sprzedaży auta

Sprzedający ma 14 dni, od daty zawarcia umowy sprzedaży, na poinformowanie firmy ubezpieczeniowej, w której wykupił polisę o zmianie właściciela pojazdu. Na skutek tej czynności wszystkie powinności przejdą na nabywcę. Pisemne poinformowanie o zmianie właściciela auta, zastępuje konieczność odrębnego wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC przez sprzedającego.

Pamiętać należy, że ubezpieczyciel może po takiej informacji zweryfikować nabywcę auta i przygotować rekalkulację wysokości składek. Inna osoba to inna historia zniżek, posiadanego doświadczenia czy przewinień. W omawianej sytuacji nabywca może zachować dotychczasową polisę i korzystać z niej aż do końca jej obowiązywania lub ją wypowiedzieć, co wiąże się z koniecznością zawarcia nowej.

Sprzedaż auta a zwrot składek OC

W zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego, z którego pochodzi polisa oraz od szczegółowych warunków umowy, dopuszczalne są różne formy opłaty. Można zapłacić ubezpieczenie za cały rok „z góry”, ustawić opłatę kwartalną czy zaplanować dogodne raty. Przy dzielonych opłatach łatwiej porozumieć się z nabywcą co do wzajemnych rozliczeń. Osoby które od razu opłaciły roczną składkę otrzymają zwrot wpłaconych pieniędzy, jeśli nabywca auta wypowie dotychczasową umowę ubezpieczenia. W takim przypadku sprzedający automatycznie otrzyma zwrot. Jeśli nabywca nie będzie zainteresowany tym rozwiązaniem, szansą na odzyskanie części opłaty jest tylko porozumienie z kupującym.

Oceń artykuł: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

(Brak ocen)
Loading...
Zasubskrybuj
Powiadom o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments